21.jūnijā plkst.10.00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.jūnijā plkst.14.00 Domes sēde

Saistītie raksti

Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas aktualitātes

Print Friendly, PDF & Email

 

Dabaszinību un matemātikas nedēļa

 

„Katrā dabas zinātnē ir tieši tik daudz patiesības, cik tajā ir matemātikas” (Kants)

Vācieša Gaujienas vidusskolā no 29.februāra līdz 4.martam notika matemātikas un dabas zinību nedēļa. Skolēni piedalījās  un paši  organizēja dažādas aktivitātes. Pirmdienā katra klase veidoja kolāžu par izvēlētu tēmu: Atklājumi un interesanti fakti (1.,4.,5.,6.,9.klase), „Dzīvnieku pasaulē” (2.,3.,8.klase), „Kosmosa izpēte” (7.klase), „Zinātnieku atklājumi” (11.klase) un „Cilvēka organisms” (12.klase). Skolēni ieguva zināšanas ne tikai veidojot darbus, bet arī visu nedēļu varēja  iepazīties ar faktiem un uzzināt jaunu informāciju, apskatot kolāžu izstādi.

Otrdiena bija ilūziju un triku diena, kurā 8. un 9.klases skolēni sagatavoja un rādīja dažādus eksperimentus 1. – 4.klašu un 5. – 7.klašu skolēniem. Interesantus eksperimentus parādīja arī ķīmijas un fizikas skolotājas.

Trešdienā notika nodarbības brīvā dabā. Tajās piedalījās visu klašu skolēni un veica uzdevumus atbilstoši vecuma grupai. Tika mērīti ozoli skolas pagalmā, noteikts to diametrs, un zīmētas tabulas un grafiki. Noteicām attālums ar dažādiem paņēmieniem – mērot ar pēdām, nosakot pēc acumēra, mērot ar mērlenti. Skaitījām logus skolas dienvidu fasādē, veicām mērījumus un aprēķinus skolas kāpņu vidējā pakāpiena noteikšanai. Tāpat arī vajadzēja noteikt koku sugu ziemā, ja nav lapojuma, un debess puses.  

Ceturtdiena bija zināšanu „parādīšanas” diena. Skolā notika viktorīnas divās vecuma grupās: 1. – 4.klase un 5. – 8.klase. Sākumskolas grupā tika veidotas jauktās komandas. Komandām bija jārisina un jāatbild uz dažādiem jautājumiem. Uzvarēja „Zaļā” komanda – Ketija Pilmane (1.kl.), Marta Kalniņa (2.kl.), Arta Korobova un Ija Alvatere (3.kl.), Megija Tralla un Uvis Sproģis (4.kl.).

Pamatskolas grupā startēja klašu komandas. Viktorīnu vadīja 11.klases skolēni Justīne un Jurģis. Uzdevumi – ar dažādu saturu un grūtības pakāpi, gan tādi, kuros jāparāda stundās iegūtās zināšanas, gan atjautības un loģiskās domāšanas uzdevumi. Noslēgumā „Mēmais šovs”, kurā jāparāda matemātiskas figūras un Jurģa joka uzdevums. 1.vietu ieguva 8.klases komanda „Ping pong”, 2.vietu – 5.klases „Cālīšiem”, 3.vietu – 6.klases „Smart Team”, bet, ar 0,5 punktiem atpaliekot, atzinību ieguva 7.klases „Visvalži”.

Visas nedēļās laikā skolēni gatavojās lidmašīnu (1. – 4.klases) un automašīnu (5. – 12.klases) pašdarināto transporta līdzekļu (no otrreizējām izejvielām) sacensībām. Sākumskolas skolēnu lidmašīnām notika sacensības par tālāko lidojumu. Uzvarēja – Daniela Liepiņa (4.kl.), 2.vieta – Kristers Lārmanis (4.kl.), 3.vieta – Rauls Pakalns (2.kl.) un atzinību ieguva Tomass Bukoveckis (1.kl.)

Pašdarinātās automašīnas sacentās 3 nominācijās – mehānisko automašīnu klasē, iestumjamo automašīnu klasē un „gumijmašīnu” klasē. Visvairāk automašīnu bija izgatavojuši 12.klases un 6.klases skolēni.

OVGvsk

Paldies skolēniem par atsaucību un aktīvu līdzdalību pasākumos.

Foto “Kolāžu veidošana” šeit
Foto “Skolēni eksperimentē” šeit
Foto “Nodarbības brīvā dabā” šeit
Foto “Sākumskolas aktivitātes” šeit
Foto “Viktorīna” šeit
Foto “Pašdarināto lidmašīnu un automašīnu čempionāts” šeit 

Matemātikas un dabas zinību priekšmetu skolotāju vārdā  – Anita Grizāne

 


Valsts literārais konkurss „Teiksma par Oskaru Kalpaku”

„Sudrabotus dubļus bridu, Tēvu zemi sargājot,” tāds šogad bija literārā konkursa moto, veltīts Latvijas brīvības cīņu dalībniekam pulkvedim Oskaram Kalpakam. Skolēni tajā varēja piedalīties, rakstot savu teiku par Oskaru Kalpaku. No Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas konkursā piedalījās 2 skolēni – Toms Lipstoks (8.kl.) un Krists Aksels Buža (7.kl.). Pēc žūrijas komisijas vērtējuma Krists iekļuva konkursa finālā un tika uzaicināts uz konkursa noslēguma pasākumu Rīgā.      

Kopā ar Kristu un zēna mammu 6.martā – Oskara Kalpaka piemiņas dienā – devāmies uz Rīgu, kur Kara muzejā notika svinīgs pasākums. Sarkanbaltsarkanām svecēm degot, skanēja dziesmas Ievas Akurateres izpildījumā, tika sveikti konkursa dalībnieki – finālisti, jaunajiem autoriem paldies par uzšķilto patriotisma dzirkstelīti teica Eiropas Parlamenta  deputāts Artis Pabriks, NVO „ In Patria Credere” valdes priekšsēdētājs Jānis Bordāns, „Daugavas Vanagu” Centrālās valdes priekšsēdētājs Andrejs Modris Mežmalis, pasniedzot katram laureātam baltu rozi kā simbolu varoņu skaidrajiem ideāliem. Ieskatu skolēnu darbos sniedza žūrijas komisijas locekle filoloģijas profesore Ina Druviete, uzsverot, ka teiksma par Kalpaku nav tikai stāsts par šo varoni, tā ir saruna pašam ar sevi – kas esmu es un  kāda ir mana vieta šai laikā, cik nozīmīga katram no mums ir varoņu piemiņa.

Krists uz šiem jautājumiem sniedza atbildes savā teikā  „Katrā Tēvzemes pēdā  – sudrabs”, parādot, kā kritušo cīnītāju dvēseles turpina dzīvot sārtos magoņu laukos, kā no karavīru skumjām asnus dzen skarbais, nemīlīgais dadzis, jo nekas jau nepazūd, pēdas paliek, un laiks tās pārvērš sudrabā.

 „ (..) Gan dzīvo, gan kritušo karotāju tuvinieku sāpes pārtapa dzīvinošās ūdens lāsēs, kas deva spēku piemiņas puķei. Kopš tā laika uz zemes ir sarkani magoņu lauki, arī kāds paslēpies dadzis. Ieskaties vien, it kā kaunēdamies par savu spuraino ārieni, tas iejucis starp citām puķēm dārzos, pļavās, ceļmalās – pie katras mājas Latvijā.(..)”

Tāds ir Krista radošais rokraksts – savdabīgs, oriģināls skatījums uz lietām mums apkārt.

Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki saņēma goda rakstus un vērtīgas balvas, baudīja garšīgu cienastu sarūpētā kafijas galdā.

Gūtie iespaidi Kara muzejā iedvesmos un mudinās tālākam darbam.

Ilze Zilbere
latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

 Žetonu vakars

Manī šodien iesmējās Gauja:
Vai zini, gaujieniet,
Mums ir pēdējais līkums pirms jūras,
Ir visskaudrākā nemiera  sāpe…

Ar šīm dzejas rindām, kuru autors ir mūsu skolas absolvents Ramons Ratseps, iesākās Žetonu vakars mūsu skolā.

26.februāris  skolā bija tā svētku diena, kad desmit 12.klases skolēni –Matīss Bernarts, Elīna Bondare, Niks Buža, Gints Graudiņš, Lāsma Harkina, Aleksandra Regīna Lauce, Līva Lārmane, Dita Poševa, Adrija Rubina un Ervīns Suliņš kļuva  par abiturientiem.

Žetonvakars GAujienas vsk.

Gatavošanās svētkiem sākās ar Žetongredzenu pasūtīšanu “Sudraba namā”. Sekoja dzejas kompozīcijas izveide, kurā izmantoti skolas absolventu panti no grāmatas ”Mēs – Gaujai un Gaujienai “ – tika  izvēlētas rindas no Sindijas Agares, Kristīnes Kuzeras un, protams, Ojāra Vācieša dzejoļiem – to paveica Elīna, par dziesmu izvēli gādāja  Lāsma. Par ielūgumiem rūpējās Dita un Aleksandra, bet Adrijas ziņā bija kārbiņas žetonu pasniegšanai. Līva rūpējās par skatuves aizkara noformēšanu. Zēniem tika uzticēta zāles un citu telpu sakārtošanu pasākumam. Paldies skolotājai Dagnijai par piedāvāto ludziņu.

Satraukuma pilni sagaidījām tuviniekus un viesus, kas piektdienas vakarā pulcējās skolas zālē. Mūsu gaitenī ir iespēja vērot fotogrāfiju kopu ”Toreiz”, kurā mēs redzami pavisam mazi – nu darbs atpazīt mūs visus. Vizuālās mākslas skolotājas vestibilā izveidojušas 12.klases skolēnu zīmējumu izstādi – par to paldies skolotājām Sarmītei un Vizbulītei.

Dzejas un mūzikas kompozīcijai izskanot, direktore pasniedza katram žetongredzenu un apsveica 12.klasi.Savukārt skolēni par piemiņu dāvāja žetongredzenus  skolas muzejam, direktorei Ievai Zariņai, mācību pārzinei Līgai Bukovskai, ārpusklases darba organizatorei Dagnijai Pakalnei un abām audzinātājām: pirmajai – Sarmītei Bauskai un otrajai  -jau  astoto gadu – Janīnai Višķerei.

Paldies visiem apsveicējiem – gan pašpārvaldei par jautro dziesmiņu, gan 11.klasei par  dāvāto ceļojumu, gan S.Bauskai  par garšīgo dāvanu, gan vecākiem un  viesiem par labajiem vēlējumiem un ziediem! Prieks bija redzēt viesu pulkā arī pensionētās skolotājas.

Sekoja A. Grīnieces viencēliena “Ziņu birojs strādā” iestudējums, kurā darbojās 6 kundzes gados un jauna meitene Lija, kuru lomās atbilstoši iejutās klases meitenes un audzinātāja. Patīkamu pārsteigumu sagādāja klases jaunekļi, pēc izrādes sveicot aktrises ar ziediem. Paldies!

Pēc izrādes kopīgi ar absolventiem dziedājām tradicionālo “Jauno draugu dziesmu” , kam sekoja laternu palaišana debesīs – šo pārsteigumu dāvāja skolēnu vecāki. Paldies vecākiem par palīdzību pasākuma organizēšanā! Paldies sponsoram – SIA “Grotes AB” !

Dažas pārdomas par svētkiem:
Audzinātāja – tas bija mans septītais un pēdējais Žetonu vakars. Paldies par jaukajiem pārsteigumiem!
Dita – paldies visiem, kuri atnāca un atbalstīja mūs šajā skaistajā dienā!
Adrija – ļoti jauka ideja palaist gaismas laternas tumšajās debesīs!
Līva, Lāsma – emocionāls pasākums, kurš izraisīja asaras zāles priekšā.
Ervīns, Niks- visvairāk priecājos par gredzenu.
Aleksandra- viss izdevās tā, kā iecerēts.
Elīna, Gints, Matīss – ļoti patika pasākums.

Gribētos, lai manu audzēkņu dzīvē allaž skanētu Gaujas balss, lai palaikam atsauc šurp tā smarža, kas mīt pilskalnā, lai grūtos brīžos palīdz doma no mūsu svētkiem:

Es esmu tipisks gaujienietis,
Es ķepurojos, kūņojos, spurojos,
Bet – neatkāpjos.

 

 Foto: I. Harkina
Janīna Višķere
12.klases audzinātāja 

 

Jau ceturto gadu Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija rīko projekta “Esi līderis” dalībniekiem biznesa spēļu konkursu vidusskolēniem “Ceļš uz bagātību”. Konkurss notiek visos 4 reģionos – Vidzemē, Zemgalē, Latgalē, Kurzemē un fināls Rīgā.

22.februārī Valmierā, Vidzemes augstskolā  notika Vidzemes reģiona konkurss, kurā piedalījās  21 komanda.

Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolu pārstāvēja viena komanda – Lāsma Harkina, Adrija Rubina un Justīne Trona-Sloņicka.

Biznesa spēļu mērķis ir attīstīt jauniešos biznesa domāšanu, uzņēmējspējas.

Spēles nosacījumi  – zivkopības nozare 8 gadu laikā. Skolēniem spēles gaitā bija jānopērk izsolē zivju audzētavas, aizņemoties no bankas naudu. Kredīts jāatdod no ienākumiem par tirdzniecību 8 gadu laikā. Šo 8 gadu laikā, protams, rodas arī neparedzētas situācijas – krītas zivju pārdošanas cenas, ceļas bankas procenti, iespējama lielāka zivju realizācija un citas. Komandai bija jāveic aprēķini par ražu un realizāciju, lai noskaidrotu, vai uzņēmums ir strādājis ar peļņu vai zaudējumiem. Uzvarēja komanda, kura visvairāk 8 gadu laikā nopelnīja.

Konkursa atziņa: izsoles laikā nevajag iegādāties īpašumu par lielu cenu, jo līdz ar to bankai daudz jāatdod.

Konkursa dalībniekiem ļoti patika šī spēle, kurā vērtēja ne tikai aprēķinu pareizību, bet arī komandas analīzi par sava darba ieguvumiem un zaudējumiem.

Pēc spēles mūsu skolas komandai radās atziņa, ka ne jau iegūtajai vietai ir nozīme, bet svarīga piedalīšanās, pieredzes iegūšana un komandas sadarbība.

Pasākumu filmēja Vidzemes televīzija, un tas bija redzams Vidzemes ziņās Re televīzijā 23.februārī.

Ausma Valtere
 Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas komerczinību skolotāja
Dalīties:
9. marts, 2016, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs