Saistītie raksti

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām

Print Friendly, PDF & Email

 

ZAAO_ar_deviziInformējam, ka ir stājušies spēkā grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz sākot ar 2017.gada 1.janvāri palielināt dabas resursa nodokli par sadzīves atkritumu apglabāšanu uz EUR 25,00 par tonnu sadzīves atkritumu. Līdz ar to ir saistoša Apes novada domes 2016.gada 24.novembra sēdē noteiktā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 18,04 EUR  par 1 m3 atkritumu (bez PVN).

Iepriekšējā Apes novada domes informatīvajā izdevumā tika ziņots, ka Apes novada dome 2016.gada 24.novembra sēdē skatīja SIA “ZAAO” 27.oktobra vēstuli “Par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā” un tai pievienoto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu. Vēstulē tika norādīts, ka ņemot vērā to, ka likumprojekts „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” paredz dabas resursu nodokļu likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu paaugstināšanu no līdzšinējiem EUR 12,00 par tonnu līdz EUR 25,00 par tonnu sākot ar 2017.gada 1.janvāri, gadījumā, ja stātos spēkā šādas likuma izmaiņas, SIA „ZAAO” iesniedza iespējamās maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķinu, palielinot to proporcionāli dabas resursu nodokļa pieaugumam, ievērojot šīs izmaksu komponentes īpatsvaru līdzšinējā maksas apmērā. 

Līdz ar to maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk, ņemot vērā grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, veidos:

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu un uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 10,95 EUR apmērā par 1 m3;

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Kaudzītes”– 3,84 EUR apmērā par 1 m3;

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā – 3,25 EUR apmērā par 1 m3.

SIA ZAAO šobrīd pārskata aprēķinā iekļauto maksas apmēru proporcionāli nodokļa likmes pieaugumam. Par izmaiņām maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu klienti tiks informēti, nosūtot atkārtotu aprēķinu.

 

Ilze Ērmane
sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Dalīties:
2. janvāris, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs