19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Projektā “ACTIVE AGE” aktivitātes turpinās

Print Friendly, PDF & Email

 

logoTurpinoties projekta “Active Age” aktivitātēm šogad 25.janvārī projekta dalībnieki tikās jau trešo reizi, lai kopīgi ar mentoriem un nodarbību vadītāju Andu Pēkšēnu attīstītu savas biznesa idejas.

2Šajā reizē jāuzsver kā viena no aktivitātēm tika atrādīti mājas darbi – pārdošanai pārveidoti krēsli, katrs radīts īpašam notikumam un mērķim. Tika strādāts arī pie reklāmas veidošanas šo krēslu pārdošanai, tā pat darbs norisinājās pie izrādes veidošanas, kas drīzumā tiks atrādīta novada iedzīvotājiem. Sekojiet līdz informācijai!

Februārī ir uzsākušās  datorapmācību nodarbības Apē, Gaujienā un Vidagā. Liels prieks par lielo atsaucību, interesi un vēlmi no iedzīvotājiem, ne tikai tiem, kas jau ir zinoši pamatprasmēs, bet arī tiem, kas uzdrošinās 1un mēģinās apgūt datora lietošanas pamatus. Tāpat ar februāri ir uzsācies nodarbību cikls „Jaunāko šūšanas tehnoloģiju apgūšana ar neliela gala produkta radīšanu”, kurā tiks apgūta ne tikai projektā iegūtā izšūšanas mašīna un tās dažādās pielietošanas iespējas, bet arī padziļinātas šūšanas pamatprasmes.

15. februārī Apē notiks kārtējā darba grupas tikšanās, kuras laikā partneri atskaitīsies par jau paveikto projektā, runās par apmācībām katrā teritorijā, tai skaitā ar kādām problēmām vai izaicinājumiem nākas saskarties, kā arī plānos un diskutēs par divu dienu kopīgu apmācību organizēšanu projekta dalībniekiem jau aprīļa mēnesī Apē.

Runājot par turpmākajām projekta aktivitātēm marta mēnesī esam uzrunājuši Zeltīti Kavieri stāstīt mums par apkārt augošo augu labajām īpašībām un uzzināt kā gatavot dažādas eļļas, tinktūras un smēres, kas izmantojamas veselības uzlabošanai, dažādu kaišu profilaksei un ārstēšanai, tāpat plānots, ka jau maijā pie mums viesosies atraktīvā un enerģiskā, veselīga dzīves veida piekritēja Inese Ziņģīte. Par šīm aktivitātēm informācija vēl sekos!

Atgādinām, ka projekta „ACTIVE AGE” mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas iesaistīties darba tirgū pirmspensijas vecuma (55+) bezdarbniekiem un pensionāriem, kuri vēlas apgūt jaunas prasmes un izmantot tās papildu ienākumu gūšanā.

Aktivitātes tiek realizētas Interreg V-A Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.CB468 „Vienlīdzīgas iespējas ilgtermiņa bezdarbnieku senioru iekļaušanai darba tirgū lauku apvidos/ActiveAge” ietvaros.

Dalīties:
14. februāris, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen