19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Noslēdzies publisko interneta pieejas punktu projekts Apes novadā

Print Friendly, PDF & Email

 

logoApes novada domes projekta „Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā” ietvaros ir izveidoti pieci jauni publiskie interneta pieejas punkti (turpmāk tekstā PIPP).

Tā jaunizveidotajā PIPP Apes pilsētā Tirgus ielā 5 ir pieejama ne tikai datortehnika ar programmatūru un iespēja izmantot daudzfunkcionālās iekārtas pakalpojumus, bet šeit ir izveidota pieeja arī bezvadu interneta piekļuves zonai.

Pārējie četri jaunie PIPP ar pieeju bezvadu interneta piekļuves zonai izveidoti un atrodas Apes pagasta „Druvās”, Trapenes pagasta „Līzē”, Virešu pagasta „Mākonīšos” un Gaujienas pagasta „Mežniecība 1”.

Projektā pilnveidoti arī četri esošie PIPP Apē, Gaujienā, Trapenē un Virešos. Trapenes un Apes bibliotēkas ir tikušas pie jaunas datortehnikas ar programmatūru, bet daudzfunkcionālās iekārtas ar iespēju skenēt, kopēt, printēt ieguvušas Trapenes un Virešu bibliotēkas, kā arī Gaujienas pagasta Biznesa, informācijas, izglītības un tūrisma centrs- tur papildus izveidota pieeja bezvadu interneta piekļuves zonai, kas līdz šim šajā punktā nebija pieejama.

Projekta rezultātā ir paaugstinātas piekļuves iespējas internetam Apes novada pašvaldības teritorijā, tādējādi nodrošinot plašākām sabiedrības grupām piekļuvi piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, veicinot iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Projekts tika īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu darbības programmas 2007. – 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2. aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros.

Dalīties:
1. jūlijs, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen