Informācija tūristiem un interesentiem

27.06 plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Apstiprināts Apes novada domes publiskais pārskats

3. jūnijs, 2019

    Apes novada dome 30. maija sēdē apstiprināja Apes novada domes publisko pārskatu 2018.gadam, kurā ir iekļauta informācija par pašvaldības darbība mērķiem, rezultātiem, kā arī par budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā.  Kā katru gadu, Apes novada pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojums tiek plānots, lai […]

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifu apstiprināšanu Apes novadā

3. jūnijs, 2019

      Ņemot ar elektroenerģijas izmaksu palielināšanos, materiālu un degvielas cenu pieaugumu, ieguldītās investīcijas ūdenssaimniecībā, dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanu, Vides stāvokļa kontroles izdevumus un citus izdevumus, ir nepieciešamas ūdens un kanalizācijas tarifu izmaiņas, kuras skatīja un apstiprināja Apes novada domes 30.maija sēdē. Lai […]

lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs