19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Piesaistīts finansējums hokeja laukumam Trapenē

Print Friendly, PDF & Email

 

logo-jpg logo

Apes novada dome uzsāk realizēt LEADER projektu Nr. 16-07-AL26-A019.2202-000001 „Hokeja laukuma bortu un apgaismojuma izveide Trapenē”.

Projekta ietvaros, lai nodrošinātu drošu un sakārtotu vidi Trapenē āra sporta aktivitātēm un veicinātu sportisko garu dažādām vecuma grupām, esošajam hokeja laukumam tiks uzlikti borti un izveidots apgaismojums. Vienlaicīgi tiks nodrošināta ne tikai veselīga dzīvesveida izvēles iespēja un brīvā laika interešu  pulciņu un aktivitāšu paplašināšana pagastā,  bet arī izveidots pamats sporta dzīves tālākai izaugsmei.

Projekta kopējās izmaksas ir 10 409.20 eiro, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 9368.28 eiro.

Projekta ieviešana jāveic līdz 2017.gada 1.decembrim.

trapenes hokeja laukums


Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros

Dalīties:
7. februāris, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen