19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Trapenes pamatskolas pārstāvji projekta ietvaros piedalās sanāksmē Vācijā

Print Friendly, PDF & Email

 

Vācijas pieredze

logo.erasmusjpgStarptautiskā projekta „Erasmus +” sanāksme Trapenes pamatskolas pārstāvjiem šoreiz notika Vācijā Leonardo da Vinči Huckelhoven ģimnāzijā no 7. – 12.martam.

Gūt jaunu pieredzi, piedalīties šīs skolas organizētajās aktivitātēs un radošajās darbnīcās, kā arī izvērtēt projektā paveikto un precizēt tālākos uzdevumus bija skolas direktora A.Maltavnieka, skolotāju I.Lipstokas un L.Kapačas mērķis.

Huckelhoven ģimnāzija ir 4 gadus jauna un augoša skola ar pašreizējām 9 klasēm, bet katru gadu tā attīstīsies, līdz kļūs par ģimnāzijai atbilstošu. Skolā valda laba kārtība, vienkārša un ļoti sirsnīga attieksme  gan no skolēniem, gan skolotājiem. Mūs – 7 1valstu ciemiņus – sagaidīja pilsētas mērs, skolas direktors un projektā iesaistītie skolotāji un skolēni, bet arī pārējie sveica ar koncertu un piedalījās uzņemšanā. Notika prezentācija par Vācijas izglītības sistēmu, prezentācija un prāta vētra par projekta tēmas „Share Play” („Dalies ar spēlēm”) lomu mācīšanās procesā un ietekmi uz skolēnu attīstību. Skolēni bija patstāvīgi sagatavojušies un iepazīstināja mūs ar skolu, vadīja praktiskās nodarbības, kas šoreiz saistījās ar kulināriju. Meitenes un zēni darbmācības stundās netiek dalīti, bet visi var apgūt, piemēram, kulināriju vai darbus  kokapstrādē.
2

Paralēli darbībai skolā mūs iepazīstināja ar kultūras un vēstures bagātībām Ziemeļreinas-Vestfālenes reģionā – apmeklējām Āhenes katedrāli un vecpilsētu, Bonnas vēstures muzeju, Ķelnes katedrāli un vēsturisko centru, Esenes pilsētu un muzeju – vēsturisko ogļu ieguves vietu. Iepazinām slaveno futbola stadionu Borussia.

Viens no daudzajiem uzdevumiem ir sacerēt dziesmu, kas veltīta mūsu projekta tēmai, to jau ir veikuši projekta partneri Vācijā, tāpēc šī dziesma izskanēja gan mūsu pirmajā tikšanās dienā skolā, gan pēdējā vakarā, kur atkal tikāmies ar Huckelhovenas  ģimnāzijas skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem.  Vēl viens pārsteigums bija katrai dalībvalstij, kā arī Erasmus + kopīgajam logo veltītas sagatavotās tortes, katra atšķirīga pēc sastāvdaļām un noformētas atbilstoši valstu karogiem – pavisam deviņas.

Kā apliecinājumu un atsauksmes par pavadīto laiku un ieguvumiem projekta sanāksmē Leonardo da Vinči ģimnāzijā  veidojām kopīgo viesu grāmatu un plakātu. Projekta uzdevumi un aktivitātes turpinās, lai ar tām varētu apmainīties un dalīties nākamajā skolotāju un skolēnu  tikšanās reizē Polijā.

DSC_0004 DSC_0221
DSC_0212 DSC_0199
DSC_0029 DSC_0018

 

Lūcija Kapača
Projekta koordinatore

 

Dalīties:
21. marts, 2016, Madara Tjuksa
lveerudeen