19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Gaujienas Tautas namam iegādāts jauns inventārs un aprīkojums

Print Friendly, PDF & Email

Bez nosaukuma

Ar LEADER programmas atbalstu realizēts projekts „Inventāra un aprīkojuma iegāde Apes novada Gaujienas Tautas namam” un tā ietvaros uzlabota tautas nama materiāli tehniskā bāze – iegūta jauna skaņu pults jeb mikserpults, videoprojektors un galdi.

Gaujienas tautas nama vadītāja Laima Poševa uzsver: „Esam patiesi priecīgi, ka šī projekta rezultātā varēsim uzlabot tautas nama pasākumu kvalitāti. Pirmais lielākais pasākums, kurā tiks izmantots jauniegūtais aprīkojums notiks 15.novembrī un būs veltīts Latvija Republikas proklamēšanas gadadienai. Izmatojot jauno tehniku tiks demonstrēta arī dokumentālā filma „Gauja.””

Jaunā skaņu iekārta nodrošinās kvalitatīvu pasākumu apskaņošanu, jo tai varēs pieslēgt vairākus mikrofonus, instrumentus un veikt citas darbības, kas līdz šim nebija iespējams ar veco mikserpulti, kura savu laiku jau bija nokalpojusi, tai nebija arī tik liels tehniskais pielietojums. Tautas namam līdz šim nebija arī sava videoprojektora, kas bieži bija kā šķērslis kvalitatīva un interesanta pasākuma organizēšanai. Jaunais videoprojektors sniegs iespēju paspilgtināt jebkuru kultūras pasākumu ar vizuālo papildus materiālu, tādējādi radot pasākumam vēl lielāku pievienoto vērtību, varēs organizēt arī kvalitatīvus seminārus un demonstrēt filmas. Jauniegūtie galdi dos iespēju dažādot tautas nama rīkotos pasākumus ne tikai organizējot izstādes, labdarības tirdziņus, groziņu vakarus, bet arī rīkojot galda spēļu turnīrus, dažādus forumus un diskusiju grupas.

Projekta ietvaros tiks nodrošināta kvalitātes uzlabošanās kultūras un citiem pasākumiem, dažādotas brīvā laika pavadīšanas iespējas, līdz ar to uzlabosies arī iedzīvotāju dzīves kvalitāte pašvaldības teritorijā kopumā.

 Daiga Bojāre
projektu vadītāja
Dalīties:
5. novembris, 2014, Madara Tjuksa
lveerudeen