19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Skolēni uzsāk veidot starptautisku uzņēmumu

Print Friendly, PDF & Email

logo-skola

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola ir iesaistījusies Erasmus + programmas projektā “Entrepreneurial Schools in Europe” (Uzņēmējdarbība Eiropas skolās), kura mērķis ir sekmēt starptautiska uzņēmuma izveidi, balstoties uz kāda produkta ražošanas tradīciju (Latvijas izvēle ir vilna, Horvātijas – ievārījums, Spānijas – olīveļļa, Čehijas – siers, Bulgārijas – vīns), jāveic mārketinga un realizācijas iespēju izpētē katrā valstī, jāveido logo gan savai, gan arī starpnacionālajai firmai, un tā soli pa solim līdz iegūta kaut neliela pieredze uzņēmējdarbībā.

Varam priecāties par radušos iespēju, jo, pirmkārt, skolēniem ir izdevība paplašināt savu redzesloku, tuvāk iepazīstot gan savas tautas Photo 06-03-2017, 09 05 20tradīcijas, gan arī citu tautu dzīvesveidu un ikdienu. Otrkārt, uzsvērt svešvalodu nozīmi – projekta laikā ir jāveido prezentācijas, jāizstrādā anketas, jāveic pētījumi, tikšanās reizēs jākomunicē angļu valodā. Tā ir brīnišķīga iespēja pārbaudīt un novērtēt savas valodu zināšanas.

No 5. – 10. martam savus pirmos mājas darbus 10.klases skolnieces Elīza Puriņa un Agnese Stradiņa, skolotāja Vineta Meistere un projekta koordinatore Daiga Bojāre prezentēja Horvātijas pilsētiņā Cernik. Katras valsts pārstāvji bija sagatavojuši prezentācijas par savu valsti, savu pilsētu un skolu, visi ar lepnumu sirdī stāstīja ne tikai par savām tradīcijām, bet arī skaistākajām vietām un personām, ar kurām lepojas.

Otrais mājas darbs bija radīt logo savam izvēlētajam produktam, trešais uzdevums, ar ko bija jātiek galā – izpētīt produkta vai izstrādājuma nozīmi, īpašības, pielietojuma iespējas, piedāvājumu un pieprasījumu.

Pēc iepazīšanās ar piedāvātajiem produktiem un izveidotajiem logo, skolēniem bija nākamais uzdevums – izveidot vienotu logo starpnacionālajai firmai. Ar uzdevumu skolēni veiksmīgi tika galā.

Ceturtdienas rītā notika neliela izstāde – tirdziņš, kad produkti, par ko jau vairākas dienas tika runāts, bija apskatāmi, pataustāmi un izgaršojami.

Pēdējā projekta diena tika veltīta paveiktā darba izvērtēšanai un jauno uzdevumu izskaidrošanai, kuri būs jāprezentē maijā Čehijā. Secinājumos var minēt, ka pirmā tikšanās noritēja veiksmīgi, gūtas jaunas atziņas un pieredze, pozitīvs enerģijas lādiņš, skolēniem – jauns draugu loks.

Photo 06-03-2017, 12 42 27 Photo 07-03-2017, 09 08 40
Photo 09-03-2017, 09 41 26 Photo 07-03-2017, 10 30 38
Vineta Meistere
D.Ozoliņa Apes vidusskola
Dalīties:
16. marts, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen