19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Apes, Engures un Setomaa senioru radošā nedarbnīca projektā “Active Age”

Print Friendly, PDF & Email

 

logo19.aprīlī, Apes tautas namā tikās Apes, Engures un Setomaa novadu seniori, lai kopā ar Vitu Brakovsku darbotos radošajā nedarbnīcā – Senioru iespējas radošajā uzņēmējdarbībā.

Vita Brakovska, izmantojot dažādas domāšanas metodes un piemērus, rosināja seniorus apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus labu biznesa ideju izstrādei ar mērķi gūt papildus ieņēmumus.

Projekta vairāk nekā 40 dalībniekiem šī bija vienreizēja iespēja rast iedvesmu domāt citādi, iekustināt “prātu šūpolēs”, atrast un savienot nesavienojamas lietas, nonākt pie jauniem impulsiem, jaunām idejām, uzdrīkstēties, būt drosmīgiem un rīkoties.

Atgādinām, ka projekta „ACTIVE AGE” mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas iesaistīties darba tirgū pirmspensijas vecuma (55+) bezdarbniekiem un pensionāriem, kuri vēlas apgūt jaunas prasmes un izmantot tās papildu ienākumu gūšanā.

Aktivitātes tiek realizētas Interreg V-A Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.CB468 „Vienlīdzīgas iespējas ilgtermiņa bezdarbnieku senioru iekļaušanai darba tirgū lauku apvidos/ActiveAge” ietvaros

Ilze Ērmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Dalīties:
19. aprīlis, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen