Informācija tūristiem un interesentiem

21.05. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.05. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Notikusi Apes novada domes īpašumu atsavināšanas komisijas sēde

14. maijs, 2015

  Apes novada domē 14.maijā notika īpašumu atsavināšanas komisijas sēde, darba kārtībā – atklātā izsole, kurā, saskaņā ar Apes novada domes 26.marta lēmumu, bija paredzēts izsolīt trīs Apes novada Apes pagastā esošie pašvaldības nekustamie īpašumi: „Ģērmaņi”, „Karjeri” un „Grūbītes”. Uz izsoli īpašumam “Ģērmaņi”, īpašumam […]

Domes, komiteju un komisiju sēdes maija mēnesī

7. maijs, 2015

  Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde 13.maijā plkst.16:00 Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas ielā 2, Apē Zemes komisijas sēde 14.maijā plkst.13:00  Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas ielā 2, Apē Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 14.maijā plkst.15:00 Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas […]

Paziņojums par Apes novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētās redakcijas apstiprināšanu

30. janvāris, 2015

    Ar Apes novada domes 30.12.2014. lēmumu Nr. 245 „Par Apes novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētās redakcijas apstiprināšanu” apstiprinātas Apes novada Attīstības programmas daļu aktualizētās daļas – rīcības un investīciju plāni. Ar aktualizētiem plānošanas dokumentiem var iepazīties šeit    

lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs