Informācija tūristiem un interesentiem

21.03. plkst.14:00 Domes ārkārtas sēde

21.03. plkst.14:15 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde 

28.03. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Par ierobežojumiem satiksmei pa Apes novada pašvaldības autoceļiem

13. marts, 2019

    Ņemot vērā  klimatiskos apstākļus, lai novērstu bojājumus Apes novada pašvaldības autoceļiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumu Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1.,3.2. un 12. punktu: Tiek noteikti ierobežojumi satiksmei pa Apes novada pašvaldības autoceļiem no 2019.gada 14.marta līdz […]

12.maijā Apē notiks tradicionālais Pierobežas Pavasara gadatirgu

11. marts, 2019

    12. maijā Apē notiks tradicionālais Pierobežas Pavasara gadatirgus. Pieteikumu reģistrācija pierobežas gadatirgum būs atvērta no 1.aprīļa. Sekojiet līdz jaunākajai informācijai apesnovads.lv!            

Uzsāks pašvaldības kultūras iestādes – Apes tautas nama un bibliotēkas – energoefektivitātes paaugstināšanas darbus

10. marts, 2019

    Marta sākumā pašvaldība sasauca pirmo būvdarbu uzsākšanas būvsapulci, lai kopīgi ar iestāžu vadītājiem un būvdarbu veicējiem, plānotu un uzsāktu darbus pie Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.4.2.2.0/17/I/083 “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā […]

lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs