19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Trapenes pamatskola gaida projekta partnerus

Print Friendly, PDF & Email

logo.erasmusjpgTrapenes pamatskolā sācies aktīvs sagatavošanās darbs, lai no 20. – 26.aprīlim pienācīgi uzņemtu starptautiskā projekta Erasmus+ dalībniekus – 50 skolēnus un skolotājus no Turcijas, Rumānijas, Portugāles, Norvēģijas, Vācijas un Igaunijas.

Vizītes laikā jāorganizē aktivitātes skolā atbilstoši projekta tēmai „Share Play”un pēc iespējas ciemiņiem jāļauj iepazīt mūsu novada un valsts kultūras vērtības.

Ir sīki izplānota projekta programma, un 7 dienas, ko mūsu partneri pavadīs Trapenē, būs ļoti piepildītas.

Notiks iepazīšanās ar Rīgu, Siguldu, Turaidu, bet ekskursijas uz citām pilsētām būs saistītas ar aktivitātēm tajās – Alūksnē skolēni un skolotāji darbosies Dabas muzejā un Mākslas skolā, Gulbenē iepazīsies ar jauniešu centra iespējām, bet atceļā ar bānīti apmeklēs Ates dzirnavas, kur arī būs iesaistīti nodarbībās. Ceļā uz Cēsīm ciemiņi tiks iesaistīti spēlēs Beverīnas parkā, apmeklēs Valmieru un Cēsis, un pils piedāvātās aktivitātes.

Skolā Trapenes skolēni sniegs koncertu, kopīgi piedalīsies aktivitātēs – karaoke un dažādās spēlēs. Notiks sporta sacensības Alūksnes bataljona vadībā. Tāpat katra valsts prezentēs sagatavotās spēles, bet vakarpusēs visi tiks iesaistīti radošajās darbnīcās skolas pagalmā, sporta pasākumos vai jaunu rotaļu apgūšanā.

 

Lūcija Kapača
Projekta koordinatore  

 

 

Dalīties:
26. marts, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen