Saistītie raksti

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas eksaktās aktivitātes 2014./2015.m.g.

Print Friendly, PDF & Email

 

Jau mācību gada sākumā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas kolektīvs vienojās, ka šī mācību gada viena no prioritātēm būs dabaszinību mācīšana un mācīšanās. Lai īstenotu šo prioritāti tika veikti vairāki uzdevumi- projektu dienas, pedagogu savstarpējā stundu vērošana, dažādi konkursi, eksperimentu diena utt. Ņemot vērā, ka mācību gads ir izskanējis, tad vēlos padalīties ar gūtajām būtiskākajām atziņām un notikumiem.

Jau no decembra notika savstarpējā kolēģu stundu vērošana. Tika vērotas stundas dažādos dabaszinātņu mācību priekšmetos no 3.- 11.klasei. No katras stundas katrs kolēģis varēja kaut ko vērtīgu mācīties- vai nu tas bija citāds skatījums uz konkrētās klases darbu, vai nu kāda jauna metodiskā ideja. Ir skaidrs, ka visi mūsu skolas pedagogi strādā radoši un profesionāli.

Katras klases šī mācību gada projekts tika pakārtots skolas kopīgajai tēmai „Mēs- dabas pētnieki”. Klašu projektu noslēguma prezentācijās varēja just skolēnu ieguldīto darbu, ieinteresētību un pat azartu. Var jau būt, ka kādai klasei pietrūka kvalitatīvāka pētnieciskā procesa, tomēr katrai klasei bija citāds skatījums uz lietām un notikumiem mums apkārt. Šāda projekta noslēguma konference ir vērtīga ar to, ka priekšnesumi ir tik dažādi. 1.klasei tēma „Ozols”, 2.klasei- „Dižvītols”, 3.klasei- „Priede”, 4.klasei- „Koki skolas apkārtnē”, 5.klasei „Apes apkārtnes avoti dzejā”, 6.klasei- „Apes avoti”, 7.klasei- „Kalekaura ezers”, 8.klasei- „Dīķi Apes apkārtnē”, 9.klasei- „Melnupe”, 10.klasei- „Ieži- Raganu klintis”, 11.klasei „Apes dolomīts un Raganu klintis”, 12.klasei- „Ieži Apes apkārtnē”. Tēmas ļoti dažādas, bet visiem interesantas un tuvas, jo runa taču iet par mūsu Api! Kopumā ņemot- pēdējo gadu vienas no vērtīgākajām projektu dienām, jo visa skola strādāja pie vienota tematiskā loka. Paldies klašu audzinātājiem par ieguldītajām pūlēm.

Projekta dienu noslēdzošajā dienā tika veikti dažādi eksperimenti. Zinātņu un tehnoloģiju jomas organizētie un skolas kolektīva vadītie eksperimenti izglītojamajiem bija saistoši un vērtīgi dzīvei, izglītojami ar patiesu interesi un azartu piedalījās. Mērķis bija uz dabaszinību mācību priekšmetiem paskatīties no citāda skatījuma, ka tas ir interesanti un ikdienā sastopami. Piemēram, vai visi zina un prot atšķirt- kad ola ir svaiga vai veca, vārīta vai nevārīta? Katrs pedagogs, kurš vadīja kādu no eksperimentu, stacijām ieguldīja savu artavu personības un izdomas. Skolēniem reizēm pārsteigums bija skolotājs, kurš vada eksperimentu, reizēm pats eksperiments. Kopumā ļoti aktīva, spraiga, piesātināta un interesanta darba diena. Skolā varēja just tādu kopības sajūtu- viss tā pozitīvi virmoja. Spriežot pēc bērnu atsauksmēm, eksperimentu stacijas bija izdevušās un labi saplānotas. Izglītojamie priecājas, ka varēja iemācīt kaut ko arī pedagogiem.

Jau tradicionāli marta beigās notiek Alūksnes un Apes novadu matemātikas konkurss „Matemātika- visu zinātņu karaliene”. Šogad skolu pārstāvēja 7.-8.klases komandas „Nelej!” meitenes- Nadīna, Evita, Lelde, Elīza un Jolanta. Šogad meitenēm sagatavoties palīdzēja skolotāja Sanita. Kaut nebija uzvarētāju godā kopumā vērtīgi un interesanti pavadīta diena- dažādi darbiņi stacijās, jauna pieredze un draugi.

Skola šogad pirmo reizi piedalījās arī Starptautiskajā matemātikas konkursā „Ķengurs- 2015”. Šajā gadā konkursa ,,Ķengurs” dalībnieku skaits Latvijā ir izaudzis līdz pat 15001 skolēniem no 199 Latvijas skolām! Neskatoties uz to, ka vieni no skolas labākajiem matemātiķiem bija projekta aktivitātēs Igaunijā, skolas rezultāti ir labi. Konkursā piedalījās tajā dienā skolā esošie skolēni no 3.-11.klasei. No visiem dalībniekiem katrā klasē vislabāk veicās- L.Popei (3.kl.), E.Muceniekam (4.kl.), A.Graudai (5.kl.), L.Zaķei (6.kl.), L.Kantorei (7.kl.), O.Zaķim (8.kl.), R.Voropajevam (9.kl.), L.Oinbekai (10.kl.) un R.Cimdiņam (11.kl.). Paldies- skolas vadībai par idejas un dalības atbalstīšanu un visiem kolēģiem par konkursa norises nodrošināšanu.

Protams, mācību gada laikā bija arī dažādu mācību priekšmetu olimpiādes, Valsts pārbaudes darbi, ikdienas veiksmes un neveiksmes, tomēr šis mācību gads ir nesis jaunu pieredzi un tas ir bijis daudz eksaktāks kā citi iepriekšējie. Veiksmi sev, kolēģiem, skolēniem un vecākiem vēlot- Laura Pope, d.v.i.j.p.i., Zinātņu un tehnoloģiju jomas vadītāja un vienkārši skolotāja.

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas projekta dienu kopsavilkums prezentācija (4 MB, pdf)

 

Dalīties:
11. maijs, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs