Informācija tūristiem un interesentiem

19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Līdz 27. maijam vēlētāji var mainīt vēlēšanu apgabalu uz pašvaldību kurā pieder īpašums

6. aprīlis, 2021

  Jau šobrīd un līdz 27. maijam vēlētāji, kuri šā gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās vēlas balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder nekustamais īpašums, var mainīt vēlēšanu apgabalu un reģistrēties balsošanai šajā vēlēšanu apgabalā. Mainīt vēlēšanu apgabalu iespējams tiešsaistē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes […]

Apes novada dome pakalpojumus nodrošina klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta

23. februāris, 2021

    Apes novada dome  pakalpojumu sniegšanu klātienē organizē tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties klātienes apmeklējumam var, zvanot pa tālruni Apes novada domes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centram (VPVKAC), tālrunis: 64307220, 26180350, vai rakstot uz epastu: administracija@ape.lv Aicinām iedzīvotājus, kuri vēlas saņemt […]

Kur vērsties pēc palīdzības

18. janvāris, 2021

    Aicinām iedzīvotājus, kuri šai laikā nevar sevi nodrošināt ar pamatvajadzību piegādi (ēdienu, medikamentiem), pašizolācijas iespējām u.c., kā arī sastopas ar dažādām citām problēmām, ko individuāli vai ar līdzcilvēku palīdzību, nevar atrisināt, lūdzam vērsties pēc palīdzības: pie Apes novada Sociālā dienesta darbiniekiem: Apē […]

lveerudeen