28.06. plkst.14:00
Domes kārtējā sēde

 

 

 

 

Saistītie raksti

Publisko interneta pieejas punktu projekta aktualitātes

Print Friendly, PDF & Email

logo_PIPP

 Informējam, ka Apes novada dome projekta „Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā” ietvaros jau ir veikusi projektā plānoto datortehnikas ar programmatūru  un daudzfunkcionālo iekārtu iegādi.

Jau esošie publiskie interneta pieejas punkti (PIPP) Trapenes un Apes bibliotēkās ir tikuši pie jaunas datortehnikas ar programmatūru, bet daudzfunkcionālās iekārtas ieguvušas Trapenes un Virešu bibliotēkas, kā arī  Gaujienas pagasta Biznesa, informācijas, izglītības un tūrisma centrs.

Projekta ietvaros tiek veidots arī jauns PIPP Apes novada sociālā dienesta telpās, kuram uz šo brīdi iegādāta datortehnika ar programmatūru un daudzfunkcionālā iekārta. Šobrīd turpinās darbs pie iepirkuma dokumentācijas izstrādes nākamajām projekta aktivitātēm, kas saistītas ar tehniskā aprīkojuma pieslēgšanu internetam vai esoša interneta pieslēguma jaudas palielināšu un bezvadu interneta pieejas zonu izveidei.

Atgādinām, ka projektā plānots Apes pilsētā un Apes, Trapenes, Virešu un Gaujienas pagastos izveidot jaunus un uzlabot esošos PIPP. Projekta rezultātā tiks izveidoti pieci jauni PIPP ar pieeju bezvadu interneta piekļuves zonai, papildus Apes pilsētā tiks izveidots PIPP ar pieeju datortehnikai, kā arī iespēju izmantot daudzfunkcionālās iekārtas pakalpojumus – skenēt, kopēt, printēt. Tiks uzlaboti četri esošie PIPP Apē, Gaujienā, Trapenē un Virešos, iegādājoties piecas datortehnikas ar programmatūru, četras daudzfunkcionālās iekārtas un, ierīkojot, vienu pieeju bezvadu interneta piekļuves zonai.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu darbības programmas 2007. – 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2. aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros.

 

Dalīties:
5. maijs, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen