19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Uzsāk īstenot publisko interneta pieejas punktu projektu

Print Friendly, PDF & Email

logo_PIPP

Apes novada dome 13.novembrī ir noslēgusi līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru un uzsāk realizēt projektu „Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā”. Domājot par iedzīvotāju labklājību, informētību un kopējo novada attīstību, Apes novada dome, projekta ietvaros kā galveno mērķi ir izvirzījusi paaugstināt piekļuves iespējas internetam Apes novada pašvaldības teritorijā. Iepriekšminētais mērķis nodrošinās plašākām sabiedrības grupām piekļuvi piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, veicinās iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Projektā plānots Apes pilsētā un Apes, Trapenes, Virešu un Gaujienas pagastos izveidot jaunus un uzlabot esošos publiskos interneta pieejas punktus (PIPP). Projekta rezultātā tiks izveidoti pieci jauni PIPP ar pieeju bezvadu interneta piekļuves zonai, papildus Apes pilsētā tiks izveidots PIPP ar pieeju datortehnikai, kā arī iespēju izmantot daudzfunkcionālās iekārtas pakalpojumus – skenēt, kopēt, printēt. Tiks uzlaboti četri esošie PIPP Apē, Gaujienā, Trapenē un Virešos, iegādājoties piecas datortehnikas ar programmatūru, četras daudzfunkcionālās iekārtas un, ierīkojot, vienu pieeju bezvadu interneta piekļuves zonai.

Projekts tiks realizēts līdz 2015.gada 30.jūnijam un tā kopējās attiecināmās izmaksas ir 28 700.00 EUR.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu darbības programmas 2007. – 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2. aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros.

Dalīties:
16. decembris, 2014, Madara Tjuksa
lveerudeen