19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Trapenes pamatskolas skolotāji piedalās Erasmus + projekta iesaistīto valstu pirmajā sanāksmē Portugālē

Print Friendly, PDF & Email

 

erasmus

 

No 10. – 16.novembrim Porto pilsētā (Portugālē)  Rio Tinto vidusskolā notika projektā Erasmus +  iesaistīto valstu skolotāju pirmā sanāksme par tēmu „Share Play”, kura bija veltīta projekta praktiska un daudzveidīga darba uzsākšanai.

Sanāksmē piedalījās 8 valstu skolu pārstāvji, tai skaitā trīs skolotāji no Trapenes pamatskolas – skolas direktors Aivars Maltavnieks, mācību pārzine Inese Lipstoka un projekta koordinatore Lūcija Kapača.

Mūsu kopīgo sanāksmi atklāja Rio Tinto vidusskolas direktore, uzsverot izglītības nozīmi labākas pasaules veidošanai. Šīs skolas projektā iesaistītie skolotāji prezentēja izglītības sistēmu valstī un viņu pilsētā, iepazīstināja ar savu skolu un tās iespējām. Projekta galvenās koordinatores – Inga no Norvēģijas un Gokce no Turcijas prezentēja mūsu kopīgajā projektā jau iesākto un deva virzienus un uzdevumus turpmākajam darbam. Skolēni un skolotāji katrā skolā veiks regulāras aktivitātes katru mēnesi, apmainīsies ar informāciju, komunicēs savstarpēji, piedalīsies video konferencēs, publicēs paveikto interneta mājas lapās.

Šajā gadā vēl jāpaspēj izveidot projekta stūrīti skolā, kurā būs informācija par dalībskolām, plakāti par projekta tēmu, aktuālie skolēnu darbi. Tāpat vēl decembrī jāorganizē logo konkurss un izstāde, jāsagatavo un jāaizsūta citām partnerskolām skolēnu pašgatavotie Ziemassvētku apsveikumi, jāizpilda skolēnu un skolotāju anketas, parādot zināšanas par mūsu partnervalstīm.

Otrajā mācību pusgadā mūs sagaida ļoti atbildīgs uzdevums – tieši Trapenes pamatskola ir pirmā skola, kas uzņems ciemiņus – gan skolotājus, gan skolēnus –  no 7 dalībvalstīm, tāpēc notiks īpaša gatavošanās.

Apzināmies, ka darba būs daudz, bet esam gandarīti, ka mūsu skolēniem un skolotājiem ir iespēja gūt daudz jauna, padarīt ikdienu krāsaināku, izmantot pieredzi savā darbā.

Viesojoties Portugālē, iepazināmies arī ar šīs valsts daudzveidīgo kultūru un vietējo cilvēku tradīcijām, izbaudījām viņu viesmīlību un projekta dalībnieku draudzīgumu.

                   Ersmus

Projekta koordinatore
Lūcija Kapača

Dalīties:
19. novembris, 2014, Madara Tjuksa
lveerudeen