19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsākusi dalību Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projektā

Print Friendly, PDF & Email

 logo.erasmusjpg

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola uzsākusi dalību Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projektā

Mērķis
Sekmēt starptautiska uzņēmuma izveidi, kura mērķis ir izpētīt  katras partnervalsts izvēlētā produkta piedāvājumu, pieprasījumu un tirdzniecības iespējas gan savā, gan  pārējās Erasmus+ projekta dalībvalstīs.

Izvēlētie produkti:  Spānija –  olīveļļa, Latvija – aitu vilna un tās izstrādājumi, Bulgārija –  vīns, Čehija –  siers, Horvātija- Skolaaugļu džemi.

Uzdevumi.

  1. Izvēlēties produktu, kuru piedāvāt tirgum; iedomājas potenciālo pircēju; nosaka īpašības, kādam produktam jābūt, lai tas piesaistītu pircēju; izvēlas konkurent spējīgas stratēģijas; pielāgo produktu citu valstu vajadzībām vai atrod radošu risinājumu, lai sekmētu produkta realizāciju.
  2. Veidot jauna uzņēmumu, ievērojot juridiskās un administratīvās prasības, rada produkta tēlu un dizainu, norāda atbildīgās personas par katru biznesa funkciju, izstrādā biznesa plānu, ņemot vērā korporatīvās atbildības principus un vērtības.
  3. Izstrādāta produkta izplatīšanas simulācijas starptautiskajā tirgū saskaņā ar tirgus izpēti un valstu tradīciju apzināšanu; popularizēt to caur tiešām reklāmas darbībām (video, radio, prese) vai sociālie tīkli.
  4. Iedzīvināt uzņēmējdarbības kultūras principu prasmes (patstāvība, vadības prasmes, radošums un inovācija), īstenot riska stratēģijas, lai izteiktu idejas, kas piedāvā jaunas tirgus iespējas un ietekmēt tradicionālā priekšstata maiņu par produktu un tā nepieciešamību.

Pievienotā vērtība projekta realizācijā

Darbošanās projektā mazina būtiskas atšķirības starp skolēniem no dažādām vidēm un ar dažādām spējām (īpašām vajadzībām).

Sadarbība kā galvenā darba metode veicina ideju apmaiņu starp skolām dažādās valstīs.

Uzņēmējdarbības iespēju izpēte, saistot to ar attiecīgo vietējo sabiedrību, tās vērtībām, likumdošanu, organizācijām.

Aktīva Eiropas pilsoņu sadarbība, veidojot dažādu valstu jauniešu kopīgas aktivitātes.

Angļu valodas kā saziņas līdzekļa apgūšanu reālās situācijās, kā arī IT prasmju pilnveidošana.

Budžets 18,180 eiro

Partneri: Spānija, Horvātija, Čehija, Bulgārija, Latvija

PArtneru karte
Dina Meistere
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktore

 

Dalīties:
25. janvāris, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen