19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Noslēdzies iepirkums inventāra un aprīkojuma iegādei Gaujienas tautas namam

Print Friendly, PDF & Email

 

logo-jpg  ZGauja

Janvāra mēnesī noslēdzies iepirkums un uzsākta līgumu slēgšana ar piegādātājiem Apes novada domes realizētajā projektā Nr. 16-07-AL12-A019.2203-000003 „Inventāra un aprīkojuma iegāde apmeklētājiem pievilcīgas vides radīšanai Gaujienas tautas namā”.

Iepirkuma rezultātā noskaidrojies, ka SIA “Diogens audio” piegādās skaņu aparatūras komplektu, galvas mikrofonu komplektu ar 4 mikrofoniem un 1 CD atskaņotāju, kā arī  1 digitālās klavieres, SIA “Sentios” piegādās 200 apmeklētāju krēslus, SIA “Valdis”-  4 aizslietņus.

Atgādinām, ka projekta realizācija veicinās sabiedrības iesaistīšanos kultūras attīstības iniciatīvās un tradīciju kopšanā. Tiks nodrošināta kultūras pasākumu pieejamība,  kvalitatīva organizēšana un norise – koncertos, festivālos, teātros, atpūtas pasākumos, tematiskos pasākumos, semināros un dažādotas brīvā laika pavadīšanas iespējas, līdz ar to uzlabosies arī iedzīvotāju dzīves kvalitāte pašvaldības teritorijā kopumā, tādējādi palielinot arī Apes novada potenciālu un pievilcību.

Projekta kopējās izmaksas ir 13612.83 eiro, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 7135.73 eiro.

Projekta ieviešana jāveic līdz 2017.gada 15.maijam.

Gaujiena

 

Dalīties:
7. februāris, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen