Informācija tūristiem un interesentiem

20.08 plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

27.08 plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Apes novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola trīs īpašumus

9. jūlijs, 2015

  Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks 1. „Blīgzne 2″, īpašuma kadastra Nr. 36840040013,adrese – „Blīgzne 2″ Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348, kas sastāv no zemes gabala 25,5 ha platībā un meža […]

Domes, komiteju un komisiju sēdes augusta mēnesī

27. maijs, 2015

  Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde 20.augusts plkst.10:00  Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas ielā 2, Apē Domes  kārtējā sēde 27.augustā plkst.14:00 Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas ielā 2, Apē   Darba kārtība           

lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs