19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Apes novadā tiks ierīkoti jauni bezvadu interneta pieejas punkti

Print Friendly, PDF & Email

logo

 Turpinoties Apes novada dome projekta „Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā” aktivitātēm uzsākts darbs  pie piecu jaunu publisko interneta pieejas punktu (PIPP) ar pieeju bezvadu interneta piekļuves zonām izveides.

Jaunās bezvadu interneta piekļuves zonas būs pieejamas šādās adresēs:

Apē, Tirgus ielā 5, Apes pagasta „Druvās”

Trapenes pagasta „Līzē”

Virešu pagasta „Mākonīšos”

 Gaujienas pagasta Gaujienā „Mežniecība 1”

Tiks pilnveidots arī jau esošais PIPP Gaujienas pagasta Biznesa, informācijas, izglītības un tūrisma centrā, izveidojot pieeju bezvadu interneta piekļuves zonai, kas līdz šim šajā punktā nebija pieejama. Iepirkuma rezultātā paredzētos darbus veic A/s „Capital” un SIA „Telia Latvija”.

Projekta ietvaros jau ir iegādātas piecas datortehnikas ar programmatūru un četras daudzfunkcionālās iekārtas ar iespēju skenēt, kopēt, printēt. Jaunizveidotajam PIPP Apes novada sociālā dienesta telpās, Tirgus ielā 5, Apē iegādāta datortehnika ar programmatūru un daudzfunkcionālā iekārta. Jau esošie PIPP Trapenes un Apes bibliotēkās ir tikuši pie jaunas datortehnikas ar programmatūru, bet daudzfunkcionālās iekārtas ieguvušas Trapenes un Virešu bibliotēkas, kā arī Gaujienas pagasta Biznesa, informācijas, izglītības un tūrisma centrs.

Atgādinām, ka projekts paredz Apes pilsētā un Apes, Trapenes, Virešu un Gaujienas pagastos izveidot piecus jaunus PIPP ar pieeju bezvadu interneta piekļuves zonai, kā arī uzlabot četrus esošos PIPP Apē, Gaujienā, Trapenē un Virešos.  Apes pilsētā jaunizveidotajam PIPP ir paredzēta pieeja arī datortehnikai un iespēja izmantot daudzfunkcionālās iekārtas pakalpojumus.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu darbības programmas 2007. – 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2. aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros.

 

 

Dalīties:
8. jūnijs, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen