19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Projekta Heritage Business aktivitātes

Print Friendly, PDF & Email

 

logoTrīs dienas interesentus – esošos un topošos uzņēmējus – pulcēja semināri, ko vadīja mārketinga speciāliste Zane Rubika.

Semināri turpināja projekta „Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā pierobežas reģionos” (Heritage Business) apmācību ciklu.

Semināru laikā katram dalībniekam bija iespēja iedziļināties jautājumos, kas cieši sasaistīja teoriju ar praksi – izanalizēt katram sava, jau esoša, vai iecerētā produkta vai pakalpojuma ceļu pie patērētāja un klienta. Bieži gadās, ka, uzsākot uzņēmējdarbību un priecājoties par pirmajiem panākumiem, uzņēmējs aizmirst, ka pasaule ir mainīga, ka jāspēj būt elastīgam savā domāšanā un attīstībā. Vienmēr tiks uzdots galvenais jautājums – kā veiksmīgāk pārdot un gūt peļņu, kā virzīt savu produktu tirgū, kā komunicēt ar klientu un kā varu mainīties?

Semināru tēma bija „Produkta pievienotā vērtība”. Šoreiz tā bija produkta stāsta veidošana un sava zīmola izstrāde. Lai to veiksmīgāk izdarītu, bija daudz jāstrādā pašiem, jāiedziļinās tādos jautājumos – kas un kāds es esmu kā cilvēks, kas ir mani un uzņēmuma mērķi, kāda ir mana uzņēmuma misija – ko es gribu pavēstīt klientiem, kāda ir uzņēmuma vīzija – kādu es redzu savu uzņēmumu, produktu pēc noteikta laika posma, kādas vērtības es ar savu produktu vai pakalpojumu piedāvāju, kādas ir manas, ka uzņēmēja, vērtības? Kas ir manas, mana uzņēmuma stiprās un vājās puses, kādas ir iespējas un kas var apdraudēt produkta attīstību? Analizējām savus potenciālos klientus – jo mums jāzina, kam mēs savu produkciju piedāvājam, kādas klienta vajadzības apmierinām. Semināra dalībnieki atzina, ka tas bija ļoti grūti, bet vērtīgi.

Inga Strauta minēja, ka bieži šādi sevi analizējusi, bet beidzot izdevies to arī uzrakstīt.

Viena no tēmām bija par komunikāciju ar klientu. Mūsdienās plaši tiek izmantoti sociālie tīkli. Arī statistikas un pētījumu dati to apliecina.

Tāpēc tika aplūkotas mūsdienīgas iespējas un minēti piemēri par sociālo tīklu izmantošanu. Tās ir gan uzņēmumu lapu veidošanas draugiem.lv, facebook.com, youtube.com, instagram.com, gan blogu rakstīšana, gan atbildes uz komentāriem un citāda komunicēšana platformās.

Agnese Zīle dalījās ar savu pieredzi par facebook.com izmantošanu iepazīstināšanā ar produkciju un atzina, ka radusi lielāku izpratni un ieceres turpmākam zīmola ZĪLE atpazīstamības veicināšanas darbam.

Mārketinga speciālisti ir teikuši, ka ikvienam veiksmīgam zīmolam ir savs ļoti skaidrs un iespaidīgs stāsts vai piedāvājums. Zīmolu stāsti uzmanības centrā nonāk vairāku iemeslu dēļ. Tos veiksmīgi izmanto sociālie mediji, kas ir lieliski stāstu izplatītāji un cilvēkiem vienmēr ir patikuši interesanti stāsti. Zīmola stāsts nekādā ziņā nav vienkārši īss uzņēmuma gūto panākumu pārstāsts, zīmola stāsts ir domāts patērētājiem, lai apmierinātu viņu emocionālās vajadzības.

Semināra noslēgumā dalībnieki meklēja sava zīmola „atslēgas vārdus”, domāja par nosaukuma, saukļa izvēli un radīja savu zīmola stāstu, kas ir viens no svarīgiem elementiem, jo īpaši maziem uzņēmumiem, mājražotājiem, amatniekiem.

Visi dalībnieki atzina, ka ir iesākts darbs, kas jāturpina. Lai veicas!

Aicinām privātīpašniekus, kuriem pieder nekustamais īpašums (telpas, ēkas, zeme) un kuru Jūs vēlētos piedāvāt (noma, pārdošana) investoriem uzņēmējdarbības veikšanai, lūdzu informēt anda.plauma@ape.lv vai pa tālruni 29436225

Anda Plauma
uzņēmējdarbības speciāliste
Dalīties:
17. jūnijs, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen