Informācija tūristiem un interesentiem

21.07. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komiteja

28.07. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

PAZIŅOJUMS par nekustamo īpašumu „Nomas zeme” pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

1. jūlijs, 2016

  Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli: N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks 1. „Nomas zeme”, adrese –„Nomas zeme”, Apes pag., Apes nov., LV-4337,  īpašuma kadastra Nr, 3625 003 0153, kas sastāv no viena zemes gabala 9,61 ha […]

Fotokonkurss “Apes novads neierastā skatījumā”

5. aprīlis, 2016

  Fotogrāfiju konkursu organizē Apes novada dome.  Konkursa mērķis:  Izvēlēties mākslinieciski kvalitatīvas fotogrāfijas, kas atspoguļo mākslinieka individuālo skatījumu uz Apes novadā populāriem objektiem, pasākumiem, cilvēkiem, vietām, parādībām – neierastā (neikdienišķā) skatījumā. Izveidot fotogrāfiju izstādi, kuru atklās 2016.gada augustā Apes pilsētas svētku ietvaros. Pēc svētkiem […]

lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs