19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Pārstāvji no PII “Vāverīte” projekta ietvaros dodas pieredzes apmaiņā uz Turcijas bērnudārzā

Print Friendly, PDF & Email

 

logo.erasmusjpgNo 17.līdz 23.februārim, pārstāvot Ape pirmsskolas izglītības iestādi “Vāverīte”, piedalījos Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “Let’s EAT together, Everybody Around the Table” (Sāksim ĒST kopā visi ap vienu galdu”) ietvaros organizētajā skolotāju mobilitātē Turcijas pilsētā Ankarā. 

Kopā ar citiem partneriem izbaudījām turku partneru laipnību un viesmīlību, iepazināmies ar bērnudārza ikdienu, vērojām nodarbības. Vērojot nodarbības, nācās secināt, ka mūsu bērniem ir lielākas prasības uz sasniedzamo rezultātu konkrētā vecumā, savukārt šīs valsts bērni vairāk ir orientēti uz darbošanās prieku.

Mācību darbs pirmsskolas vecuma bērniem mūsu parteru iestādē tiek organizēts 2 maiņās. Pirmā maiņa strādā no plkst.8.00-12.30. un otrā maiņa no 13.00-18.00. Katrā maiņā strādāt nāk citi bērni un strādā  citas skolotājas. Bērnudārzā ir plaša materiālā bāze, lai bērni varētu darboties interešu centros. Lielu atbalstu materiālās bāzes sagādāšanā sniedz vecāki. Kā piemēru var minēt iestādei sagādātos projektorus katrā grupiņā. Tāpat 1 reizi nedēļā vecākiem ir iespēja piedalīties nodarbībās un darboties kopīgi ar bērniem. Īpaši interesanta likās sadarbība ar bērnu vecākiem, kur katrs vecāks kopā ar savu bērnu prezentēja katram  Turcijas reģionam raksturīgo ēdienu. Pēc novērojumiem un stāstītā var redzēt, ka šīs iespējas kopīgi darboties  tiek plaši apmeklētas. Tomēr jāatzīst, ka to var darīt tad, ja viens no vecākiem ikdienā šajā laikā nestrādā algotu darbu. Tāpat interesanti likās, ka skolotājas, aicinot bērnus uz kādu aktivitāti, vai dodot signālu par kādas nodarbošanās beigām, izmanto svilpi.

Patīkami bija vērot, ka jau piecgadīgiem bērniem ikdienā māca nokopt aiz sevis un nomazgāt traukus  uzkodu reizēs starp galvenajām ēdienreizēm. Pēc redzētā var spriest par atšķirībām izglītības sistēmā un bērnu audzināšanā.

Tāpat arī mēs, katrs projekta partneris, šajā mobilitātē iepazinām vairāk viens otru, prezentējam savu nacionālo ēdienu. Šī kopējā tikšanās ar kolēģiem un vecākiem parādīja, cik mēs esam dažādi, bet varam komunicēt un priecāties pie kopēja galda. Lai radītu priekšstatu par Turcijas vēsturi un tautu, mēs apmeklējām muzejus un iepazinām vietējo pārtikas produktu ražotnes un tirdzniecības vietas.

Ne mazāk svarīgs bija darbs pie jau padarītā projekta ietvaros izvērtēšanas, un vienošanās par nākamajām aktivitātēm, kas jāpaveic. Šajā reizē kopīgi ar partneriem vienojāmies arī par grafiku, kā projekta ietvaros katras valsts izveidotie talismani ceļos uz partnervalstīm. Šajā reizē mūsu talismans “Fūdijs” – dārzeņu vīriņš aizceļoja uz Franciju, turpretī uz Latviju atceļoja Rumānijas talismans – no dārzeņiem veidotais pavārs. Runājām arī par gatavošanos nākamajai skolotāju mobilitātei, kura notiks jau aprīlī Rumānijas pilsētā Husi.

Pēc šāda brauciena vēlētos aicināt ikvienu skolotāju piedalīties projektos, lai pilnveidotu savas prasmes un paplašinātu savu redzesloku.

Apes PII “Vāverīte” Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Sāksim ēst kopā, visi ap vienu galdu” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā http://www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

vairāk foto

Aija Cekule
Apes PII “ Vāverīte” pirmsskolas skolotāja 
Dalīties:
25. februāris, 2016, Madara Tjuksa
lveerudeen