19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Turpinās darbs pie projekta „ACTIVE AGE” realizēšanas

Print Friendly, PDF & Email

 
logoTurpinās darbs  pie Interreg V-A Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.CB468 „Vienlīdzīgas iespējas ilgtermiņa bezdarbnieku senioru iekļaušanai darba tirgū lauku apvidos/Active Age” realizēšanas.

Projekta „ACTIVE AGE” mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas iesaistīties darba tirgū pirmspensijas vecuma (55+) bezdarbniekiem un pensionāriem, kuri vēlas apgūt jaunas prasmes un izmantot tās papildu ienākumu gūšanā.

27.aprīlī Apē tikās Latvijas puses, kuru pārstāv Apes un Engures novadi un Igaunijas (Setomaa pagastu apvienība) darba grupa, lai saskaņotu turpmāko  rīcību projekta ieviešanā.Active age Ape 

Projektu uzsākot tiks veikta attiecīgās vecuma grupas 55+ ilgstošo bezdarbnieku un pensijas vecumu sasniegušo personu anketēšana. Par anketēšanas metodiku, jautājumu precizēšanu, datu apkopošanu un analīzi stāstīja vadošā projekta partnera pārstāve Merli Reidolf no uzņēmuma, kas uzvarējis konkursā par pētījuma ekspertu pakalpojumu sniegšanu. Plānots aptaujāt aptuveni 120 personas no Setomaa, 60 no Engures un 60 no Apes novadiem. Vadoties no rezultātiem, turpmākajā projekta darbā pieskaņos nodarbību un apmācību tēmas.

Setomaa biznesa konsultants Aarne Leima iepazīstināja ar uzņēmējiem izveidotas tiešsaistes aptauju. Aptaujas rezultātus izmantos turpmākajā projekta darbā, lai noteiktu kādu darbinieku sagatavošanai jāpievērš uzmanība. Līdzīgas aptaujas veiksim arī Apes un Engures novados.

Gribu uzsvērt, ka dalība projektā negarantēs darba iegūšanu, bet palīdzēs saglabāt jau iegūtas prasmes, atgūt pašapziņu, iemācīties kaut ko jaunu, lai to varētu izmantot darba meklējumos vai  kļūstot par pašnodarbinātu personu.

Nākamā projekta vadības grupas un dalībnieku pārstāvju sanāksme notiks Engurē 2016.gada 30. jūnijā.

Anda Plauma
Projekta vadītāja

 

Dalīties:
9. jūnijs, 2016, Madara Tjuksa
lveerudeen