19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Trapenes pamatskola projekta Erasmus + ietvaros uzņem ciemiņus no partnervalstīm

Print Friendly, PDF & Email

 

Klāt gaidītais brīdis Trapenes pamatskolā, kuram visi esam tā gatavojušies. Ciemiņu – projekta Erasmus + partneru – viesošanās laikā no 20. – 26.aprīlim te skan skolēnu un skolotāju balsis 10 valodās, kaut komunicēšanās notiek tikai vienā – angļu valodā. Un tā septiņas piepildītas dienas. Top mūsu nedēļas dienasgrāmata – stāsts par projekta darbību, aktivitātēm, pozitīvajām emocijām pašiem un viesiem.

20.aprīlis

Ar nelielu satraukumu (kā veiksmīgāk satikt visus ciemiņus) skolas direktors A.Maltavnieks, koordinatore L.Kapača, skolotāja L.Bambule un mūsu palīgs students Dairis dodamies uz Rīgu sagaidīt partnervalstu dalībniekus. Ar daudziem skolotājiem tā ir atkalredzēšanās, bet skolēniem šī ir pirmā mobilitāte.

Pēc pusdienām „Lido” apmeklējam Siguldu. Aizrautīgais gids Jānis ne tikai izrāda bobsleja trasi, bet arī iepazīstina ar visu citu raksturīgāko un skaistāko Siguldā. Pēc stāstījuma par latviešu sportistu sasniegumiem bobslejā jūtamies mazliet apmulsuši, jo pēkšņi kā pēc aicinājuma ierodas Martins Dukurs, ar kuru daudzi steidzas nofotografēties.

Šīs dienas tālākais mērķis ir doties uz viesu mājām, kur jau ieradušies mūsu viesi no pretējās puses – igauņu skolēnu un skolotāju grupa.

21.aprīlis

Skolā no paša rīta valda satraukums, jo gaidām ciemiņus. Katru valsti mūsu skolēni sagaida ar atbilstošiem karodziņiem, atbild uz interesējošiem jautājumiem un ved uz skolas zāli, kur ir gan projekta „Share Play”(„Dalies ar spēlēm”) stūrītis, gan izstāde ar šo valstu suvenīriem, gan speciāls noformējums un visu ciemiņu vārdi uz savu valstu karodziņiem.

Trompetes skaņas rada īpašu noskaņojumu, tad  mūzikai seko skolas direktora uzruna un koordinatores ievadvārdi. Vislielākais prieks par to, ka arī maza lauku skola var iziet pasaulē, darboties kopā ar citu valstu skolēniem un skolotājiem. Koncerts, kurā ar daudzveidīgiem muzikālajiem priekšnesumiem piedalījās gandrīz visa skola, patiesi aizrauj skatītājus. Latviešu tautas dziesmas un dejas atklāj gan mūsu tautas kultūru, gan muzikālo talantu.

Pēc iepazīšanās ar skolu seko prezentācijas saistībā ar projekta tēmu, kad katra valsts ne tikai prezentē, bet arī iesaista citus spēlēs un rotaļās. Ļoti ātri skolēni iejūtas savās lomās un sadarbojas, komunicē, spēles tiešām vieno.

Aktivitātes turpinās sporta zālē un ārā, kur 4 komandas, ko pārstāv pārsvarā skolēni, bet to vadītāji ir skolotāji, Zemessardzes vadībā izpilda īpašus stafetes uzdevumus, bet zālē sporta skolotājs organizē dažādas komandu spēles ar bumbu.

Vakaru noslēdz muzikālā studenta Daira vadītais karaoke, kurā atkal iesaistās visi skolēni, bet kā galvenie esam mēs paši, sākot ar skolēniem, beidzot ar skolas direktoru un Dairi.

22.aprīlis

Trešā diena tika aizvadīta, iepazīstot Alūksni. Vispirms devāmies uz Alūksnes mākslas skolu un Alūksnes dabas muzeju.

Alūksnes mākslas skolā viesus laipni sagaidīja skolas direktors un skolotājas, kuras pastāstīja par skolu, tās piedāvātajām iespējām skolēniem. Arī paši viesi varēja iejusties mākslinieku lomās, veidojot apsveikumus grafikas tehnikā, izgrebjot kādu ornamentu vai zīmi. Ar lielu aizrautību viesi apgleznoja auduma maisiņus ar dažādiem latviešu simboliem. Paštaisītās kartītes un maisiņi kļuva par burvīgām dāvanām viesiem, kā veiksmes vēlējums un sveiciens no Latvijas.

Devāmies arī uz Dzīparu, kur viesi varēja aplūkot un nopirkt ne tikai skaistos pašmāju darinājumus, bet arī aplūkot, kā top šie darbi. Viesi secināja, ka šis ir ļoti grūts un laikietilpīgs darbs, taču rezultāts ir neaprakstāms.

Ekskursijā pa Pilssalu viesus sagaidīja neliels pārsteigums – nenokusis sniega uzkalniņš. Ārzemju skolēni izmēģināja arī pikošanās priekus.

Atgriežoties Trapenē, viesus sagaidīja divas aizraujošas aktivitātes – maizes cepšana uz iesmiem un koka vilcieniņu krāsošana. Maizes cepšana un baudīšana mūsu viesiem sagādāja lielu prieku. Maizīte tika papildināta ar dažādiem viesiem līdz šim nebaudītiem ievārījumiem – muriku, dzērveņu, aveņu, ķirbju. Mūsu viesi pauda lielu sajūsmu par gardumiem. Savukārt vilcieniņi kļuva par skaistiem mākslas darbiem, katrs ieguldīja savu izdomu un radošumu. Tagad šie vilcieniņi priecē Trapenes bērnus.

23.aprīlis

Ceļš uz Gulbeni, kur aktivitātes un iepazīšanās ar pilsētu notiek 3 grupās, kuras mainās un apmeklē interesanto mākslas muzeju ar tajā piedāvātajām radošajām nodarbībām, iepazīst Jauniešu centru „Bāze” un no Francijas un Vācijas brīvprātīgajiem jauniešiem uzzina par piedāvātajām iespējām tajā, kā arī apbrauc pilsētas centru īpašajā vilcieniņā.

Gulbenes stacijas apskate, tad ceļš ar bānīti uz Papardes staciju beidzas ar neparastu starpgadījumu, jo visu valstu dalībniekus sagūsta laupītāji un ieved mežā. Tur gan neviens nav nobijies, jo pēc visu īpašo uzdevumu izpildes tiek laipni pacienāts ar pusdienu biezputru.

E+ pie stacijas

Seko Ates dzirnavu apmeklējums, iesaistīšanās īpašos rituālos un rotaļās, jo ir tieši Jurģa diena.

Ciemiņi iepazīst mūsu tautas tradīcijas un gūst jaunu pieredzi. Vakara noslēgumā paspējam apskatīt vietējo trapeniešu darinātos darbus kultūras nama izstādē, bet visaizraujošākais un pārsteidzošākais atklājas Z.Safranoviča privātajā senlietu muzejā „Fazāni”

Diena ir piepildīta ar daudziem  jauniem pārsteigumiem un ieguvumiem.

24.aprīlis

Sākas ar spēlēm visaktīvākā diena.

Vislielākie brīnumi gan pašus, gan ciemiņus sagaida Beverīnas labirintos ar bezgalīgām iespējām darboties jebkuram. Skolotāji steidz nofotografēt kaut ko savām idejām, skolēni iesaistās spēlēs.

E+ beverīna

Lai ir pilnīgāks priekšstats, apmeklējam arī kādu pilsētas skolu, tā ir Valmieras Pārgaujas sākumskola, kur visus pavada, parāda skolu un iesaista noderīgās izzinošās spēlēs šīs skolas direktors V.Litaunieks, bet ar koncertu  mūs sveic dziedošie zēni.

Cēsu pils apmeklējums atkal ir kas īpašs, jo pašiem visur jādarbojas līdzi un tas dod vēl labāku priekštatu par tautas kultūrvēsturi.

E+ stafete
E+ pils
E+ Cēsu pils

Vakars noslēdzas ar diskotēku skolēniem un atvadu vakariņām skolotājiem, kur saņemam paldies par veiksmīgi plānotajām un organizētajām nodarbībām, precizitāti, realizējot visas izplānotās aktivitātes.

25.aprīlis

Diena sākas ar projekta aktivitāšu izvērtējumu, kad skolēni apkopo savus ieguvumus, pieredzēto un redzēto, kuru pēc tam prezentē katra valsts. Tiek uzsvērta nodarbību daudzveidība, jaunu draugu un jaunu spēļu iepazīšana, izpratne par daudzveidīgo mūsu tautas  kultūras dzīvi. Daudzi skolēni atzīmēja, ka ēduši līdz šim neiepazītus ēdienus, uzlabojuši angļu valodas prasmes un attīstījuši komunikācijas prasmes.

Par nedēļas laikā pieredzēto un paveikto skatījāmies fotogrāfijās, bet pārējā dienas daļā Trapenes skolotājas I.Lipstokas vadībā skolēni un skolotāji iesaistījās spēlēs, jo tāds ir mūsu projekta mērķis. Kā lielāko gandarījumu par šo darbu gribas atgādināt skolēnu ieceri – mēs šo spēli iemācīsim arī savā skolā.

Vakars noslēdzas ar atvadīšanos, jo nākamajā rītā visiem jādodas uz savām mājām.

Lūcija Kapača, Sarmīte Apine

 

 

 

 

Dalīties:
27. aprīlis, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen