19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsāk realizēt uzņēmējdarbības projektu

Print Friendly, PDF & Email

 

Dāvja Ozoliņa Alogo.erasmusjpgpes vidusskola, sākoties jaunajam mācību gadam,  uzsāk darbību  Erasmus + programmas  projektā „Entrepreneurial Schools in Europe” (Uzņēmējdarbības skolas Eiropā).

Masu saziņas līdzekļos izskan viedoklis, ka pastāv plaisa starp izglītības sistēmu un darba tirgu, bieži vien vērojams prasmju trūkums, nespēja orientēties reālajā situācijā, tādēļ, jebkura aktivitāte, kas rosina domāt, pētīt, analizēt un veido izpratni par procesiem, ir ieguldījums jauniešu nākotnē.  Projekta ietvarosimg-20161025-wa0007 skolas no piecām sadarbības valstīm  – Spānijas, Čehijas, Horvātijas, Bulgārijas un Latvijas veidos kopīgu virtuālu starpnacionālu kompāniju ar filiālēm katrā partnervalstī, kas pašos pamatos balstīsies kāda tradicionāla produkta ražošanas tradīciju, mārketinga un realizācijas iespēju izpētē katrā valstī, un iespējām šos produktus reklamēt un virzīt pārējās partnervalstīs.

No 24.-26.oktobrim tikāmies Horvātijas pilsētā Cernik ar pedagogiem no sadarbības skolām, lai izstrādātu detalizētu plānu sekmīgai projekta norisei. Darba process bija ļoti interesants, daudz diskutējām, strīdējāmies, mūsu viedokļi atšķīrās, tomēr tā bija ļoti laba pieredze. img-20161025-wa0027Pateicoties veiksmīgajai sadarbībai ar Apes novada domi un jauniešu klubu „Sliedes”, mūsu skolotājiem un skolēniem ir pieredze projektu realizēšanā, kuri saistīti ar uzņēmējdarbību. Darba gaitā mēs vēlējāmies pārliecināt partnerus, ka skolēniem būtu jāiepazīst ne tikai teorētiskā uzņēmējdarbības daļa, bet arī praktiskā puse, lai veidotos izpratne par procesu kopumā.

 Sākotnēji tā būs sava produkta (mūsu izvēle ir vilna un vilnas izstrādājumi), logo izveide, piedāvājuma un pieprasījuma izpēte vietējā tirgū. Nākamais posms atkal norisināsies Horvātijā nākamā gada martā, kur klātienē tiksies 2 jaunieši  un 2 pedagogi no katras skolas, lai strādātu pie starpnacionālas firmas vizuālā tēla izveides.

img-20161024-wa0013 img-20161025-wa0000
D.Ozoliņa Apes vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu Entrepreneurial Schools in Europe līdzfinansē Eiropas Savienība.  Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā http://www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.
Dina Meistere
D.Ozoliņa Apes vidusskolas direktore
Dalīties:
9. novembris, 2016, Madara Tjuksa
lveerudeen