19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Amatu prasmju centrs Trapenē

Print Friendly, PDF & Email
logo-jpg logo

Amatu prasmju centra izveidi Trapenē es biju iecerējusi jau dažus gadus iepriekš. Pirmais projekts neieguva atbalstu un tika nolikts malā, ar domu nepadoties un mēģināt atkal.

Kad 2016.gada rudenī biedrība “Alūksnes lauku partnerība” izsludināja jaunu projekta pieteikuma konkursu par dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” attiecināmā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas rīcība 1.3. “Cita nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana”, mūsu skolas direktors A. Maltavnieks uzaicināja mani piedalīties ar savu ideju.

Kopīgiem spēkiem – mana ideja, A.Maltavnieka dokumentācija un Apes novada domes projektu vadītāju darbs projekta virzīšanā – ieguva atbalstu.

Esam priecīgi, ka šī projekta ietvaros Trapenes pamatskolas mājturības kabinetā tiks uzstādītas 2 jaunas stelles, tiks iegādāta šujmašīna, ar kuras palīdzību varēs izšūt skaistas monogrammas uz auduma, iegādāsimies arī projektoru, ar kura palīdzību varēsim veikt savu darbu prezentāciju apskates, vai aplūkot jaunas idejas, ko varētu realizēt. Projekta kopējās izmaksas ir 3736.30 eiro, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 3362.67 eiro.

Pats galvenais – šo „Amatu prasmju centru” būs iespējams apmeklēt ikvienam Trapenes iedzīvotājam, kas vēlēsies mācīties gan aust, gan izšūt. Aušanu mums mācīs Tautas lietišķās mākslas studijas Kalme rokdarbniece Renāte Pilipa, kura vienmēr ir atsaucīga un, labprāt, dalās ar savām zināšanā un neliedz vērtīgus padomus.  Interesenti, kas gribēs noaust sev kādu vienkāršu grīdceliņu, vai uzšūt kādu skaistu zīmējumu, varēs droši apmeklēt šo centru sev pieņemamā laikā gan pa dienu, gan vakarpusēs. Tiklīdz amatu prasmju centrs uzsāks darboties, tiks izvietota un izplatīta informācija par darba laikiem un visi darboties gribošie iedzīvotāji  būs laipni gaidīti jaunajā centrā. Perspektīvā ziemas vakaros plānots rīkot arī citu rokdarbu apmācību, kur varēsim dalīties viena ar otru savās prasmēs.

Priecē, ka ir aktīvi mūsu pagasta iedzīvotāji, kas jau tagad ir izteikuši vēlēšanos  darboties šajā centrā!

Būsim atsaucīgas un gaidīsim Amatu prasmju centra atvēršanas svētkus!

 

Inese Lipstoka
Centra idejas autore 

 

Dalīties:
16. marts, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen