19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Iegādāsies inventāru un aprīkojumu Gaujienas tautas namam

Print Friendly, PDF & Email

logo-jpg

Apes novada dome realizēs LEADER projektu Nr. 16-07-AL12-A019.2203-000003 „Inventāra un aprīkojuma iegāde apmeklētājiem pievilcīgas vides radīšanai Gaujienas tautas namā”, kura ietvaros tiks iegādāts skaņu aparatūras komplekts, galvas mikrofonu komplekts ar 4 mikrofoniem, 200 apmeklētāju krēsli, 1 digitālās klavieres, 4 aizslietņi un 1 CD atskaņotājs.

Kopumā projekta realizācija veicinās sabiedrības iesaistīšanos kultūras attīstības iniciatīvās un tradīciju kopšanā.

Tiks nodrošināta kultūras pasākumu pieejamība, kvalitatīva organizēšana un norise – koncertos, festivālos, teātros, atpūtas pasākumos, tematiskos pasākumos, semināros un dažādotas brīvā laika pavadīšanas iespējas, līdz ar to uzlabosies arī iedzīvotāju dzīves kvalitāte pašvaldības teritorijā kopumā, tādējādi palielinot arī Apes novada potenciālu un pievilcību.

Projekta kopējās izmaksas ir 13612.83 eiro, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 7135.73 eiro un Apes novada domes finansējums 6477.10 eiro.

Projekta ieviešana jāveic līdz 2017. gada 15. maijam

Gaujiena
Daiga Bojāre
projektu vadītāja
Dalīties:
9. novembris, 2016, Madara Tjuksa
lveerudeen