Informācija tūristiem un interesentiem

22.11. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas sēde

29.11. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Pasniegti Apes novada apbalvojumi

18. novembris, 2018

    Nominācijā „Skolotājs” no 19 pieteikuma vēstulēm, kurās tika izvirzīti Sandra Oto, Ieva Zariņa, Sanita Saulgrieze, Laura Pope, Tamāra Orlova, Aija Latika, Dagnija Pakalne, Rūta Rateniece, Gunita Ķelpa, Dina Meistere, “Kristāla ābolu” par nozīmīgu ieguldījumu, atbildīgumu jaunās paaudzes audzināšanā saņēma O.Vācieša Gaujienas pamatskolas […]

Par Apes novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēl Astrīdu Harju

14. novembris, 2018

    Astrīda Harju, beidzot pildīt 12.Saeimas deputāta pienākumus, 9.novembrī griezās Apes novada domē, lai atjaunotu Apes novada domes deputāta mandātu. Līdz ar to, Dina Meistere 13.novembra ārkārtas sēdē tika atbrīvota no domes priekšsēdētāja vietnieka un deputāta pienākumu pildīšanas, jo 2017.gada 20.jūlijā Dina Meistere […]

Sirsnīgi sveicam iedzīvotājus Latvijas Republikas Proklamēšanas simtajā gadadienā!

12. novembris, 2018

   

lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs