Informācija tūristiem un interesentiem

Lielās Talkas 2015 aktivitātes Apes novadā

27. aprīlis, 2015

  Pēdējā aprīļa sestdiena – 25.aprīlis bija tā diena, kad visa Latvija atkal tika aicināta vienoties kopīgās vides sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātēs Lielās Talkas 2015 ietvaros. Lielās Talkas 2015 moto – Raiņa vārdi – „Pastāvēs, kas pārvērtīsies!“ un arī visas talkas aktivitātes ir Raiņa zīmē. Notikušās aktivitātes […]

Apes novada dome izsola trīs īpašumus

8. aprīlis, 2015

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks 1. „Ģērmaņi”, adrese –„Ģērmaņi”, Apes pag., Apes nov., LV-4337,  īpašuma kadastra Nr, 3625 006 0093, kas sastāv no zemes gabala 1,11 ha platībā un […]

Domes, komiteju un komisiju sēdes aprīļa mēnesī

7. aprīlis, 2015

  Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 7.aprīlī plkst.14:00 Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas ielā 2, Apē Sociālo jautājumu komitejas sēde 9.aprīlī plkst.14:00 Sociālā dienesta telpās,  Tirgus ielā 5, Apē Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde 16.aprīlī plkst.10:00 Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas ielā […]

lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs