Saistītie raksti

Izmaiņas Apes PII “Vāverīte” kārtībā par ēdināšanas pakalpojumu saņemšanu

Print Friendly, PDF & Email

Pamatojoties uz Apes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte” vadītājas Ilutas Apines 10.02.2015. iesniegumu par sekmīgu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu un samaksas kārtību Apes pirmsskolas izglītības iestādē „Vāverīte”, dome 26.02.2015. nolēma izdarīt vairākus būtiskus grozījumus Apes novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr. 264 „Kārtība, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes pirmsskolas izglītības iestādē „Vāverīte”.

Turpmāk tekstā veiktās izmaiņas ēdināšanas pakalpojumu organizēšanā Apes PII “Vāverīte”:

  • Maksājums par ēdināšanu tiek veikts vecākiem pieņemamā veidā, vai Apes novada domes kasē vai veicot pārskaitījumu uz Apes novada domes kontu: AS SWEDBANK, SWIFT kods: HABALV22, Konta Nr.: LV28HABA 0551 0258 3352 3, maksājumā norādot bērna vārdu un uzvārdu, summu un laika periodu, par kuru tiek maksāts.
  • Aprēķinu par ēdināšanas pakalpojuma izmantošanu veic Apes novada domes grāmatvede pēc D. Ozoliņa Apes vidusskolas virtuves vadītājas iesniegtajām uzskaites tabulām. Vecākiem tiek izsniegts rēķins ar konkrētajā mēnesī uzskaitītām ēdienreizēm un apmaksājamo summu. Informāciju par veikto pārmaksu vai nesamaksāto summu iespējams iegūt pie Apes novada domes grāmatvedes – kasieres vai pa tālr. 27808422 Apes novada domes grāmatvedībā.
  • Slimības gadījumā bērnu atteikt no ēdināšanas drīkst slimības dienā līdz plkst.7.30. un pēc slimošanas pieteikt ēdināšanai drīkst dienu pirms došanās uz pirmsskolas izglītības iestādi līdz plkst.15.30, nosūtot īsziņu D. Ozoliņa Apes vidusskolas virtuves vadītājai pa tālr. 26473313, kurā ir norādīts bērna vārds, uzvārds un konkrēts datums, no kura atsaka ēdināšanas pakalpojumu, vai ar kuru datumu piesaka ēdināšanas pakalpojumu.
  • Ja 2 mēnešu laikā netiek veikta samaksa par ēdināšanas pakalpojumu saņemšanu, vadītājai ir tiesības atskaitīt audzēkni no iestādes (Izņemot obligātajā izglītībā iesaistītos audzēkņus. Ar šo audzēkņu vecākiem tiek veiktas pārrunas par iespējamo izglītošanas procesa nodrošinājuma variantu)!

 

Dalīties:
4. marts, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs