19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Uzsāk realizēt projektu “Sieviešu kora “Trapene” tērpu un apavu iegāde”

Print Friendly, PDF & Email

 

logo-jpg logo

Projekta ietvaros tiks radīti jauni skatuves tērpi sieviešu korim “Trapene” un veidots vienots vizuālais kora kopskats, tādējādi veicinot kolektīva mākslinieciskā un muzikālā līmeņa attīstību un sekmējot jaunu koncertprogrammu un iestudējumu veidošanos.Apes novada dome uzsāk realizēt LEADER projektu Nr. 16-07-AL26-A019.2201-000001 „Sieviešu kora “Trapene” tērpu un apavu iegāde, vienota vizuālā kopskata radīšanai”.

Projekta kopējās izmaksas ir 5460.00 eiro, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 4914.00 eiro.

Projekta ieviešana jāveic līdz 2017.gada 22.novembrim.

 

Dalīties:
6. marts, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen