19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

5. jūnijā seminārs par uzņēmējdarbības vides raksturojumu, galvenajām iezīmēm uzņēmējdarbības attīstībai Apes novadā

Print Friendly, PDF & Email

logo logo

 

 

 

 

 

Seminārs 05.06.2014. 

Uzņēmējdarbības vides raksturojums, galvenās iezīmes uzņēmējdarbības attīstībai Apes novadā izmantojot un apzinot vietējā kultūras mantojuma un dabas resursu plašāku izmantošanu   

Projekta Nr. ELRII-291 „Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā pierobežas reģionos” (Heritage Business) ietvaros

Norises vieta: Radošo Ideju Centrā,

Apes Tautas nama – 2 stāvā, Skolas iela-4, Ape

no pulksten 10.00 līdz 13.00

Pasniedzējs Aigars Plotkāns

Teritoriālais mārketings-

Lokālais bizness: potenciāla novērtēšana un sadarbības formas;

Lokālie zīmoli;

Potenciālo klientu piesaistes iespējas;

Teritoriju pozicionēšana.

Radoša pieeja jaunu produktu izstrādē-

Jaunu ideju ģenerēšana;

Produktu kopēšana;

Importa produktu aizstāšana;

Produktu uzlabošana;

‘’Story telling’’ metodes.

Biznesa attīstības iespējas ierobežotu resursu apstākļos.

Sociālā kapitāla izmantošana biznesā.

Laipni aicināti!

 

Dalīties:
30. maijs, 2014, Madara Tjuksa
lveerudeen