28.06. plkst.14:00
Domes kārtējā sēde

 

 

 

 

Saistītie raksti

ZAAO savāc ievērojamu apjomu skābbarības ruļļu plēves

Print Friendly, PDF & Email

 

ZAAO_ar_deviziSIA „ZAAO” (ZAAO) pavasara un vasaras mēnešos bez maksas no zemnieku saimniecībām un individuāliem saimniekiem savāca pagājušajā sezonā skābbarības sagatavošanā izmantotās plēves. Šogad savāktais daudzums ar skābbarības ruļļu plēvēm, skābbarības bedru pārklājamajām plēvēm, polipropilēna minerālmēslu BIG-BAG maisiem, plastmasas kannām un mucām ir daudzkārt lielāks kā citus gadus.

Kopā pavasara un vasaras mēnešos savākts 2025 m3 minētā iepakojuma, kas ir par 36% vairāk nekā pērn un par 92% vairāk kā uzsākot pakalpojuma sniegšanu 2012.gadā. Arī klientu skaita pieaugums minētajam pakalpojumam ir ievērojams – no 20 klientiem 2012.gadā līdz 302 klientiem 2015.gadā.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: „Gan apkalpoto klientu daudzums, gan savāktais materiāla apjoms liek domāt, ka kopīgi ar lauku saimniekiem ir izdevies mazināt videi nodarīto kaitējumu, kas rodas dedzinot vai aprokot minētos materiālus. ZAAO atgādina – plēves kā jebkurus citus atkritumus dedzināt nedrīkst! Sadedzinot plēves rodas bīstami ķīmiski savienojumi, kas izplatās gaisā, ūdenī un zemē, nodarot nopietnu kaitējumu cilvēka veselībai, kā arī visai dzīvai radībai. Saviem klientiem esam devuši iespēju arī ieekonomēt finanšu līdzekļus, jo plēves un kannas nav izmestas konteineros pie nešķirotiem sadzīves atkritumiem par kuru tukšošanu ir jāmaksā, bet gan bez maksas nodotas kā sašķirots, otrreizējai pārstrādei derīgs materiāls.”

Skābbarības ruļļu plēves un citus ar skābbarības sagatavošanu saistītus iepakojuma materiālus nodeva lauksaimnieki no ZAAO darbības teritorijas Alojas, Amatas, Apes, Balvu, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krimuldas, Līgatnes, Limbažu, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rugāju, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Vecpiebalgas un Viļakas novadiem.

ZAAO savāktās plēves nogādājusi poligonā „Daibe”, kur tās tiek sagatavotas nodošanai pārstrādei atbilstoši kvalitātes prasībām. No nodotā materiāla tiek izgatavotas granulas, kuras kalpo par izejmateriālu dažādu plastmasas izstrādājumu ražošanai.

ZAAO aicina jau tagad pieteikties nākamās sezonas lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma savākšanas bezmaksas pakalpojumam (tālr.26132288, e-pasts zaao@zaao.lv). Uzkrājot izlietoto materiālu, plēves jāatdala no šņorēm un sietiem, kannas un kanniņas ir jāizskalo, tām jānoņem korķi. Nesašķirota materiāla savākšanai tiks piemērota maksa.

Informāciju sagatavoja:
Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Mob.tālr.:26610013
E-pasts: zane.leimane@zaao.lv
Twitter.com/zaao_lv

Draugiem.lv/zaao
http://www.zaao.lv

 

Dalīties:
7. augusts, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen