19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

PII “Vāverīte” sāk realizēt ERASMUS + projektu

Print Friendly, PDF & Email

logo.erasmusjpg

Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” līdz ar jauno mācību gada sākumu  kopā ar partneriem no Francijas, Grieķijas, Rumānijas,Bulgārijas un Turcijas uzsāk realizēt jaunu ERASMUS +  programmas stratēģisko skolu sadarbības partnerības projektu “Sāksim ĒST kopā, visi ap vienu galdu”.

Projekta pamatideja ir saistīta ar veselīgas ēšanas kultūras popularizēšanu bērniem  kā veselīga dzīvesveida daļu jau no pirmajiem dzīves gadiem visa mūža garumā.

Šobrīd notiek darbs pie līguma slēgšanas procesa un pārstāvji no izglītības iestādes 30.septembrī piedalās seminārā par projekta īstenošanas un finanšu nosacījumiem.

Paralēli uzsākta komunikācija ar partneriem un gatavošanās pirmajai partneru sanāksmei, kas notiks jau no 4. līdz 8. novembrim Francijas pilsētiņā Bordo.

Aicinām visus bērnus un viņu vecākus atbalstīt iestādes aktivitātes projekta ietvaros un līdzdarboties, lai mēs visi kopā gūtu pēc iespējas lielāku gandarījumu par paveikto projektā.

Daiga Bojāre,
Projektu vadītāja

 

Dalīties:
1. oktobris, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen