19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Erasmus+ projekta partneru vizīte Apes PII “Vāverīte”

Print Friendly, PDF & Email

 

logo.erasmusjpgNo 7. līdz 12. decembrim Apes PII “Vāverīte” ciemojās Erasmus+ projekta partneri no Francijas, Grieķijas, Turcijas, Bulgārijas un Rumānijas. Tā kā projekta tēma ir „Sāksim ēst kopā, visi ap vienu galdu”, tad visas aktivitātes tika plānotas saistībā ar ēdiena gatavošanu un pasniegšanu.

Katras pilsētas sirds ir tirgus, tā ir arī vieta, kur iegādāties veselīgus produktus – pamatu labam ēdienam. Tādēļ mēs savus ciemiņus aizvedām uz vienu no lielākajiem tirgiem Eiropā – Rīgas Centrāltirgu. Iespaidīgi viņiem likās zivju un dārzeņu paviljoni. Turku partneri atzina, ka pie viņiem arī ir lieli tirgi, bet kaut ko šādu viņi redz pirmo reizi! Partneru ciemošanās laiks sakrīt ar Ziemassvētku gaidīšanas laiku, kas daudziem ir saldumu gatavošanas laiks, tādēļ viesiem tika dota iespēja iepazīties ar fabrikas “Laima” saldumu gatavošanas vēsturi un pašiem pagatavot šokolādes konfektes ar dažādiem pildījumiem un garšām.

Atbraucot no Rīgas uz bērnudārzu, viesus sagaidīja deju skolotāja Dace ar mūsu mazajiem dejotājiem, kas ne tikai priecēja ar savu priekšnesumu, bet ļāva arī viesiem kopīgā dejā  izkustināt kājas pēc garā ceļa. Mūsu ciemiņi līdzi bija atveduši cienastus degustācijai, lai radītu mūsu iestādes bērniem, vecākiem un darbiniekiem priekšstatu par viņu ēdieniem un produktiem. Pēc cienāšanās, kopā ar viesiem un vecākiem devāmies Rūķu Gaismas gājienā, lai aicinātu viens otru apzināties, ka gaišuma nesēji savās dzīves un darba vietās varam būt tikai mēs paši.

Piektdiena ciemiņiem pagāja kā čaklo rūķu darbnīcā, jo kopā ar lielākajiem iestādes bērniem cepa un 1garnēja piparkūkas, savukārt mazākie bērni aicināja viesus kopā pagatavot vienkāršākas uzkodas. Viesi bija patīkami pārsteigti iepazīstoties ar iestādi un materiālo bāzi. Grieķu un rumāņu partneri atzina, ka mēs esam labi aprīkota un metodiskiem materiāliem bagāta iestāde. Viņus interesēja iestādes darba organizācija un bērnu ar speciālajām vajadzībām integrēšanas iespējas mācību procesā.

Lai nodrošinātu plašāku priekšstatu par pirmsskolas izglītības iestāžu finansēšanas modeļiem un darba organizāciju Latvijā, laipni mūsu viesus uzņēma divas Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Cālis” un “Sprīdītis”. Pārsteigumu ar savu minerālu ekspozīciju un šovu Alūksnē sagādāja arī dabas muzejs “Vides labirints”. Savukārt, vakarā viesus uz latviskām dejām un izdarībām aicināja Jaunlaicenes folkloras kopa “Putnis” un Jaunlaicenes muzeja darbiniece, bet latviešu saimnieču pavārmākslu rādīja mūsu iestādes vecāki. 2Svētdienas rīts sākās ar Ziemassvētku tirdziņa apmeklējumu Apes tautas namā. Viesiem tika piedāvāts piedalīties pavārmākslas darbnīcās – cept smalkmaizītes un apgleznot piparkūkas ar cukura glazūru. Kā atzina projekta parteri – pie jums viss ir izcili!

Un kā tad neparādīt mūsu novada vienu no latviskākajām  un darbīgākajām ģimenēm – Gavaru ģimeni! Šīs ģimenes dzīves vide un modelis bija un būs viens no sirsnīgākajiem un pārsteiguma momentu bagātākajiem mirkļiem mūsu viesu atmiņās. Kā atzina franču partneri – kaut ko tādu līdz šim viņi bija redzējuši tikai muzejos, bet nekad nevarējuši iedomāties, ka senatnīgais var būt tik moderns un mūsdienīgs. Viņi aizbrauca ar domu vasarā atgriezties Līvu ciemā, bet nu jau kopā ar savām ģimenēm. Sirsnīgs paldies Guntas un Andra ģimenei par viesmīlību jūsmājās!

Protams bez piedāvātajām aktivitātēm neizpalika arī projekta aktivitāšu apspriešana un analīze. Viennozīmīgi varam atzīt, ka mobilitātes tēmu “Izkrāso mani veselīgi” esam veikuši godam, parādot, cik daudzkrāsains un dažāds ir ne tikai latviešu ēdiens, bet arī kultūra. Tika izspēlētas katras partnervalsts izvēlētās kustību rotaļas, kas tiks apkopotas vienotā metodiskā materiālā. Tika sastādīts aktivitāšu plāns turpmākajiem mēnešiem un precizētas organizatoriskās nianses kopīgajai skype konferencei 16. decembrī, kad visu valstu bērni vienlaikus satiksies elektroniskajā vidē, lai apmainītos ar Ziemassvētku dziesmām un sveicieniem. Šāda aktivitāte noritēs pirmo reizi un visi to gaida ar nepacietību.

Šī projekta nedēļa, ko mēs pavadījām ar mūsu partneriem, vēlreiz pierādīja, cik vienoti un izpalīdzīgi mēs varam būt savā pilsētā un novadā. Paldies visiem, kuri mums palīdzēja veiksmīgi aizvadīt šo mobilitātes nedēļu un radīt viesu sirdīs sajūtu, ka šajā zemē gribu atgriezties!

Lai visiem labu domu un darbu piepildīts Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kā arī veiksme un izdošanās Jaunajā gadā!

Ieskats bilžu galerijā šeit

Vairāk par projekta aktivitātēm 

Apes PII “Vāverīte” Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Sāksim ēst kopā, visi ap vienu galdu” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā http://www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.
Iluta Apine
Apes PII “Vāverīte” vadītāja

 

 

Dalīties:
19. decembris, 2016, Madara Tjuksa
lveerudeen