20.05.
Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 5.sēde

27.05.
Domes kārtējā 6.sēde

 

 

 

Saistītie raksti

Apes PII Vāverīte darbinieki tiekas ar projekta partneriem Bulgārijā

Print Friendly, PDF & Email

 

logo.erasmusjpg

No 22. -28. martam Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” darbinieki Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu Stratēģiskās partnerības projekta „Sāksim ēst kopā, visi ap vienu galdu” (EAT) ietvaros piedalījās mobilitātē Bulgārijas pilsētas Dobričas bērnudārzā “Vesela”. Bērnudārzā ar lielu sirsnību mūs sagaidīja bulgāru bērni un kolēģi. Vērojām kolēģu pieredzi vadot mācību nodarbības, kā arī vadot priekšnesumus tautas deju un dziesmu ritmos. Nākas atzīt, ka tautu dejas un dziesmas šajā valstī ikdienas dzīvē ir integrētas vairāk nekā pie mums, savukārt mācību programmas bērniem, kas gatavojas aiziet uz skolu, ir līdzīgas. Turklāt kā viens no 6 gadīgo bērnu veicamajiem uzdevumiem ir saglabājusies glītrakstīšana.

IMG_0526Protams, ka galvenā šīs tikšanās reizes uzmanība tika vērsta uz projekta norisi partnervalstīs. Kopīgi analizējot, kas ir izdevies, un, precizējot tālāko projekta gaitu, kā nākamais uzdevums tika noteikts – veselīgo pavasara salātu audzēšana. Tas ir interesanti, jo katrā valstī ir sava salātu audzēšanas pieredze. Ja mums salātu, redīsu iesēšana vai sīpolloku diedzēšana ir pierasta lieta, tad Francijā uz bērnudārzu tiek aicināti agronomi, lai vecākus izglītotu  un paskaidrotu, kā šis process ir veicams jau no pareizas augsnes izvēles. Tādēļ mēs varam priecāties, ka dzīvojam laukos un mūsu bērni salātu audzēšanu redz gandrīz katrs savā piemājas dārziņā.

Bulgārijas partneri deva iespēju mums iepazīties arī ar citām izglītības iestādēm Dobričas pilsētā un tās apkārtnē. Viesojāmies skolā ar mūzikas un mākslas novirzienu, apmeklējām internacionālo privātskolu Kamčijā, un daudzu valstu kosmonautu atpūtas bāzi, kas atrodas tajā pašā teritorijā, kur privātskola. Šeit saistoša bija informācija par kosmonautu ikdienas dzīvi kosmosā un ēdienu sagatavošanas procesu, lai uzturs kosmonautiem ilgajā ceļojuma laikā būtu pilnvērtīgs un veselīgs. Tā kā mūsu projekta pamattēma ir ēdiens apskatījām arī Dobričas pilsētas vietējās ražotnes, kas ir vērstas uz veselīga, dabīga  pārtikas produkta ražošanu – visiem tik nepieciešamās maizes ceptuvi un bērnu iemīļotā našķa – saldējuma ražotni. Neiztrūkstoša bija bulgāru kultūras un vēstures izzināšana, apmeklējot dabas un vēstures muzejus, kā arī viesojoties ne tālā lauku ciemā, kur izrādot senās amata prasmes, dziedot dziesmas un mācot mums tradicionālos deju soļus, ar mums kopīgi darbojās dzīvespriecīgie ciema vecākie ļaudis. Pēc šīs kopīgās darbošanās secinājām, ka dzīvesprieks un veselīgs ēdiens ir pilnvērtīgas un ilgas dzīves pamatnosacījumi.

IMG_0547

 

Atgādinām, ka lai uzzinātu vairāk par projekta aktivitātēm apmeklējiet projekta mājas lapu.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā http://www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.
Iluta Apine
PII Vāverīte vadītāja
Dalīties:
3. aprīlis, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen