28.06. plkst.14:00
Domes kārtējā sēde

 

 

 

 

Saistītie raksti

Noslēdzas Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas “Nordplus” programmas projekta “Uzņēmēju paaudze” aktivitātes

Print Friendly, PDF & Email

logo

Septembra beigās Apē norisinās noslēdzošā mobilitāte “Nordplus” programmas projektam “Uzņēmēju paaudze”, kuru kā vadošais partneris realizē Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola. Šī projekta mērķis bija motivēt skolēnus kļūt par uzņēmējiem, apgūt dažādas dzīvei un biznesam svarīgas zināšanas un prasmes.

Projektā piedalījās 15 bērni no Latvijas, 15 no Somijas un 15 no Igaunijas. Katra valsts uzņēma projekta partnerus pie sevis. Jau iepriekš tikām stāstījuši par mobilitātēm IMG_6127Igaunijā, Tartu pilsētā, marta mēnesī un Somijā, Kajaani pilsētā, aprīļa mēnesī.

Kopumā projekta laikā visiem dalībniekiem iegūtas plašas zināšanas, kuras jaunieši varēs attīstīt un izmantot nākotnē. Tomēr ne mazāk svarīga ir arī iegūtā pieredze gan valodas lietojumā, gan problēmu risināšanā, gan komunikācijas un sadarbības veidošanā utt.

“Jaunieši visās šajās valstīs ir līdzvērtīgi ideju  ziņā un uzņēmējdarbībā. Iepriekšējais projekts mums bija sadarbībā ar Igauniju un Krieviju, un šis projekts bija gluži kā idejiskais turpinājums,” stāsta I.Celenberga.

 Jaunieši jau Igaunijā tika sadalīti pa mazām komandām, kur, ņemot vērā gan esošo pieredzi un zināšanas, gan arī projekta laikā iegūtās zināšanas, bija jāveido pašiem savi uzņēmumi. Somijā skolēni veidoja sava uzņēmuma nosaukumu, pārrunāja ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas iespējas, kā arī izveidoja uzņēmuma lapu vietnē facebook.com. Apē jaunieši strādāja pie preces ražošanas, preces noformējuma, reklāmas utt. Interesanta un atraktīva izvērtās nodarbība pie lektores Zanes Rubikas par produkta virzību tirgū, kuras  sākumā bija iespēja piedalīties interaktīvā sadarbības spēlē, kas beidzot saliedēja jauniešus darboties kopā.

Jauniešiem saviem spēkiem ar projekta pedagogu atbalstu Apes rudens pārrobežu gadatirgū bija jāpārdod sava prece vai pakalpojums. Jaunajiem uzņēmējiem veicās dažādi. Bija uzņēmumi, kuri ieguva peļņu un prieku par paša nopelnīto, bet bija arī uzņēmumi, kuri tikai zaudējumus un kreņķus. Bet visi guva labu mācību un pieredzi, ja ne citādu, tad vismaz atziņu – gribu būt vai negribu būt uzņēmējs, jo mēs taču esam tik dažādi.

Apē viesiem no Somijas un Igaunijas tika piedāvāta ne tikai plaša darba, bet arī izziņas programma. Trešdienas  vakarā viesi orientējās pēc fotogrāfijām pa Api, iepazīstot gan pilsētu, gan arī vietējos uzņēmējus, par šo aktivitāti īpašs paldies N.Teteram un L.Karro par pacietību un izturību.

Ceturtdienā viesi apmeklēja Apes novada atpazīstamāko uzņēmumu „Very Bery” un Z. Safranoviča senlietu muzeju “Fazāni”, bet vakarā jauniešiem tika piedāvātas saliedēšanās sporta aktivitātes, kuras ar saviem palīgiem nodrošināja G.Purakalne un A.Latika.

Piektdienā viesi gāja izziņas pārgājienos , tradicionālās skolas tūrisma un pārgājienu dienas ietvaros, kopā ar mūsu vidusskolas klasēm pie vietējiem uzņēmējiem, lai tuvāk iepazītu viesu māju “Kalnarušķi”, zivju audzētavu “Krāces”, viesu māju “Melderi”.  Savukārt pie pinēja M.Strauta kopā ar 8.klasi viesojās somu skolotājas. Paldies uzņēmējiem – A. Kalniņai, K. Dukulim un A. Borincei, un M. Strautam – , ka piekrita uzņemt pie sevis viesus, kas nerunā latviski, bet vēl lielāks pārbaudījums tas bija klašu audzinātājiem: G.Lonskai, S.Oto, I.Celenbergai un T.Orlovai. Piektdienas vakarpuse pagāja radošo darbnīcu gaisotnē, kuras vadīja mūsu skolotāji V.Meistere un N.Prazņicāns.

Neskatoties uz laika apstākļiem, visiem projekta dalībniekiem sestdiena pagāja, ražojot savu preci un tās iepakojumu, un laivojot pa skaistajiem Vaidavas līkločiem.  Par šo aktivitāti un droša laivojuma procesa nodrošināšanu paldies skolotājam N.Prazņicānam, J.Ozoliņam un S.Raipalei par drošības vestēm, bet laivojums bez laivām nevar notikt, tāpēc īpašais paldies par savas laivas uzticēšanu Romanovu ģimenei, Teteru ģimenei, Ciprusu ģimenei, Prazņicānu ģimenei, Popu ģimenei un Celenbergu ģimenei.

Sestdienas vakarā skolēniem bija noslēguma pasākums, kura laikā uzņēmumi prezentēja savu preci un pakalpojumus, ko pārdos svētdienas tirgū, un visi projekta dalībnieki no mūsu skolas direktores saņēma apliecinājumus par dalību starptautiskajā projektā. Skolas pašpārvalde vakara gaitā nodrošināja jauniešiem interesantu un atraktīvu kopā būšanas ballīti. Paldies arī skolas padomes vecākiem par kārtības uzturēšanu skolā, kamēr projekta skolotāji pabija Opekalna baznīcā uz koncertu.

Kopā ar mani projekta Apes mobilitātes aktivitātes salika, koordinēja un nodrošināja arī skolotājas Ilze Celenberga un Gita Lonska. Tomēr mēs bez savu lielisko kolēģu un vecāku atbalsta nebūtu tikušas galā, jo mēs šo projektu realizējām visi kopā. Īpašs paldies arī mūsu skolas tehniskajiem darbiniekiem gan par pacietību, gan par apzinīgu sava darba pildīšanu un, protams, projektu meitenēm, jo īpaši Daigai par iespēju, par uzraudzību, palīdzību, par visu. Ikvienam paldies, kurš palīdzēja, uzticēja un noticēja, ka mēs to varam!

 

Foto galerija

Laura Pope
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja 

 

Dalīties:
12. oktobris, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen