19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Uzsāk realizēt projektu “Amatu prasmju centrs Trapenē”

Print Friendly, PDF & Email

 

 

logo-jpg logo


Janvāra mēnesī Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis un Apes novada dome uzsāks realizēt LEADER projektu Nr. 16-07-AL26-A019.2203-000001 „Amatu prasmju centrs Trapenē”. Projekta ietvaros Trapenes pamatskolas mājturības kabinets tiks pilnveidots un modernizēts, iegādājoties aužamo steļļu komplektu, izšūšanas mašīnu un projektoru.

Projektā pilnveidotais kabinets mazai lauku skolai būs liels ieguldījums. Trapenes skola jau šobrīd tiek veidota kā profesionālās ievirzes vieta, kur tiek piedāvātas dažādas papildizglītošanās kokapstrādē, datorprasmēs u.c. Arī aprīkotais kabinets darbosies ilgtermiņā kā profesionālās ievirzes kabinets, ko turpinās finansēt pašvaldība un jau uz šo brīdi interesi par seno prasmju un amatu apguvi ir izrādījuši dažāda gadagājuma cilvēki – grib mācīties gan jaunieši, gan aktīvā darba veicēji, radot iespēju attīstīt savu mazo uzņēmējdarbību un, varbūt arī nodrošināt sevi ar iztikas līdzekļiem. Kopumā projekta realizācija veicinās seno tradīciju un amata prasmju apguvi savienojumā ar mūsdienu tehnoloģijām, ieviešot skolēnu un pieaugušo mūžizglītības pasākumus.

Projekta kopējās izmaksas ir 3736.30 eiro, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 3362.67 eiro.

trapenes apata prasmesjpg

Projekta ieviešana jāveic līdz 2017.gada 28.augustam.

 

Dalīties:
7. februāris, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen