Informācija tūristiem un interesentiem

Iznācis Apes novada Ziņas jaunākais numurs

6. decembris, 2019

                                  

Izdots Apes novada kalendārs 2020.gadam

2. decembris, 2019

      Apes novada dome ir laidusi klajā kalendāru 2020. gadam. Šis izdevums ir atskats uz Apes novada 10 gadiem, iekļaujot gan Apes pilsētas svētku laikā attēlotos gleznojumus Ebru tehnikā uz domes ēkas, gan dažādas fotogrāfijas no Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešiem, akcentējot […]

Aicinām pieteikties mājražotāju Ziemassvētku tirdziņam Apē

27. novembris, 2019

  Aicinām pieteikties tirgotājus amatnieku un mājražotāju tirdziņam ”Ziemas vakara amatnieku tirdziņš”, kas notiks Apes tautas namā 13. decembrī no plkst. 15.00-19.00.  INFORMĀCIJA TIRGOTĀJIEM Tirgotājiem, kuri vēlas piedalīties tirdziņā, jāaizpilda iesniegums (Nr.3) par atļaujas saņemšanu ielu tirdzniecībai un jāiepazīstas ar Saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2019 […]

lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs