19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Projektā sadarbību turpina trīs kaimiņvalstis

Print Friendly, PDF & Email

logoViens no vērienīgākajiem pārrobežu projektiem, ko šogad realizē Apes novada dome, ir Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu programmas projekts „HERITAGE BUSINESS” – „Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā pierobežas reģionos”.

Turpinoties projekta aktivitātēm, kas norisinās visās trijās valstīs, oktobra nogalē notika seminārs Igaunijā. Tas bija apvienots  ar slavenā Lindoras gadatirgus apmeklējumu, lai iepazītu šī Dienvidigaunijas apvidus amatniecības un tirgošanās vēsturiskās tradīcijas turpinājumu mūsdienās. Tirgū savus ražojumus piedāvāja arī D.Ozoliņa Apes vidusskolas skolēnu mācību firma ar nosaukumu „Vienu vitamīnu?”. Pēc tam sekoja seminārs tūrisma speciālistiem un uzņēmējiem. Tajā Igaunijas lauku tūrisma nozares pārstāvji iepazīstināja ciemiņus no Apes novada un Krievijas (Pleskavas un Pečoriem) ar Dienvidigaunijas tūrisma aktualitātēm un Setomaa uzņēmēju apvienības darbību. Vērtīgs visiem likās „Nacionālās Ģeogrāfijas” Igaunijas nodaļas veiksmīgi īstenotais projekts, kura ietvaros uzstādīts 21 „dzeltenais logs”. Šie logi kopā ar informācijas stendiem apliecina katras vietas daudzpusīgās tūrisma iespējas un reģiona identitāti. Uzņēmēji šīs zīmes reklāmas ietekmi izjūtot par 25 km attālumā! Interesi izraisījis jaunais piedāvājums – maršruts „Seto Kulavuu” (Setu josta), kas vijas caur visu Setu zemes teritoriju.  Skaidrojot, kāds ir igauņu tūrists, uzzinājām, ka būtībā  tas daudz neatšķiras no citiem, un sagaida mājīgu, mierīgu, jautru un interesantu piedāvājumu. Viena no mūsuprāt lietderīgām seminārā dzirdētām ierosmēm bija: „Ja tu nezini sava uzņēmuma stiprās puses, tad ataicini konsultantu vismaz no 50 jūdžu attāluma, ar savu skatījumu!” Semināra saimnieki ar lepnumu pavēstīja, ka 2015. gadā Obinitsa izvēlēta par visas somugru pasaules „galvaspilsētu”, tādēļ gaidāmi ļoti interesanti pasākumi.  

Novembra sākumā Apes tautas namā projekts turpinājās ar Latvijas tūrisma īpatnību izzināšanu. Uzņēmēji no Igaunijas un Krievijas kopā ar Apes novada pārstāvjiem klausījās tūrisma un vides eksperta, Vidzemes augstskolas lektora Jura Smaļinska stāstījumu par Latvijas tūrismu – par apvienības „Lauku ceļotājs” darbību, kā arī par vietējā kultūras mantojuma, tai skaitā kulinārā, nozīmi. Lektors uzsvēra uzņēmumu reklāmas un tūrisma norāžu nozīmi, beztam atgādināja par mūsdienīgo tehnoloģiju, (piemēram, elektroniskā pasta) lietošanas nepieciešamību ikdienā.  Par maršruta „Apes novada lauku labumi” izveidi un attīstību stāstīja Apes tūrisma darba organizatore Astra Binde. Savukārt par akciju „Apceļo seno Atzeles novadu”, kas turpināsies arī nākamgad, informēja tās iniciatore gaujieniete Ineta Riepniece.

Heritage Busines seminars (1) ???????????????????????????????
Heritage Busines seminars (2) ???????????????????????????????
???????????????????????????????  ???????????????????????????????

 

Par tūrisma sistēmu un sadarbības iespējām Krievijā informācija tika gūta seminārā, kas notika Pleskavā. Prezentācijā tikām iepazīstināti ar Pleskavas apgabala ievērojamākajiem tūrisma objektiem un jaunajiem piedāvājumiem, viesnīcu un lauku tūrisma mītņu sertifikāciju.  Semināra noslēguma daļā tikām iepazīstināti ar metālkalēja sētu  un vienu no Pleskavas jaunajām viesnīcām – „Karkušin dom”. Sirsnīgi tikām uzņemti kolorītajā lauku mājā – senlietu muzejā „Medovij hutorok” („Medus sēta”). Semināra dalībnieki secināja, ka tūrisma maršrutiem, kas saista visas trīs kaimiņvalstis, ir lielas perspektīvas un vēl daudz neizmantotu resursu. ”Cerības tūrisma attīstībai dod uzsāktā sadarbība ar vietējo tūrisma firmu, kas var veidot jaunus maršrutus, iekļaujot mūsu novada objektus. Kopējie pieredzes braucieni un informācijas apmaiņa ir ļoti nepieciešami, jo, ja paši nebūsim aktīvi, nekas nenotiks”, uzskata brauciena dalībnieks, Trapenes muzeja „Fazāni” īpašnieks Zigurds Safranovičs.

Veidojot uzņēmējdarbības pēctecību nākotnē,  attīstot sadarbību  un  krājot pieredzi,  šī paša projekta ietvaros turpinājās arī skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) aktivitātes. Pagājušās nedēļas nogalē Apes novada un Setomā skolēni devās uz Igauniju, lai piedalītos starptautiskā pārrobežu sadarbības gadatirgū Varskā. Pirmajā dienā skolēniem bija iespēja darboties interaktīvās biznesa spēlēs, savukārt otrajā dienā skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) prezentēja sevi un savu produkciju plašākai sabiedrības daļai. Mācību uzņēmumi tika arī vērtētas no starptautiskās žūrijas puses. „Liels prieks par D.Ozoliņa Apes vidusskolas SMU “Vienu vitamīnu?”, kuri savā vecuma grupā ieguva galveno balvu, kā arī par  Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas SMU “Ābolītis”, kuri ieguva simpātijas balvu”, saka projekta vadītāja Liene Ābolkalne.

Jau decembrī divas dienas Igaunijas un Krievijas skolēni ciemosies Apes novadā un piedalīsies Labdarības – Ziemassvētku tirdziņā.

 

Malienas Ziņas
 Astra Binde

 

Dalīties:
28. novembris, 2014, Madara Tjuksa
lveerudeen