Informācija tūristiem un interesentiem

ZAAO aicina klientus ziņot par problemātisku piebraucamo ceļu stāvokli

6. novembris, 2019

    Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “ZAAO” (ZAAO) aicina iedzīvotājus novērtēt piebraucamo ceļu stāvokli uz savu mājsaimniecību un ziņot, ja ir pamats aizdomām, ka atkritumu konteinera tukšošana nav iespējama. Lai netiktu bojāts klientu vai ZAAO īpašums, uzņēmuma speciālisti ar māju saimniekiem vienosies par datumu, […]

Par nomas līgumu par neapbūvēta zemes gabala iznomāšanu darbības termiņa pagarināšanas nosacījumiem

31. oktobris, 2019

      Ar Apes novada domes 2019.gada 29.augusta lēmumu tika noteikti nomas līgumu pagarināšanas nosacījumi, pie kuru izpildes var pagarināt noslēgto neapbūvētu zemes gabalu nomas līguma termiņus uz pieciem gadiem, piemērojot aktuālu zemes nomas maksu: Nomnieks ir labticīgi pildījis spēkā esošā zemes nomas […]

Iznācis Apes novada Ziņas jaunākais numurs

31. oktobris, 2019

                                  

lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs