19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Trapenes pamatskolas realizētā projekta Erasmus + sanāksme Igaunijā

Print Friendly, PDF & Email

Trapenes pamatskolas skolēni un skolotāji no 9. – 13.novembrim piedalījās kārtējā projekta Erasmus + mācīšanās un mācību aktivitāšu sanāksmē  Igaunijā, kur visus mūs 6 valstu dalībniekus pārsteidzoši draudzīgi uzņēma Krootuses skolas skolotāji un skolēni.

Tā kā projekta galvenā tēma ir spēles, pirmā diena tika aizvadīta Krootuses pamatskolā, darbojoties radošajās darbnīcās. Bet rīts sākās ar apsveikuma koncertu un iepazīstināšanu ar skolu. Radošajās darbnīcās turpinājām mājās sagatavoto uzdevumu prezentāciju.Tika stāstītas projekta dalībvalstu tautas pasakas, ko papildināja dažādi uzdevumi, apgleznoti puķu podi, kur izpaudās radošums un idejas, kā atspoguļot valstij raksturīgo simboliku, tika gatavoti katras tautas nacionālie ēdieni, kam sekoja prezentācija un degustēja. Skolēni grupās veidoja dažādas rotaļlietas no izmantotajiem materiāliem – tukšām plastmasa pudelēm, pakām, avīzēm un žurnāliem, tātad lietām, kas vairs nav derīgas. Rezultātā tapa brīnišķīgi un interesanti  darbi un rotaļlietas! Noslēguma radošajā darbnīcā skolēni un skolotāji veidoja īpašus mākslas darbus.

Igaunijā skolēni un skolotāji tikās ar domes darbiniekiem un iepazinās ar novadam raksturīgo, apmeklēja dažādus muzejus, piemēram, Ceļa muzeju, Rotaļlietu muzeju, bijām arī Tartu AHHAA zinātnes centrā, baudījām ūdens peldes ūdens atrakciju parkā. Apskatījām gleznainās Igaunijas dabas ainavas: ezerus, klinšainos iežus un izgājām īpašo pārgājienu purvā, kur izveidota gara un ērta dabas taka ar gleznainām ainavām. Šajā purvā, kurš ir bagāts ar dzērvenēm un lācenēm, nav atļauts tās lasīt, te valda īpaša sakoptība un tīrība.

Visus projekta dalībniekus satuvināja kopīgi veicamie uzdevumi. Prieks bija redzēt, kā, piemēram, vecāko klašu zēni no Vācijas īpaši rūpējās par mūsu skolas visjaunākajiem dalībniekiem pārgājiena laikā. Projekts rada pozitīvas emocijas, izraisa jaunas idejas un rada pašpārliecību par sevi.

Priecājāmies par mūsu skolēnu aktivitātēm. Katrīna Zariņa, 2.klases skolniece, pārliecinoši prezentēja mūsu nacionālo ēdienu, Madara Šteinberga bieži vien tika izvirzīta par līderi savās grupās, kuras mainījās dažādus uzdevumus veicot. Madara atzīst, ka viņas ieguvums ir draugi,pozitīvi iespaidi par Igauniju un tajā satiktajiem cilvēkiem, iespēja lietot angļu valodu. Kristiāns Elstiņš priecājas par gūtajiem iespaidiem un pieredzi, par redzēto pirmo reizi. Enija Garā atzīmē, ka projekta darbība bija interesanta, īpaši uzsver redzēto muzejos un skolā. Mareks Pujiņš novērtē iespējas paplašināt angļu valodas zināšanas, sākt vairāk saprast un pašam runāt.

Kopumā skolēni ir pateicīgi par iespēju darboties projektā skolā un starptautiskajās sanāksmēs.

Trapenes psk. Erasmus + (8)
Trapenes psk. Erasmus + (6)
Trapenes psk. Erasmus + (4) Trapenes psk. Erasmus + (2)
Lūcija Kapača
skolotāja

 

 

 

 

Dalīties:
19. novembris, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen