19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Realizēs projektu “Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana”

Print Friendly, PDF & Email

 

logo-jpg ZGauja

 

Februāra mēnesī noslēdzies iepirkums un noslēgts līgums ar darbu veicēju Apes novada domes realizētajā projektā Nr. 16-07-AL12-A019.2201-000002 „Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana”.

Gaujienas muižas ansamblis un Jāzepa Vītola memoriālā muzeja “Anniņas” apkārtne ir iecienīta atpūtas un sabiedrisko pasākumu vieta ar kultūrvēsturisku nozīmi un gleznainu reljefu. Stāvajā parka nogāzē aiz vidusskolas, izvietotas pakāpienveida terases, kas jau vairāk kā 25 gadus tiek izmantotas ikgadējo Jāzepa Vītola Mūzikas dienu un radošās mūzikas nometnes “Vītolēni” simfoniskā orķestra un koru koncertu organizēšanai. Terašu atbalsta sienas ir mūrētas no dolomīta akmeņiem, organiski iekļaujoties parka ainavā un jāmin, ka šobrīd ir stipri nolietojušās, sadrupušas un nelīdzenas, kas būtiski ietekmē gan pasākumu organizēšanas procesus, gan dalībnieku un iedzīvotāju drošību. Projekta ietvaros tiks veikta esošo virsmu klājuma un atbalsta sienu demontāža, terašu pamatnes nostiprināšana, atbalsta sienu mūrēšana no dolomīta akmeņiem un terašu virsmu klājuma atjaunošana.

Projekta realizēšana nodrošinās pilnveidotu un integrētu objektu Gaujienā, kas pavērs iespēju to izmantot kultūras, tūrisma, sporta un izglītojošās aktivitātēs.

Projekta ietvaros Gaujienas parka nogāzes labiekārtošanas darbus veiks SIA “Ambergold”.

Projekta kopējās izmaksas ir 35 603.17 eiro, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 27 000.00 eiro.

Projekta ieviešana jāveic līdz 2017.gada 29.novembrim.

 

 

Dalīties:
6. marts, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen