19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Trapenes pamatskola gatavojas starptautiskā projekta Erasmus + otrajam gadam

Print Friendly, PDF & Email

logo.erasmusjpg

 

Ir vasara ar saulainām un siltām dienām, tomēr starptautiskā projekta Erasmus + darbība arī šai laikā nav apsīkusi. Nākamais mācību gads mūsu skolai būs aktīvs ar mobilitātēm un ar tām saistītām darbībām. 1.projekta gads noslēdzās ar katras partnerskolas labākās esejas iesniegšanu konkursam un citu skolu eseju iepazīšanu par tēmu „Cilvēku tiesības”. No Trapenes pamatskolas tika iesniegta Kristīnes Vorohtas eseja.

Vairākiem Trapenes pamatskolas skolēniem jaunais mācību gads tuvojas ar satraukumu un tiek īpaši gaidīts, jo jau septembrī notiks došanās uz Norvēģiju, kur mūsu partnerskolā Sistranda skole notiks Mācīšanās/.mācīšanas/mācību aktivitātes skolēniem un skolotājiem. Pašlaik notiek skolēnu un skolotāju savstarpējā komunikācija, vēstuļu un ideju apmaiņa.

Sākoties mācību gadam, notiks kārtējā skype diskusija starp skolām, video sagatavošana par savu skolu un pagastu, novadu. Tā kā Norvēģijā tiks rīkota izstāde un darbnīca „Spēles mūsdienās un pagātnē”, septembrī mūsu uzdevums izpētīt spēles pagātnē, sadarbojoties ar vecākiem un vecvecākiem, iepazīt, cik iespējams, sameklēt viņu laika spēles. Ar tām mēs iepazīstināsim un apmainīsimies savstarpēji radošajās darbnīcās mācību aktivitāšu laikā Norvēģijā.

Oktobrī projekta dalībskolās notiks aptauja par dažādiem jautājumiem par projektā iesaistītajām valstīm, noslēguma aptauja notiks 2016.gada maijā, lai secinātu, kā mūsu zināšanas ir uzlabojušās.

Novembrī būs jauni uzdevumi, kas jāveic pirms mobilitātes uz Igauniju.

Lai mums ir daudz labu ideju, realizējot projektu, lai katram ir ieguvums no tā!

 

Lūcija Kapača
Projekta koordinatore

Dalīties:
12. augusts, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen