28.06. plkst.14:00
Domes kārtējā sēde

 

 

 

 

Saistītie raksti

Jau martā uzsāksies projekta COOP-Local realizācija

Print Friendly, PDF & Email

 

Vietējo lauksaimniecības produktu un bioloģisko/ekoloģisko pārtiku popularitāte ir ievērojami palielinājies pēdējās desmitgades laikā un vietējo produktu dabiskumu, kvalitāti un labo garšu augstu vērtē patērētāji gan Igaunijā, gan Latvijā, gan citviet ārzemēs.

Tomēr mazie lauksaimniecības ražotāji savu produkciju reklamē šaurā paziņu lokā un nav pietiekami zināmi plašāk ne sava reģiona, ne kaimiņu reģiona robežās. Bieži vien arī vietējiem pārtikas ražotājiem, trūkst informācijas par lauksaimniekiem, kas var sagādāt atsevišķas produkta vienības, kas nepieciešamas tālākai produkta ražošanai. Tāpēc ir svarīgi atbalstīt un iedrošināt šos uzņēmējus atrast jaunus pārdošanas kanālus un palielināt apgrozījumu, rentabilitāti un konkurētspēju. To pašu var attiecināt arī uz amatniecības nozarē strādājošiem. Ir daudz prasmīgu meistaru, kuri varētu pārdot savu produkciju plašākā teritorijā ārpus sava reģiona vai pat citās valstīs, taču daudzi no viņiem uzskata, ka tas ir tikai viņu hobijs un nav domāts masu auditorijai. Diemžēl meistari nenojauš, ka viņiem ir liels potenciāls, jo it īpaši gados jaunajiem, kuriem ir gan valodas zināšanas, gan datorprasmes, gan spējas darboties sociālajos tīklos, kas ir viens no mūsdienu tehnoloģijas pārdošanas veidiem (tiešsaistes veikaliem, mājas lapas u.c.).

Šī projekta mērķis ir iedrošināt un atdzīvināt pārrobežu uzņēmējdarbību, veicot virkni pasākumu, kas sevī ietvers gan sadarbības un biznesa attiecību veidošanu starp Igaunijas un Latvijas uzņēmējiem, gan mārketinga pasākumus, gan pieredzes braucienus, gan kopīgas tikšanās un jaunu tirgus iespēju apzināšanu. Projektā tiks iesaistīti uzņēmēji no Setomaa reģiona, Räpinas un Vastselinas pašvaldībām Igaunijas pusē, Apes un Smiltenes pašvaldībām Latvijas pusē.

Projekta aktivitātes tiek vērstas uz četru uzņēmējdarbības nozaru aktivizēšanu un tās ir: 1) ogu un augļu audzētāji un ražotāji; 2) gaļas un piena produktu ražotāji; 3) dārzeņu, garšaugu un augu audzētāji un ražotāji; 4) amatnieki.

Projekta ieviešanas laikā tiks organizēti mācību-pieredzes braucieni (latviešu uzņēmēji pie igauņiem un otrādi), tiks piedāvāts apmeklēt un piedalīties vietējos gadatirgos (Lindoras, Vatseliinas, Rapinas, Apes, Smiltenes gadatirgos), tiks organizēts kopējs amatnieku stends lielākās izstādēs Rīgā un Tallinā, tiks organizēti 4 kopēji divu dienu praktiskie apmācību semināri, pieaicinot piedalīties labākos Dienvidaustrumu Igaunijas un Vidzemes reģiona speciālistus, aktīvākie uzņēmēji tiks aicināti piedalīties pieredzes braucienos un jaunu noieta tirgu meklēšanā uz Pleskavas apgabalu, Somiju un Baltkrieviju, kā arī tiks iespiesta brošūra divās valodās par projekta partneru uzņēmēju piedāvājumiem.

Jau 2017.gada 21.aprīlī notiks kopīgs kontaktu pasākums Põlvā (Igaunija), savukārt 22.aprīlī apmeklēsim arī lielāko lauksaimniecības-lauku izstādi Baltijas valstīs “MAAMESS” Tartū (Igaunija).

Informatīvais seminārs projekta mērķa grupām plašākai sabiedrībai notiks š.g. 23.martā pulksten 17.00, Radošo Ideju Centrā, Apes tautas namā, Apē (info un reģistrācija Liene Ābolkalne, liene.abolkalne@ape.lv)

Projekta partneri: Setomaa pašvaldību apvienība, Räpina Inkubācijas centrs, Vastseliinas pašvaldības dome, Apes novada dome un Smiltenes novada dome.

Projekts tiks ieviests laika periodā no 2017.gada marta līdz 2019.gada augustam.

Projektu „Coop-Local” līdzfinansē Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma. Apes pašvaldības kopējais projekta budžets ir 56 737 EUR, t.sk. programmas finansējums ir 85% jeb 48 226.45 EUR un pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 8 510.55 EUR.

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
Liene Ābolkalne
Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja vietniece

 

Dalīties:
7. marts, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen