19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Apes PII Vāverīte bērni sāk iepazīties ar projekta partnervalstīm

Print Friendly, PDF & Email

 

Šis mācību gads mums ir aizsācies ar jauna projekta īstenošanu –  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu Stratēģiskās partnerības projekta „ Sāksim ēst kopā, visi ap vienu galdu”.

Visi PII ”Vāverīte” bērni sāk iepazīties ar partnervalstu simboliku, ievērojamākajām vietām, nacionālajiem ēdieniem un valodas skanējumu.

Kā pirmo mūsu partnervalsti iepazinām Franciju, kad skatījāmies prezentāciju par to, kā bērni darbojas mūsu draugu pirmsskolas izglītības iestādē, salīdzinājām, kas kopīgs, kas atšķirīgs, gatavojām Francijas karodziņus un klausījāmies dziesmiņas franču valodā.

Paldies darbiniekiem un vecākiem, kuri dalījās iespaidos par ceļojumu uz šo skaisto zemi, atnesot fotogrāfijas un suvenīrus. Šis bija kā ievads projektā iesaistīto darbinieku  tuvākajam iepazīšanās braucienam ar projekta partnervalstu pārstāvjiem klātienē , kas notiks jau no 4- 8. novembrim Francijas pilsētā Bordo.

Viens no darbiem bija projekta talismana izgatavošana, kurš ceļos uz katru valsti. Bērni gatavoja šī talismana variantus no papīra, bet skolotāja palīgs Iveta, kādu no tiem īstenoja dzīvē.

IMG_6352

Lai mums izdodas šis projekts, iepazīstot citu valstu kultūru un veiksmīgi atklājot savas tautas gudrības veselīgu ēdienu gatavošanā!

Iluta Apine
Apes PII ”Vāverīte”
vadītāja 
Dalīties:
27. oktobris, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen