Informācija tūristiem un interesentiem

11.02.plkst.14:00 Domes ārkārtas 3.sēde

18.02.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

25.02.plkst.14:00 Domes kārtējā 4.sēde

Ierobežota satiksme pa pašvaldības autoceļu „Silmaļi – Mālsalas – Liepiņas – Medņukalni

10. februāris, 2016

  Ņemot vērā  klimatiskos apstākļus, lai novērstu bojājumus Apes novada pašvaldības autoceļam, pamatojoties uz Ministru kabineta 19.01.2016. noteikumu Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”  2.1.,3.2. un 12. punktu Noteikts ierobežojums ( „Braukt aizliegts”)  satiksmei pa Apes novada pašvaldības autoceļu „Silmaļi – Mālsalas – Liepiņas […]

Paziņojums par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

3. februāris, 2016

Prezentācija no AAA Veclaicene dabas plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmes 02.02.2016.   Informējam, ka daļa no Apes pagasta teritorijas atrodas aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene” teritorijā! Apes novada dome vērš uzmanību, ka trešdaļa no Apes pagasta teritorijas ietilpst Veclaicenes ainavu apvidū, kuram šobrīd tiek izstrādāts individuālais dabas […]

Aicinājums uz publisko apspriešanu par pārbūvējamo grants ceļu izvēli

28. janvāris, 2016

Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma  „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Latvijas lauku attīstības programmas ietvaros īstenojamā pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Apes novadam pieejamā kvota ir EUR 650 000.00, kas izmantojama līdz 2019.gada 1.decembrim. Atbalsta intensitāte ir 90%. Pasākuma […]

lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs