19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Dalība starptautiskajā projektā Erasmus + palīdz iepazīt pasauli

Print Friendly, PDF & Email

logo.erasmusjpgTrapenes pamatskolas skolēniem un skolotājiem, starptautiskā projekta Erasmus + 2 gadu darbības laikā radās jauna iespēja un pieredze vairāk uzzināt, apgūt, ieviest, redzēt un izmantot.

Darbība mūsu projektā par tēmu “Share Play” (“Dalies ar spēli”) kopā ar citu 7 valstu (Norvēģijas, Polijas, Vācijas, Igaunijas, Rumānijas, Turcijas, Portugāles) dalībniekiem kļuva par mūsu pieredzes un veiksmes stāstu. Tās bija regulārās tikšanās kādā no valstīm, aktivitātes savā un partneru skolās, jaunu iemaņu apguve, citāda redzējuma uz pasauli iegūšana.

Jau pirmā projekta gada sākumā izveidojām darba grupu, kurā sāka darboties skolēni un skolotāji, pakāpeniski kļūstot šai grupai lielākai. Pirmo prezentāciju par skolu, novadu, Latviju apmaiņa Facebook izveidotajās draugu grupās “Share Play” un “Share Play Students”deva visiem projekta dalībniekiem sākotnējo priekšstatu vienam par otru. Sākās regulāra sadarbība, kas jau 2014.gada novembrī notika klātienē Portugālē. Paralēli tam Trapenes skolā par šo pašu tēmu notika projektu nedēļa, kuras laikā katra klase gatavoja un prezentēja radošas spēles. Sākām īstenot projekta aktivitātes, kas kļuva par motivāciju interesantāk darboties stundās un ārpus tām.

Mācību gada laikā iemācījāmies jaunas spēles, rotaļas, veidojām par tām video, mācījām citu valstu dalībniekiem un mācījāmies no viņiem. Spēļu daudzveidība ienāca vairāk ikdienas dzīvē –jaunas sporta spēles, radošās spēles, izzinošās spēles un rotaļas, mūsu vecvecāku bērnības spēles, to pagatavošana no izlietotā materiāla.

Katra dalībvalsts mobilitātes laikā iepazīstināja ar savām kultūras tradīcijām, kultūrvēsturiskām vietām, izglītības sistēmu. Savstarpējā komunikācija veicināja angļu valodas lietošanu un apliecināja tās izmantošanas nozīmi.

Aptauja skolēniem un skolotājiem par tēmu “Ko tu zini par projekta partneru valstīm?” notika atkārtoti projekta 2 gadu darbības laikā un parādīja, ka kļūstam zinošāki, ieinteresētāki.

Pirmās mācību/mācīšanās aktivitātes skolēniem un skolotājiem notika tieši mūsu skolā, kur mēs visus iesaistījām daudzveidīgos pasākumos – sniedzām koncertu, iesaistījām sporta spēlēs un armijas bataljona rīkotajās izturības spēlēs, mācījām latviešu tautas rotaļas, iesaistījām dalībniekus radošās spēlēs Kalncempju muzejā Ates dzirnavās, Cēsu pilī, mācījām veidot radošus darbus mākslas skolā  – piemiņas veltes pašiem, bet noslēguma dienā visu dienu organizējām spēļu turnīrus, izmantojot skolā gatavotos  materiālus un spēļu piederumus.

Tā bija plaša iespēja arī iepazīt Vidzemē populāras tūrisma vietas – Alūksnes bānīti, Cēsis, Gulbeni, Siguldu, Valmieru, Alūksni, apmeklēt Zigurda Safranoviča privātkolekciju un rokdarbnieku izstādi Trapenē.

Projektā iesākām tradīciju – atstāt paliekošu piemiņu no tās dalībniekiem. Tā tapa “Share Play”dārzs. Trapenes skolas priekšā ir rotaļu laukums ar paštaisītu vilcieniņu, kuru tagad rotā katras valsts projekta dalībnieku apgleznota siena.

Pirmā gada noslēgumā, izvērtējot projekta darbu, skolēni, kuri apmeklēja mūsu skolu, kā galveno ieguvumu nosauca atvērtību, uzdrošināšanos piedalīties, novērtēja, ka tieši spēles vieno un attīsta domāšanu.

Par otrā gada galvenajiem darbības virzieniem kļuva praktisku gala produktu sagatavošana – tā tapa mūsu projekta himna, vārdnīca ar svarīgām frāzēm visu dalībnieku valodās, mūsu iestādītie ziedu un koku dārzi, prezentācijas, plakāti, video.  Tas viss pilnveidoja mūsu prasmes un zināšanas.

Savukārt, tieši Trapenes pamatskolā tika ieviesta jauna tradīcija –  spēļu diena, kura izpaužas ar katras klases izdomu un prasmi organizēt.

Ļoti emocionāli projekta partneru Gumusu skolā Turcijā izskanēja noslēguma prezentācijas, kurās runu teica katras valsts koordinators, kopīgi skatījāmies par visu projekta darbības laiku veidotās filmas, saņēmām ne tikai sertifikātus un piemiņas veltes, bet arī daudz sirsnīgu vārdu par savstarpējo sadarbību un draudzību, jo pa šo laiku esam izveidojuši  lielisku komandu, kas ir viens no galvenajiem ieguvumiem. Atbilstoši noslēgumam apkopojām projekta rezultātus – video, vārdnīcu ar svarīgām frāzēm visās projektā iesaistīto valstu valodās, atkal un atkal skanēja projekta dalībnieku sacerētā īpašā projekta himna.

Šajā laikā iegūts un paveikts daudz – daudzveidīgas izstādes, apsveikumu veidošana, regulāra biļetenu veidošana ik pēc 2 mēnešiem, anketēšana, jaunu rotaļu un spēļu apgūšana un apmaiņa, savstarpējā komunikācija, izglītības sistēmu iepazīšana 8 valstu skolās, tradīciju un kultūras iepazīšana utt.

Mēs, skolēni un skolotāji no Latvijas, Igaunijas, Norvēģijas, Vācijas, Rumānijas, Polijas, Vācijas, Portugāles, atzinīgi novērtējam iespēju, ko dod starptautiskais projekts sava redzesloka paplašināšanai un pasaules iepazīšanai daudz atvērtāk un tuvāk, jaunu draugu un zināšanu iegūšanai. Savstarpējā sadarbība ar kopīgiem mērķiem padara pasauli labāku un drošāku.

Lūcija Kapača
Projekta koordinatore 
Dalīties:
10. augusts, 2016, Madara Tjuksa
lveerudeen