Saistītie raksti

2014-.2016. mācību gada aktivitātes Trapenes pamatskolā

Print Friendly, PDF & Email

TRAPENES SKOLAI – 80!
Jubilejas pasākumu rīkot 28.maijā.

Balts atmiņstāstu lietus līst
Nesot sauli sirdī savā,
Gribas paldies pasacīt
„Tev mīļā skola, skolotāj!”
/ I.Lakstīgala/

28.05. Trapenes pamatskolas absolventu, pedagogu un darbinieku salidojums.Trapenes skola

,,Skola ir svēta un tai jāpaliek mūsu sirdīs ierakstītai kamēr vien dzīvojam” , tā teicis Dr. K.Ulmanis

2016.gada 28.maijā dzidri skanēs skolas zvans Ulmaņlaika celtajā skolā Trapenē. Skolas direktors Aivars Maltavnieks kopā ar skolas kolektīvu ir rūpējies, lai skolas 80 gadu jubilejas svinības būtu emocionālas, neaizmirstamas absolventiem, bijušajiem un tagadējiem skolotājiem un darbiniekiem.
Svētku programmā ir paredzēts, ka dalībniekureģistrācija notiks no 16.00 līdz 18.00 skolā.

Šajā laikā būs iespēja apmeklēt šādas izstādes:
Pagasta muzejā Lindas Ikales un Lilitas Ikales radošo darbu izstādi ,,Ārpus rāmjiem”.
Kultūras namā Santas Briedes personālizstādi ,,Mani krāsainie sapņi”.
Pagasta bibliotēkā ”Sievietes apdziedātājs fotogrāfijās” fotomākslinieka Gunāra Bindes darbu izstādi.
Senlietu muzejā ,,Fazāni” skolas absolventa, muzeja vadītāja Zigurda Safranoviča savāktos un izstādītos 50000 eksponātus.
Skolā skolas vēstures istabu un skolas absolventa Jāņa Andersona kokgriezumus.

Svētku koncerts ”Ar sapni azotē” plkst.18:00 kultūras namā.

Pēc koncerta sirsnīgas sarunas, tikšanās skolas telpās.
Zālē balle, kurā Jūs priecēs Ģirts Ripa un Aldis Prancāns.

Līdzi jāņem labs garastāvoklis un groziņš.

Uz tikšanos skolā!
Skolas kolektīva vārdā absolvente Maija Miķele

Ziedojumu konts: Apes novada dome.
Juridiskā adrese -Stacijas iela 2. Ape. Apes novads. LV4337 Reģ. Nr.90000035872
Ziedojumu konts: LV57TREL980203903300B

 

 

Konkursā „Vēsture ap mums” arī Trapenes pamatskola!

Trapenes pamatskola piedalījās Vēstures skolotāju biedrības skolēnu pētniecisko darbu konkursā „Vēsture ap mums”. Šogad konkursa tēma bija „Cilvēks vēstures krustcelēs”. Konkursa noslēguma pasākums noritēja Rīgas Latviešu biedrības namā 21.maijā.

Mūsu stāsts bija par jaunu pusi, kuram vēstures notikumi pirms 100 gadiem uzvilka kara šineli, iedeva rokās šauteni un nolika kaujas laukā. Mūsu mērķis bija izsekot cilvēka dzīves gaitām šajos grūtajos laikos. Darba nosakonkurssukums „Es vēlos mājās pārnākt” izsaka vislielāko vēlēšanos, ko izjūt karavīrs, savas dzīves grūtākajos mirkļos.

Šis cilvēks bija Rūdolfs Maltenieks, vēlākais Lāčplēša kara ordeņa kavalieris, mūsu skolas direktora vectēvs. Mēs apmeklējām Ilzenes bibliotēku, lai iepazītos ar Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem. 

Īpašs paldies bibliotekārei Benitai Kokarēvičai, kura mums palīdzēja šajā darbā.

Tika savākts bagātīgs materiālu klāsts, pierakstītas skolas direktora Aivara Maltavnieka atmiņas, kuras viņš ieguva no savas mātes, tēva, vecmammas un krustmātes, iegūti materiāli no A.Maltavnieka personīgā arhīva.konkurss1

Šo darbu veica  5.klases skolēns Artūrs Priede, kurš, protams, neiztika bez padoma un palīdzības.

„Paldies” jāsaka daudziem! Interese par vēstures pētīšanu ir radusies. „Nākamgad piedalīšos atkal!”-  skanēja pārliecinoši.

Pieredze rodas tikai darbojoties, Artūrs ir ceļā uz panākumiem.

Ausma Ozoliņa
Vēstures skolotāja 
Foto no A. Ozoliņas personīgā arhīva

Trapenes pamatskolā atzīmējam Eiropas dienu!

Šai dienai aktivitātes vienmēr sagatavo mūsu ģeogrāfijas skolotāja Janīna un arī šis gads neizpalika. Šim gadam skolotāja bija izveidojusi veselu konkursu ar 4 dažādām stacijām. Konkursa nosaukums bija ” Mēs esam Eiropas Savienībā!”. Skolēni sākot no 5. klases un līdz pat 9. klasei tika sadalīti jauktās komandās, lai visās komandās būtu visu klašu bērni. Stacijās uzdevumus uzraudzīja skolotājas, lai viss notiek pēc noteikumiem.

Skolotāja Janīna jau iepriekš ar skolēniem ļoti cītīgi pārrunāja dažādas lietas, kas saistītas ar Eiropas Savienību un viņi tika arī aicināti zināšanas iekrāties ārpus skolas. Konkursā skolēniem bija jāatbild uz ļoti dažādiem jautājumiem – bija jāatpazīst Eiropas Savienības himna, karogs un naudas zīmes, mūziķu grupa, zināms literārais varonis, kā arī daudzas un dažādas citas lietas.

Konkurss šķita interesants tieši ar to, ka skolēnu komandās bija gan mazākie, gan arī lielākie skolēni. Dažos jautājumos aktīvāki bija tieši mazākie. Kad konkurss noslēdzās tika sadalītas arī iegūtās vietas. Komandas mums bija 4 un tās visas tika pie atzinības rakstiem. Komandu iegūtie punkti bija ļoti līdzīgi! Ar šo pasākumu viss nebeidzās, jo skolēni tika arī aicināti piedalīties lielajā Eiropas eksāmenā, kurā piedalījāmies arī pagājušajā gadā.

Lai netiktu apbizoti arī mazāko klašu skolēni, viņiem tika piedāvāts noskatīties prezentāciju par Eiropas Savienību un pēc tam krāsot darba lapas, kurās attēlotas svarīgas lietas, kas saistās ar Eiropas Savienību.


Trapenes pamatskola dodas ekskursijā!

Paldies sponsoriem, kas deva iespēju piedalīties plašā ekskursijā, kas ļāva iepazīties ar mūsu valsts simtgades vēsturi un ne tik seniem notikumiem.

Pateicoties Monreālas Latviešu  sabiedriskā centra nodibinājuma „Vītolu fonds”  atbalstītajam mūsu skolas ekskursijas projektam, ieguvām 400 euro skolēnu mācību ekskursijai.

Mūsu plānos bija apmeklēt Latvijas Okupācijas muzeju, kura apskates laikā tēma bija „Barikādes. 1991.gada 20.janvāris”. Mazajiem – „Kā pēta vēsturi?”. 

Mūsu izpildītie mājasdarbi deva iespēju daļēji segt ceļa izdevumu 150 euro vērtībā, kurus sponsorēja Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs. 

Ejot pa Bastejkalna celiņiem, iztēlojāmies 20.janvāra notikumus 1991.gadā, kad apkārt džinkstēja lodes un krita cilvēki. Šo dienu notikumi nosargāja neatkarīgu Latviju.

Atraktīva gida pavadībā pastaigājāmies pa Viduslaiku Rīgu, iepazināmies ar nozīmīgākām celtnēm un ikdienas cilvēka dzīvi viduslaiku pilsētā.

Nepārprotami aizraujošākais notikums bija Ziemassvētku kauju muzeja apmeklējums. Tā darbinieki bija parūpējušies, lai mēs iegūtu ne tikai jaunas zināšanas par kauju notikumiem, bet, pietuvināti kauju apstākļiem, izmēģinātu savus spēkus un drosmi dažādos „kaujas” uzdevumos. Redzējām karavīrus pilnā ekipējumā, kuru dotās komandas neuzdrīkstējās apstrīdēt neviens.  Un kur nu vēl Ložmetējkalns! Vajag lielu drosmi, lai uzkāptu 27 m augstā tornī. Starp mums tādi drosminieki bija!

Ekskursiju noslēdzām ar Rīgas brāļu kapu apmeklējumu, kurus redzēt ir katra Latvijas pilsoņa goda un cieņas apliecinājums.

Diena bija izdevusies un notikumiem bagāta!

Ausma Ozoliņa
Trapenes pamatskolas vēstures skolotāja 

12.februārī Trapenes pamatskolas 7.klases skolēni saņēma aizkustinošu vēstuli no Tilsi pamatskolas Igaunijā. Vēstulē katrs šīs skolas 7.klases skolēns pašrocīgi bija uzrakstījis par sevi un aicināja sarakstīties un draudzēties ar viņu. Vēstulē bija ievietota arī visu bērnu fotogrāfija, kur pierakstīti katram bērnam viņa vārds. Mēs jau neklātienē ar viņiem varējām iepazīties.

22.februārī kopā ar visiem mūsu skolas dziedātājiem un dejotājiem, kas sniedza šīs skolas kolektīvam svētku koncertu, kas bija veltīts Igaunijas dzimšanas dienai, ko atzīmē 24.februāri, devāmies arī mūsu klases pārstāvji.

Mēs bijām saviem draugiem sagatavojuši mazu suvenīru mūsu valsts krāsās. Vispirms mēs iepazināmies. Tad viņu audzinātāja Liina bija sagatavojusi lapiņas, uz kurām vajadzēja kontaktējoties ar jaunajiem draugiem noskaidrot – jaunā drauga vārdu, vecumu, mīļāko ēdienu, krāsu, nodarbošanos. Tas bija labs pārbaudījums pārkāpt savam kautrīgumam un sākt sarunu. Atvērās visi skolēni un uzdevumu veica labi.

Kopīgi pagatavojām arī vienkāršu atstarotāju, ko no vienas puses rotāja Igaunijas karodziņš, bet no otras puses mūsu karodziņš. Tas bija oriģināls suvenīrs mums visiem.

Turpinājumā piedalījāmies  viņu veidotajā viktorīnā, kas bija interesanta, jo bija dažādas tēmas – gan sporta, politikas, mūzikas, vēstures, gan vispārīgas tēmas jautājumi, bet interesanti bija tas, ka jautājumi bija veidoti dubulti – , piemēram, viens Igaunijas sportists, otrs Latvijas.

Arī mēs bijām sagatavojuši spēli, kurā vajadzēja uzdot jautājumus un atminēt, kāds priekšmeta zīmējums ir uzlikts uz bērna muguras.

Pēc šīm aktivitātēm bērni devās uz diskotēku, bet skolotāji turpināja kalt plānus , lai sadarbība turpinātos. Vienojāmies, ka turpināsim sarakstīties caur internetu un arī veidosim sarunu seansus caur Skype.

Doma radās, ka arī mēs varētu draugus uzaicināt uz savas valsts dzimšanas dienu.

Mēs ceram, ka draudzība turpināsies un arī nedrošie bērni mums pievienosies.

Trapenes psk Igaunijā (2) Trapenes psk Igaunijā (1)
Inese Lipstoka
7./8.klases audzinātāja 

Jau daudzus gadus Tilsi skolas sportiskākie skolēni novembrī brauc pie mums uz spēkošanās sacensībām. Nu bija pienācis laiks arī mums apciemot Tilsi skolu. Ciemos pie Igaunijas draugiem devāmies 22. februārī ar skaistu svētku koncertu „Mana tēvzeme, mana laime un prieks”, kurš bija veltīts Igaunijas Republikas neatkarības dienai.

Koncerts iesākās ļoti svinīgi. Vispirms tika dziedāta Igaunijas Republikas valsts himn, bet pēc tam, mums par lielu pārsteigumu, tika atskaņota arī Latvijas Republikas valsts himna. Mūsu skolas sniegtajā koncertā piedalījās skolas 1.-4.klašu meiteņu ansamblis, kuram šī uzstāšanās bija kā lielais ģenerālmēģinājums pirms konkursa „Balsis”, tautas deju kolektīvs „Gatvēni”, kā arī dažādi individuālie priekšnesumi – meitenes spēlēja klavieres un dziedāja solo dziesmas, bet puiši atskaņoja dažādus skaņdarbus uz akordeoniem. Kad bija izskanējis mūsu koncertiņš, tad kopīgi tika dziedātas divas dziesmas – Sāremiešu dziesma un Pūt vējiņi. Dziedot šīs dziesmas radās ļoti patīkamas izjūtas. Tāda jauka kopā būšanas sajūta.

Par lielu pārsteigumu mums, Tilsi skolas direktore bija sagatavojusi pateicības runu latviešu valodā!

Pēc svinīgā pasākuma Tilsi skolas skolēni mums mācīja divas Igaunijas rotaļdejas un pēc tam mēs, kā jau ierasts, viņiem iemācījām mūsu iemīļoto rotaļu deju „Tūdaliņ, tāgadiņ”. Kad bijām izdancojušies un izkustējušies, tad vajadzēja likt lietā arī savas zināšanas. Visi piedalījāmies spēlē „KAS? KUR? KAD?”. Jautājumi bija sagatavoti abu valstu valodās. Tie bija gan par Igauniju, gan par Latviju. Pēc konkursa tika apbalvotas pirmās četras vietas, kuru skaitā bija arī komanda no mūsu skolas.

Visas jaukās un interesantās dienas noslēgumā bērni kārtīgi varēja izdancoties un izpriecāties Tilsi skolas 8. klases puišu vadītajā diskotēkā.

Gan skolēni, gan skolotāji esam ļoti apmierināti ar šo braucienu, jo tā mēs iemācāmies komunicēt un saprasties ne tikai paši savā starpā, bet arī ar citu valstu kolēģiem!

Trapenes psk. audzēkņi
Liene Tomiņa – Bambule
skolotāja

Atzīmējam šī mācību gada simto dienu skolā!

  Pasaulē tiek atzīmētas tik ļoti dažādas dienas, piemēram, sniega diena, roku mazgāšanas diena, draudzības diena un citas! Kāpēc lai neatzīmētu arī simto dienu skolā?! Domāts, darīts! Nolēmām, ka šajā dienā varētu sevi iepriecināt ar dažādām spēlē, rotaļām un atjautības uzdevumiem. Lai būtu vienkāršāk, tad sadalījāmies divās lielās grupā – mazāko bērnu grupa, kurā bija pirmsskolas vecākās grupas bērni ar savām skolotājām, 1. un 2. klases bērni ar savu audzinātāju, kā arī 3. un 4. klases bērni ar audzinātāju. Lielāko bērnu grupā bija bērni no 5. – 9. klasei kopā ar savām audzinātājām.

  Katrai klasei bija jāsagatavo kāda rotaļa vai spēle, ko visi kopīgi var spēlēt. Bija ļoti liels prieks, ka visi šo uzdevumu bija veikuši un manis pašas sagatavotajām spēlēm pat neatlika laiks! Lielāko bērnu grupā bija gan prāta un atjautības spēles, gan arī tādas, kur pašiem bija radoši jādarbojas. Mazākie bērni bija sagatavojuši spēles ar dažādiem āķīgiem jautājumiem, mīklām un matemātiskiem uzdevumiem.

  Tā kā skolēni aktīvi iesaistījās šajā pasākumā gan izdomājot spēles, gan arī piedaloties tajās, tad radās doma, kāpēc šādas aktivitātes neorganizēt katru nedēļu? Jāpamēģina un varbūt tas arī izdosies!

100 diena skolā (1) 100 diena skolā (2)
100 diena skolā (5) 100 diena skolā (3)
100 diena skolā (4)  
Liene Tomiņa-Bambule
skolotāja

Sniegavīru parāde!

Kamēr ārā sals, tikmēr no sniegavīriem nekā, bet šī nedēļa mūs sagādāja pārsteigumu un nedaudz palutināja ar siltu laiku. Lai gan lietaina diena bija trešdiena, taču bijām drosmīgi un no slapjām rokām un kājām nenobijāmies un skolas teritorijā izveidojām savu sniegavīru parādi. Bērni ar lielu aizrautību, sadalījušies pa pāriem, cēla dažādus sniegavīrus. Mazāko klašu bērni bija sacēluši lielākus un mazākus zaķus, bija arī sunīši un lācis. 2. klases puiši pagatavoja milzu gliemežus. Bija arī tradicionālie sniegavīri ar burkānu deguna vietā. Lielo klašu bērni veidoja dažādus dzīvnieku tēlus uz koku stumbriem skolas parkā.

Tas viss mums norisinājās visas dienas garumā un dienas beigās, izejot no skolas, jutāmies kā sniegavīru pasaulē! Mums visiem šķiet, ka šī mums bija lieliski izdevusies diena!!!


Ar skolēniem jau iepriekš tika runāts un stāstīts, kas tad īsti ir barikādes un, kas pirms 25 gadiem notika Rīgā šajās janvāra dienās. To visu skolēniem pastāstīja klašu audzinātāji audzināšanas stundās.

20. janvāra rītā mūsu skolā tika organizēts informatīvs rīts, kurā vēstures skolotāja Ausma Ozoliņa vēlreiz visu bērniem pārstāstīja par tā laika notikumiem, kā arī kopīgi noskatījāmies vairākas videofilmas par barikāžu laiku 1991. gadā. Varēja redzēt, ka skolēni ar lielu interesi vēroja videofilmas, jo ar ko tādu viņi dzīvē nav sastapušies un viņiem tas viss ir jauns un nezināms.

Liene Tomiņa-Bambule
skolotāja

Lāčplēša diena.

Lāčplēša diena mūsu skolā iesākās ar svinīgu un reizē arī informatīvu līniju. Līnija iesākās ar ansambļa dziedājumu, kuram pievienojās arī visi pārējie skolēni. Kopīgi izdziedājām divas karavīru tautasdziesmas „Div’ dūjiņas gaisā skrēja” un „Es karāi aiziedams”.

Vēstures skolotāja Ausma Ozoliņa bija sagatavojusi prezentāciju par 11. novembra notikumiem un prezentāciju papildināja ar savu stāstījumu. Tika rādīti, kādi izskatās Lāčplēša Kara ordeņi un par ko tie tika pasniegti. Uzzinājām arī to, ka mūsu skolas direktora vectētiņš ir saņēmis šādu ordeni.

Dienas gaitā no 5. – 9. klasei vēstures stundās tika rādīta filma „ Bermontiāde”. Pēc filmas noskatīšanās skolēniem bija jāraksta piecrindes, pēc skolotājas dotiem norādījumiem. Dažas no šīm piecrindēm:

Latvija
Varena, spēcīga
Dzied, dejo, dzīvo
Mana varenā, mīļā Latvija
Brīvība.

                                       (Annija, 8. kl.)

 Latvija!
Spēcīga un varena
Dzied, karo, uzvar
Latvija pati labākā, stiprākā
Brīva!

                                          (Kristīne, 7. kl.)

Latvija
Lepna, neatkarīga
Cīnās, karo, dzīvo
Brīva Latvija ir vienmēr
Brīvība.

                                               (Pāvels, 8. kl.)

Vakarā visi skolēni tika aicināti uz kopīgu lāpu gājienu pagastā, kuru arī diezgan lielā pulkā apmeklēja. Pagasta pasākumā arī tika dziedātas šīs karavīru tautasdziesmas. Prieks bija redzēt, ka dziedāja visi, kas bija sanākuši. Pēc svinīgās daļas visi tika pacienāti ar siltu tēju un pīrādziņiem.

DSC05220 DSC05221

Vēstures stunda Vidagas Sikšņu pamatskolā.

Mūsu sirdīs liesmo vienas domas:
Latvju tautai mūžam nebūs zust!
/Lūcija Sāgameža-Nāgele/

12. novembrī mūsu skolas 5.-9.klašu skolēni devās uz Vidagas Sikšņu pamatskolu, lai kopā ar šīs skolas skolēniem noklausītos lekciju par mūsu valsts svarīgākajiem vēstures posmiem, ko bija sagatavojuši Latvijas Okupācijas muzeja darbinieki. Šo lekciju bija noorganizējusi mūsu vēstures skolotāja Ausma Ozoliņa.

Stāstījums bija veidots interesants, kurā tika iesaistīti arī paši skolēni. Skolēni arī uzmanīgi sekoja un brīvi izteica savas domas un parādīja savas zināšanas par mūsu valsts vēsturi.

Pēc tam atmiņās dalījās Ivars Briedis – bijušais Valmieras Viestura vidusskolas direktors, Augstākās padomes deputāts, LTF Valmieras nodaļas priekšsēdētājs, apbalvots ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. Mēs varējām tuvumā aplūkot šo apbalvojumu. I.Briedis ir strādājis arī par vēstures skolotāju.

Viņa stāstījums bija interesants ar dažādiem piemēriem no viņa darba un tā laika, kad tika Latvija pasludināta par neatkarīgu. Varējām saprast, ka šis cilvēks bija drosmīgs un nepakļāvās padomju varai.

3 1
Inese Lipstoka
skolotāja   
 

Trapenes pamatskolā Informatīvās sanāksmes vecākiem.

sanāksmeSkolēnu brīvdienas ir tas laiks, kad klašu audzinātāji var tikties ar savu audzēkņu vecākiem un pārrunāt dažādas aktuālas tēmas, kas ir aktuālas šī vecumposma bērniem.

Arī šajās rudens brīvdienās uz skolu tika aicināti 1.,2.3.,6.,7.,8.klašu vecāki.

1.,2.klases vecāki un audzinātāja R.Priževaite tikās ar Apes novada psihologu Daigu Sliņķi. Saruna izvērtās interesanta, kurā vecāki varēja uzzināt, kā bērns jūtas, kā viņš reaģē uz dažādām situācijām un ko darīt.

3.klases vecākus klases audzinātāja V.Parce  iepazīstināja ar skolēnu mācību darba rezultātiem, viņu veiksmēm un neveiksmēm, analizēja tos. Audzinātāja konsultēja, kas būtu darāms vecākiem mājās.

6.klases vecāki kopā ar audzinātāju I.Lipstoku debatēja par dažādām šim vecuma posmam atbilstošām tēmām. Audzinātāja iepazīstināja ar pētījumu par paaudžu maiņu, kas katrai paaudzei ir noteicošais.

Runājām par to, ka katrs bērns jauno vielu uzņem savādāk un tas ir ļoti būtiski mācību procesā. Pieskārāmies arī tēmām par zēnu audzināšanu.

Savukārt ar 8.klases skolēnu vecākiem saruna izvērtās ļoti interesanta un gara. Debatējām par dažādiem jautājumiem, bet viens no aktuālākajiem bija par nākotnes profesiju. Vienojāmies, ka skolēni varētu arī mūsu skolā „ēnot” kādu sev patīkamu profesijas pārstāvi, tikai tas ir jāizdomā. Tad meklēsim iespējas šis profesijas pārstāvi sarunāt, tas varētu būt ne tikai mūsu pagasta vai novada pārstāvis. Kas meklē, tas atrod. Žēl, ka visi vecāki neierodas uz sapulcēm.

Inese Lipstoka
skolotāja

Kursi Trapenes pamatskolā.

Mūsu straujais dzīves ritms bieži vien neļauj aizdomāties par apkārt notiekošo. Taču aizvien vairāk televīzijā izskan jautājums par nežēlīgiem atgadījumiem pret bērniem.

Bieži vien varbūt arī mums apkārt notiek kaut kas tāds, bet mēs nemākam ieraudzīt to, jo šie varmākas sevi atklāti neparāda.

Tādēļ arī mūsu skolā bija pulcējušies skolotāji un tehniskie darbinieki no Vidagas Sikšņu pamatskolas un mūsu skolas skolotāji un tehniskie darbinieki uz lekciju „Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pamatprincipi. Vardarbība pret bērnu”, ko lasīja Gaujienas internātpamatskolas psiholoģe Inita Zaharčuka.

Lekcija bija interesanta, taču arī diezgan nomācoša. Pasniedzēja mūs iepazīstināja ar dažādām bērna izturēšanās pazīmēm, kas varētu liecināt, ka bērns nejūtas labi. Viņa rādīja arī mākslas filmas „Medības” fragmentu, ko pēc tam visu varēja noskatīties arī LTV-1 un LTV- 7 programmās.

Veicām arī dažādus grupu darbus.

Trapenes psk Trapenes pamsk
Inese Lipstoka
skolotāja

Skolas Domes ziņas.

Arī šajā mācību gadā darbu turpina skolas Dome. Nedaudz izmainījies tās sastāvs. Domē darbojas Samanta un Regnārs no 5.klases, Justīne Tīna un Kristaps no 6.klases, Ance Līga un Dins no 7.klases, Annija un Emīls no 8.klases, Madara un Klinta no 9.klases. Par Domes pr-ju esmu es – Madara, mana vietniece ir Klinta, protokoliste ir Ance Līga, bet par noformējumu atbild Samanta.

Šajā mācību  gadā esam pārbaudījuši mācību grāmatu apvākojumu visu klašu skolēniem.  Visiem skolēniem mācību grāmatas ir apvākotas. Cerams, ka tā būs līdz mācību gada beigām.

Ir sācies tumšākais gadalaiks. Šajā mēnesī pārbaudīsim skolēniem atstarotājus. Tiem jābūt vai nu pie apģērba vai skolas somas. Labi būtu, ja visiem bērniem būtu atstarojošās vestes.

Dienasgrāmata ir skolēnu galvenais dokuments skolā, ar kuras palīdzību sazināmies ar skolēnu vecākiem. Šajā mēnesī notiks dienasgrāmatu pārbaude. Tajā vērosim ierakstus par mājas darbiem mācību stundās un vecāku parakstus.

Madara
skolas Domes priekšēdētāja

Pasākums bibliotēkā.

10.novembrī 1./2.klases skolēnus pagasta bibliotēkā mīļi gaidīja bibliotekāres Dzidra un Maija.

Te notika pasākums veltīts Ziemeļvalstu Bibliotēkas nedēļai. Galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Pasākums notika sveču gaismā.

Bibliotekāre vispirms pastāstīja par šo projektu bērniem. Pēc tam vecāko klašu skolēni Kristīne, Ingars un Miks Mikus mums pastāstīja par redzēto, piedzīvoto un pārdzīvoto Norvēģijā, jo viņi tur bija projekta  ERASMUS + ietvaros septembrī. 

Pēc tam lasījām M.Parras stāsta Vafeļu laiks fragmentu Diena, kad es satiku Lēnu.

Bērniem bija iespēja aplūkot bibliotekāru sagatavoto ziemeļvalstu rakstnieku grāmatu izstādi.

Bibliotēkā bija redzami šo valstu karodziņi.

Bērniem bija arī mājas darbs- jāuzzīmē mīļākais dzīvnieks un par to visiem jāpastāsta. Zīmējumi bibliotekārēm ļoti patika. Tos atstājām pagasta bibliotēkā. Bibliotekāres dāvināja bērniem kartiņas par Ziemeļvalstu nedēļu, kā arī mazas brošūras par mūsu draugiem suņiem.

Nodarbības beigās cienājāmies ar bibliotekāres Maijas ceptajām vafelēm. Paldies bibliotekārēm par jauko pasākumu!

Rasma
skolotāja 

Mūsu dzejniekam Ojāram Vācietim dzimšanas diena.

DSC05241Trapenes skolai novembra mēnesi ir ne tikai patriotisma mēnesis, bet gan arī mūsu pašu dzejnieka Ojāra Vācieša mēnesis. 11. novembrī dzejniekam ir vārda diena, bet 13. novembrī dzimšanas diena.

Tā jau ir kļuvusi kā tradīcija, ka dzimšanas dienas rītā visi skolas skolēni pulcējas pie O. Vācieša piemiņas akmens. Šoreiz no līdzi atnestajām svecītēm izveidojām sirsniņu. Latviešu valodas skolotāja Inese Lipstoka bija sagatavojusi ļoti interesantu stāstījumu par dzejnieku. Tika atskaņotas dziesmas ar O. Vācieša tekstu, kā arī varējām noklausīties paša dzejnieka runātu dzejoli. Dzejoļus bija sagatavojuši arī bērni. Katrs nāca pie piemiņas akmens un tos noskaitīja.

Lai sasildītu auksto piemiņas akmeni ar savu sirds siltumu, vilkām cimdus nost un visi kopīgi sildījām akmeni, pretī ņemot spēku mūsu tālāk gaitām!

DSC05234 DSC05238

Tikšanās ar pārstāvjiem no pašvaldības policijas Trapenes pamatskolā.

13. oktobrī ar mūsu skolēniem tikās arī Smiltenes pašvaldības policijas pārstāvji. Viņi runāja ar dažādu vecuma grupu skolēniem par tām problēmām, kas ar kurām šīs grupas bērni saskaras un kādas ir sekas.

4.-6.klašu grupā viņi aktualizēja tēmu par satiksmes noteikumu ievērošanu braucot ar riteņiem, pārvietojoties pa ceļiem. Tāpat par skolas iekšējo noteikumu ievērošanu, par interneta izmantošanas drošību.

7.-8. klašu grupā viņi pieskārās savstarpējām attiecībām, par atbildības iestāšanos, par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.

Pēc pārrunām visu grupu bērni tika iepazīstināti ar policijas mašīnu un tās aprīkojumu, kā arī speciālām bruņu vestēm, ar kurām viņi dodas bīstamos izsaukumos. Arī šīs vestes bērni varēja uzvilkt un just, cik tās ir „vieglas”. Bērni varēja dzirdēt arī signālus, ko šī mašīna ieslēdz braucot uz izsaukumiem, kā arī pasēdēt speciālā nodalījumā, kurā ved neadekvātus cilvēkus.

4 5

Ciemos pie ”Astēm un ausīm” Alūksnē.

Jau otro gadu Trapenes pamatskolas skolēni piedalās „Labo darbu nedēļā”. Šogad tā norisinājās no 12.-18.oktobrim. Jau iepriekšējā gadā mūsu sapnis bija aizbraukt ciemos uz dzīvnieku patversmi Alūksnē.

Šajā gadā mēs to izdarījām. Vispirms sazvanījāmies ar patversmes vadību un noskaidrojām, kas sunīšiem un kaķīšiem būtu nepieciešams, ko mēs varētu aizvest.

Savācām 3 maisus ar siltiem džemperiem, segām un spilveniem. Katrs skolēns aizveda suņu vai kaķu barību, kā arī kaķu smiltis. Daži nebija žēlojuši naudu un nopirkuši lielus maisus suņu barības.

13.oktobrī 5.-9.klases 24 skolēni devāmies ceļā. Mūs sagaidīja mīlīga kaķenīte, kas visiem mīļi glaudās klāt un izrādījās īsta peļu medniece.

Īsu vēsturi par patversmi mums pastāstīja patversmes vadītājs Modris Briedis. Tad mēs sadalījāmies divās grupās un atbildējām uz viktorīnas jautājumiem. Uzvarētāju grupai vadītājs uzdāvināja pašu brīvprātīgo darbinieku stādīto naudas kociņu, ko mēs tagad rūpīgi audzēsim savā skolā.

Bērni ar interesi apskatīja un apmīļoja dzīvniekus – suņus un kaķus. Ar 4 suņiem bērni varēja doties mazās pastaigās. Te nu gribētāju bija vairāki. Lielāka interese tomēr bija par suņiem.

Skumīgi ir šo dzīvnieku likteņi. Lielu darbu dara tieši brīvprātīgie, kas dodas apkopt šos dzīvniekus, remontē telpas. Arī mēs apņēmāmies iespēju robežās veikt ziedojumus šai patversmei.

Runājot ar bērniem, izrādījās, ka vienam zēnam arī sunītis bija aizskrējis un pazudis.

Laimīgi, ka kāds šo suni bija atradis un aizvedis uz patversmi, un te tad arī zēna tētis atrada savu suni. Suns, atgriežoties mājās, bijis ļoti priecīgs.

Atbraucot mājās, bērni saviem vecākiem bija stāstījuši par dažiem suņiem, ko viņi labprāt ņemtu uz savām mājām.

Atvadoties mēs novēlējām vadītājam, lai šajās mājās būtu mazāk iemītnieku un cilvēki būtu atbildīgāki par mazajiem brāļiem.

2 1
3  
Inese Lipstoka
skolotāja 

Trapenes pamatskolas vēstures istabai – jauni stendi.

AANFAtzīmējot Trapenes pamatskolas 70. jubileju izveidojām skolas vēstures istabu un tajā izlikām stendus ar skolas skolotāju attēliem, dažādu notikumu fotogrāfijas pa gadiem. Stendus veidojām paši, taču to mūžs bija īss, jo fotogrāfijas krita nost.

Tāpēc pieteicāmies ar savu projektu „Skolas muzeja pārvietojamie stendi” pagājuša gada Alūksnes un Apes novada fonda rīkotajā 13. Projektu konkursā „Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām”.

Projekts tika atbalstīts un mēs ieguvām 200,-EUR. Ar šo naudiņu mums vēl nepietika un Apes novads vēl piemaksāja gandrīz 100,- EUR. Bijām ļoti gandarīti, jo 2016.gadā skola atzīmēs 80. gadadienu un mūsu vēstures istaba tiks atsvaidzināta ar jaunajiem stendiem.

Aktīvi stendu nomaiņā iesaistījās vecāko klašu skolēni. Mums vajadzēja noņemt vecos stendus, bildes noņemt, ieskenēt un pievienot aprakstus.

Tagad istabu rotā jaunie stendi. Daudz darba vēl jāpieliek, lai sakārtotu jaunu ekspozīciju par pagājušajiem 80 gadiem. Vēstures istabas skapis ir bagāts ar dažādiem materiāliem. Šai darbā iesaistīsim arī mūsu bijušos skolotājus.

1 3
2 4
Inese Lipstoka
projekta vadītāja 

Drošības nedēļas tēma Trapenes pamatskolā šogad ir – ugunsdrošība.

Lai bērniem būtu lielāks priekšstats par to, kas tad īsti ir ugunsdzēsējs un viņa darba pienākumi, mēs uz skolu bijām uzaicinājuši cilvēku, kas šo darbu patiesi arī dara.

Bērniem bija interesanti gan klausīties, gan arī skatīties, jo tika demonstrēti arī dažādi apģērbi un aparāti, kas tiek pielietoti ugunsdzēsēja ikdienā. Lielākie puiši varēja arī iemēģināt šos tērpus, lai gan no sākumi visi bija dikti kūtri, bet mazākie varēja pataustīt, cik smagi vai viegli tie ir.

Tika arī izrunāts, kur un kas ir jādara, lai varētu strādāt par ugunsdzēsēju, kā arī tika pārrunātas visas tās lietas, kas jāzina katram, kad ir izcēlusies kāda nelaime.  

Drošīnas ned''ela
Liene Tomiņa- Bambule
skolotāja

Ziedu paklājs mūsu skolai!

Raugoties skaistajās rudens krāsās, ir vēlme tās saglabāt vēl ilgi, ilgi. Gribās tās ielikt kādā skaistā un neparastā lietā un pasargāt no bargajām rudens salnām.

Uzrunājot skolas skolniekus, ka kopīgi no dažādiem rudens materiāliem, varētu pagatavot skaistu ziedu paklāju, viņi tam piekrita. Tā, kopīgiem spēkiem, visas pagājušās nedēļas garumā veidojām skaisto ziedu paklāju. Jāpiebilst gan tas, ka aktīvāki visā šajā procesā izrādījās mazākie un lielie mums bija tikai kā novērotāji.

Bērni ziedu paklājam bija sanesuši pavisam parastas liets, taču ieliekot tās šādā ziedu paklājā, viss parastais pārvēršas par neiedomājamu skaistumu.

Saku lielu paldies visiem tiem skolniekiem, kuri iesaistījās kopīgajā darbiņā un, jācer, ka nākamajā gadā arī lielākie būs aktīvāki.

DSC05124 DSC05128
DSC05139 DSC05142
Liene Tomiņa- Bambule
skolotāja

2014./2015. mācību gada aktivitātes 

 

Dalīties:
12. oktobris, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs