Informācija tūristiem un interesentiem

22.08. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas 8.sēde

29.08. plkst.14:00 Domes kārtējā 11. sēde

Apes pilsētas svētki manā novadā no 23.augusta līdz 25.augustam

13. augusts, 2019

      Dziesmas vārdi – mazs bij tēva novadiņis – tas ir par Apes novadu, kurš izveidots 2009.gadā – ar Api, Trapeni, Gaujienu un Virešiem – kas savijas logotipā un nu jau 10 gadus dzīvo tā, lai Dvēsele priecājas. Apes pilsētas svētkos “Apes […]

Izsludina pretendentu atlasi uz Apes novada pašvaldības aģentūras “Apes kultūras un tūrisma centrs” direktora/ es amatu

29. jūlijs, 2019

    Darba devējs – Apes novada dome, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.90000035872, juridiskā adrese Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337, izsludina pretendentu atlasi uz Apes novada pašvaldības aģentūras “Apes kultūras un tūrisma centrs” direktora/es amatu. Darba ilgums uz pieciem gadiem ar pārbaudes laiku […]

lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs