19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Dziesmas un sveicieni Ziemassvētku noskaņās

Print Friendly, PDF & Email

 

logo.erasmusjpg16. decembrī plkst.10.15, Apes PII “Vāverīte” grupas “Vāverēni” bērni, izmantojot mūsdienīgo saziņas veidu – Skype, varēja sazināties ar projekta EAT partnervalstu bērnudārzu bērniem no Francijas, Bulgārijas, Rumānijas, Turcijas un Grieķijas.

Katras valsts bērni nodziedāja svētku dziesmiņu savas valsts valodā un novēlēja “Priecīgus Ziemassvētkus” ne tikai savā, bet arī angļu valodā. Noslēdzoties visu valstu priekšnesumiem un sveicieniem, mūsu draugi no Bulgārijas iesāka “Zvaniņš skan” dziesmas melodiju un uz piedziedājumu mēs visi pievienojāmies dziesmai . Lai gan, protams, nedzirdējām kā visi kopā dziedam un kā tas skan, tomēr droši varam teikt, ka bija gan kopības gars, gan svētku noskaņa un prieks.

1
2
Apes PII “Vāverīte” Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Sāksim ēst kopā, visi ap vienu galdu” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Iluta Apine
Apes PII “Vāverīte” vadītāja

 

Dalīties:
19. decembris, 2016, Madara Tjuksa
lveerudeen