19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Sākas projekta “Active Age” ieviešana

Print Friendly, PDF & Email

logo

Igaunijā sākam Interreg V-A Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta „Vienlīdzīgas iespējas ilgtermiņa bezdarbnieku senioru iekļaušanai darba tirgū lauku apvidos/Active Age” ieviešanu.

10.–11. martā Igaunijas pierobežas apgabalā Piusā notika darba grupas tikšanās, kur Apes pašvaldības, Engures pašvaldības un Setomaa pagastu apvienības pārstāvji, diskutēja par sadarbību un aktivitātēm kopīga projekta „ACTIVE AGE” ieviešanas laikā.

Projekta „ACTIVE AGE” mērķis ir veicināt pirmspensijas vecuma iedzīvotāju (bezdarbnieku) (55+) un pensionāru iesaisti mūžizglītībā, nodarbinātībā un aktīvajā darba tirgū.

Projekta gaitā tā dalībniekiem būs iespēja apgūt gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas, piemēram, darba likumdošanā, svešvalodās, kulinārija, rokdarbos, dārzkopībā, datorapmācībā u.c. Tāpat projektā iesaistītajiem dalībniekiem būs iespēja doties uz Igauniju un Engures novadu, kā arī uzņemt igauņus un Engures novada dalībniekus pie mums ciemos.

Tikšanās laikā tika precīzi noteikti darba uzdevumi un kā pirmais projektā veicamais darbs ir vietējo iedzīvotāju apzināšana un intervēšana, lai noskaidrotu kādas prasmes vēlas apgūt, kādus lektorus dzirdēt, kādus nozaru speciālistus piesaistīt. Vizītes otrajā dienā tika diskutēti jautājumi, kas attiecas uz projekta organizēšanas praktisko pusi – atbalstu grupu veidošanu, izpētes veikšanu, mentoru iesaisti, finanšu plānošanu un grāmatvedības jautājumiem.

Līdz 18. aprīlim projekta sadarbības partneriem ir jāapzina iespējamie projekta dalībnieki. Nākamais solis projekta „ACTIVE AGE” attīstības gaitā būs iesaistīto projekta organizatoru tikšanās Apes novadā 27. aprīlī.

Kopējais Apes novada budžets projektā „ACTIVE AGE”– 52 151.00 EUR no tiem 85% jeb 44 328.35 EUR ir Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas finansējums un 15% jeb 7822.65 ir pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta ieviešanas laiks ir no 01.03.2016. līdz 28.02.2018.

Aicinām Apes novada iedzīvotājus, kuri vēlas iesaistīties projektā, informēt par sevi, zvanot Andai Plaumai +37129436225, Lienei Ābolkalnei +37126450855 vai sūtot e-pastus anda.plauma@ape.lv, liene.abolkalne@ape.lv.

Active Age projekts (4) Active Age projekts (3)
Active Age projekts (2) Active Age projekts (1)
Liene Ābolkalne
Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja vietniece

 

 

Dalīties:
6. aprīlis, 2016, Madara Tjuksa
lveerudeen