19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Uzaicinājums uz tikšanos!

Print Friendly, PDF & Email

kulturas mantojumsVēlamies informēt, ka š.g. 4.aprīlī tika parakstīts Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības līgums, starp partneriem – Setomaa pagastu apvienība, Pečoru rajona administrācija, Apes novada pašvaldība.

Projekts ELRII-291„Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā pierobežas reģionos”

(„Heritage Business”)

      Projekta ietvaros paredzēti dažādi apmācību semināri novada uzņēmējiem, vietējo resursu izmantošanas iespējas biznesa attīstībā, pieredzes apmaiņas braucieni uz Krieviju un Igauniju, tiks radīts sadarbības centrs Pečoros, lai aktivizētu uzņēmēju sadarbību un starptautisko pārrobežu tirgu, novada izglītības iestādēs skolēniem, tiks pasniegtas stundas uzņēmējdarbībā, skolēni varēs mācīties veidot savu „biznesu”, radīt savus uzņēmumus.

Aicinām Jūs uz aktīvu līdzdarbību projektā 

pirmā tikšanās notiks š.g. 23.maijā (ceturtdiena) pulksten 14.00 

Apes tautas nama, 2 stāvā, Radošā Ideju Centra telpās

Tikšanās reizē runāsim –

  • par projekta aktivitātēm, par līdzdarbības aktivitātēm projekta ietvaros;
  • Beverīnas novada izpilddirektors Sandris Brālēns stāstīs par pašvaldības darbu un par kooperatīva izveidošanu savā novadā;
  • Igaunijas pārstāvis Aarne Leima runās par mājas lapas – http://www.setoape.eu informācijas aktualizāciju, par informācijas ievietošanu mājas lapā.

Ceram uz Jūsu atsaucību un aktīvu tālāku sadarbību!

                                                                                                                  Apes novada dome

Dalīties:
15. maijs, 2013, Madara Tjuksa
lveerudeen