Saistītie raksti

Aicina iesaistīties projektā “PROTI un DARI!”

Print Friendly, PDF & Email


Apes novada dome ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta “Proti un Dari” realizāciju, ar mērķi motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu, un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Projekta stratēģiskais partneris: Apes novada dome

Projekta kopējās izmaksas: 23 463.00 EUR

Projekta īstenošanas laiks: no 2016.gada 07.jūlija līdz 2018.gada 31.oktobrim

Mērķa grupa: jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrēti NVA, vai ir reģistrēti NVA vismaz četrus mēnešus un pēdējo četru mēnešu laikā nav iesaistījušies NVA piedāvātajos pakalpojumos.
Projekta ietvaros: Veiksim Tavu profilēšanu (novērtēšanu) un uzzināsim, kādas ir Tavas prasmes, intereses un iegūtā izglītību, kā arī noteiksim Tavus attīstības virzienus!

Mērķa grupas jaunietim piedāvātais atbalsts līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā:

  • Individuāls mentora atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas sevī ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu;
  • Individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs;
  • Neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes;
  • Speciālistu konsultācijas;
  • Dalību pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);
  •  Brīvprātīgā darba aktivitātes;
  • Iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
  • Ekskursija uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara);
  • Iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.
  • Specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).

Aicinām arī amatniekus, aroda meistarus, uzņēmējus, kuri vēlētos līdzdarboties un piedāvātu iespēju jaunietim iziet praksi vai īslaicīgas apmācības savā uzņēmumā, lai nākotnē šis jaunietis apgūtu pirmo darba pieredzi, iepazītu darba specifiku un kļūtu par labu amata meistaru.
Ja vēlies iesaistīties, zvani programmas vadītājai Maijai Kārkliņai +37127809177 vai projekta vadītājai Lienei Ābolkalnei +37126450855.

Raksti maija.karklina@ape.lv vai liene.abolkalne@ape.lv 

Nāc uz Apes novada Sociālo dienestu, Tirgus iela 5, Apē.
Uz nodaļām pagastos pie sociālā darba speciālistiem:
Gaujienā „Nolejas”
Trapenē „Pagastnams”
Virešos „Vecvireši”
Vidagā „Cīrulīši”.

Pieņemšanas laiki

Vairāk informācijas par projektu http://www.jaunatne.gov.lv .
logo

 

Liene Ābolkalne
Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja vietniece
Dalīties:
4. oktobris, 2016, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs