19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Aicinām Apes novada uzņēmējus un mājražotājus, amatniekus un rokdarbniekus, uz informatīvo pasākumu

Print Friendly, PDF & Email

 

logo

Aicinām Apes novada uzņēmējus un mājražotājus, amatniekus un rokdarbniekus, uz informatīvo pasākumu 2017.gada 23.martā plkst. 17.00 Apes tautas nama 2.stāvā Radošo ideju centra telpās.

Tiks runāts par projekta “COOP Local” aktivitātēm un plānotajiem pasākumiem, kuros būs iespēja piedalīties gan tiem, kas jau darbojas kā uzņēmēji, mājražotāji un amatnieki, gan tiem, kas plāno uzsākt darbību šajās jomās.

Projekta aktivitātes tiek vērstas uz četru uzņēmējdarbības nozaru aktivizēšanu un tās ir:

1) ogu un augļu audzētāji un ražotāji;

2) gaļas un piena produktu ražotāji;

3) dārzeņu, garšaugu un augu audzētāji un ražotāji;

4) amatnieki.

Šī projekta mērķis ir iedrošināt un atdzīvināt pārrobežu uzņēmējdarbību, veicot virkni pasākumu, kas sevī ietvers gan sadarbības un biznesa attiecību veidošanu starp Igaunijas un Latvijas uzņēmējiem, gan mārketinga pasākumus, gan pieredzes braucienus, gan kopīgas tikšanās un jaunu tirgus iespēju apzināšanu.

Projektā tiks iesaistīti uzņēmēji no Setomaa reģiona, Räpinas un Vastselinas pašvaldībām Igaunijas pusē, Apes un Smiltenes pašvaldībām Latvijas pusē.

Projekts tiks ieviests laika periodā no 2017.gada marta līdz 2019.gada augustam.

Projektu „Coop-Local” līdzfinansē Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma. Apes pašvaldības kopējais projekta budžets ir 56 737 EUR, t.sk. programmas finansējums ir 85% jeb 48 226.45 EUR un pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 8 510.55 EUR.

Lūdzam reģistrēties pasākumam, pie Lienes Ābolkalnes, liene.abolkalne@ape.lv, tel. 26547110

 

 

 

Dalīties:
21. marts, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen