Informācija tūristiem un interesentiem

12.jūlijā plkst.14:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

19.jūlijā plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

26.jūlijā plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Iznācis Apes novada Ziņas jaunākais numurs

4. jūlijs, 2018

                             

Apes novada pašvaldība aicina pieteikties uz jurista amatu

18. jūnijs, 2018

      Darba devējs – Apes novada dome, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.90000035872, juridiskā adrese Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337 Amats – jurists Galvenie darba pienākumi: – veikt pašvaldības darba tiesisko vērtējumu; – sniegt ieteikumus pašvaldības darba sakārtošanai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam; […]

lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs