19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Turpinās sadarbības projekta aktivitāšu pasākumi

Print Friendly, PDF & Email

logo 6.marta pēcpusdienā Apes tautas namā pulcējās novada uzņēmēji, lai iegūtu informāciju par biznesa iespējām Igaunijā. Semināra atklāšanā Astrīda Harju, Apes novada domes priekšsēdētāja un Margus Timmo, Setomaa pagastu apvienības priekšsēdētājs savās uzrunās pateicās par sadarbību projektos, par kopīgi realizētiem darbiem un pasākumiem.

Semināra gaitā Toomas Hansoons, Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Tartu nodaļas vadītājs uzņēmējus informēja par biznesa kultūra Igaunijā, par uzņēmumu reģistrēšanas nosacījumiem, par nodokļu sistēmu, par importa un eksporta iespējām, Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras sniegtajiem pakalpojumiem. Aarne Leima iepazīstināja ar preču pārdošanas nosacījumiem Igaunijas gadatirgos.

Prezentāciju par atjaunoto mājas lapu setoape.eu sniedza Pauls Nurme. Setomaa pagasta apvienības priekšsēdētājs Margus Timmo informēja klātesošos par Igaunijā rīkoto akciju „Nāc dzīvot uz laukiem”. Stāstīja par akcijas veiktajām aktivitātēm un darbību, lai ģimenes atgrieztos dzīvot uz laukiem. Pusgada laikā no pilsētām uz Setomaa pagasta apvienību dzīvot devās 40 ģimenes.   Semināra noslēgumā Aarne Leima, biznesa konsultants Setomaa, Vīna kluba prezidents mācīja uzņēmējiem kā pareizi izprast vīna tradīcijas un kultūru.

 7.martā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotājas Lauras Popes vadībā skolēnu mācību uzņēmums „9 amatnieki” devās uz Rīgu, tirdzniecības centru Rīga Plaza, lai piedalītos ar savu saražoto produkciju biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija organizētajā pavasara gadatirgū.

    IMG_0125       IMG_0126 IMG_0127

 

 26.-27.martā grupa Apes novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un skolotāji dosies mācību pieredzes braucienā uz Setomaa (Igaunija), lai kopā ar skolēniem no Pečoriem (Krievija) un Varskas (Igaunija) prezentētu savus mācību uzņēmumus, iepazītos ar Igaunijas skolu pieredzi uzņēmējdarbības attīstībā izglītības iestādēs.

 11. un 12.aprīlī sagaidīsim Krievijas uzņēmējus no Pečoriem un Pleskavas, pieredzes braucienā pie Apes novada uzņēmējiem, lai iepazītos ar mūsu novada uzņēmējdarbību.

uzņēmēju diena 2014 AR LOGO 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta aktivitātes tiek īstenotas Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu projekta NR.ELRII-291 „Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā pierobežas reģionos” (HERITAGE BUSINESS) ietvaros.

 

Dalīties:
25. marts, 2014, Madara Tjuksa
lveerudeen