19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Projekta “Active age” vadības sanāksme Smārdē

Print Friendly, PDF & Email
 
logo
2016. gada 30. jūnijā Engures novadā, Smārdē notika  projekta Interreg V-A Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.CB468 „Vienlīdzīgas iespējas ilgtermiņa bezdarbnieku senioru iekļaušanai darba tirgū lauku apvidos/Active Age” vadības grupas sanāksme.Projekta „ACTIVE AGE” mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas iesaistīties darba tirgū pirmspensijas vecuma (55+) bezdarbniekiem un pensionāriem, kuri vēlas apgūt jaunas prasmes un izmantot tās papildu ienākumu gūšanā. Dalība projektā negarantē darba iegūšanu, bet palīdzēs saglabāt jau iegūtas prasmes, atgūt pašapziņu, iemācīties kaut ko jaunu, lai to varētu izmantot darba meklējumos vai  kļūstot par pašnodarbinātu personu.

Sanāksmē piedalījās Apes novada pašvaldības pārstāvji Astrīda Harju, Jānis Liberts, projekta vadības grupas pārstāvji – Liene Ābolkalne, Anda Plauma, un projekta mērķgrupas pārstāvis Dzintars Raibekazs.

 Sanāksmes laikā iepazināmies ar vadības grupas sastāvu, projekta koordinatore Silja Lehtpuu precizēja projekta galvenos mērķus, mērķa grupas un sagaidāmos rezultātus, kā arī  iepazīstināja ar projektu darbības plānu un laika grafiku, pirmajiem rezultātiem. Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas nosacījumiem un sagaidāmiem rezultātiem runāja projekta menedžere Pille Laaksonen, anketēšanas rezultātus analizēja un iepazīstināja ar apkopojumu, mērķgrupas problēmām un vajadzībām Perl OÜ eksperts.

Darba grupā tika precizēti mācību brauciena uz Enguri 17., 18.augustā  plānoto apmācību saturs, pārrunāti aprīkojuma iegādes metodika un rezultāti, kā arī mentoru  iesaistīšanas rezultāti, apmācības programma Setomaa.

Apmeklējām Engures novada uzņēmumus – lidostu „Jūrmala”, zeķu ražotni, diskutējam par uzņēmējdarbības iespējām.

Anda Plauma
projekta vadības grupas pārstāve

 


Dalīties:
30. jūnijs, 2016, Madara Tjuksa
lveerudeen