19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Apes novada uzņēmēji dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju

Print Friendly, PDF & Email

 logo

 

Šā gada 21.un 22.aprīlī Apes novada Uzņēmēji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju projekta Nr. ESTLAT14 “Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā “COOP LOCAL”” ietvaros.

Šis bija pirmais pieredzes brauciens, kurā Apes novada uzņēmēji devās uz Igauniju, lai tuvāk iepazītu projekta sadarbības partnerus – uzņēmējus no Setomaa reģiona, Repinas, Vastselīnas un Smiltenes novadiem. Tā kā pieredzes apmaiņa bija starp Igauniju un Latviju braucienā devāmies kopā ar tulku J.Prangeli, kuram bagāžā vienmēr ir interesanti stāsti par kaimiņvalsts iedzīvotāju dzīvi un uzņēmīgajiem ļaudīm un, jau braucot gar Suure Munamäe (Lielo Munameģi), bagātinājāmies ar stāstiem par Igaunijas vēsturi, ekonomiku un ievērojamākajām vietām.

Polvā mūs laipni sagaidīja Marguss Timmo kopā ar Setomā pašvaldības pārstāvjiem Aarne Leima un Kaja Tullus, ar kuriem mums ir izveidojusies ilgstoša un veiksmīga sadarbība jau iepriekšējos projektos, un, protams, igauņu uzņēmēji un mājražotāji. Vakara gaita bija radoša un saistoša, veidojās spraigas diskusijas pa jomām sadalītajās grupās. Sarunu gaitā uzņēmēji izvērtēja savas saimnieciskās darbības stiprās un vājās puses, kas, savukārt, lika aizdomāties par savas idejas un produkcijas attīstību un tādēļ katra apspriestā tēma bija nozīmīga. Uzņēmēji analizēja savas veiksmīgās un pieredzes labās puses, un analizēja problēmas, meklēja iespējas kā tās novērst, apsvēra iespēju kooperēties. Klātienē bija iespēja degustēt gan Latvijas uzņēmēju prezentācijas produktus, gan Igaunijas uzņēmēju piedāvājumu, un piedāvājums bija plašs – garšojām dārzeņu čipsus, sulas, ievārījumus, lečo uzkodas, dažādi pagatavotus aitas gaļas produktus, desas, jogurtus, sierus, sidrus, mājas vīnu, maizi un daudzas interesantas saldās uzkodas, priecājāmies un iepazinām Igaunijas rokdarbnieču darinājumus. Vakara gaitā Igaunijas dziedātājas sniedza projekta dalībniekiem koncertu, kas ļāva nepiespiestā gaisotnē turpināt komunicēt uzņēmējiem par sev saistošam lietām.

Otrajā sadarbības dienā devāmies uz Tartu apmeklēt lielāko Lauksaimniecības un amatniecības izstādi Baltijā Maamess 2017, kurā tika apskatītas un iepazītas jaunākās lauksaimniecības un citas tehnikas, kā arī aitas un gaļas lopus un amatnieku un mājražotāju piedāvājumu. Apes un Smiltenes novada uzņēmēji pēc brauciena atzina, ka bija gandarīti par šo  braucienu un izstādi, kurā patiešām ir ļoti plašs klāsts un vērsts uz uzņēmējiem nepieciešamo. Smiltenieši priecājās, ka Apes novadā ir tik atvērti cilvēki un priecājās par jauniegūtajiem kontaktiem un jau sarunātajām kopīgajām biznesa sadarbībām. Apes novada z/s Stradiņi īpašnieks J.Oplucāns atzina, ka ir jau iepriekš izveidojis veiksmīgu sadarbību aitkopības jomā. “Šī brauciena ietvaros vēl atradu kontaktus sadarbībai un šobrīd kooperēsimies ar Smiltenes novada zemnieku saimniecību, un tas tikai priecē un ļauj paplašināt savu ganāmpulku tālākai darbībai. Man patīk šādi pieredzes braucieni, tad rodas arī jaunas idejas,” tā J.Oplucāns. Savukārt zemnieks G.Purakalns saka lakoniski: “Patika, izstāde tiešām plaša un liels tehnikas klāsts, daudz noderīgu lietu jau noskatīju, domāju, ka noteikti atgriezīšos un iegādāšos tehniku pie izstādē noskatītajiem partneriem.”

Projekts “Coop Local” ir tikai uzsācis savu gaitu, tā kā uzņēmējiem vēl gaidāmi daudz ieguvumi un jaunas ierosmes.

Aicinām pieteikties dalībniekus – tirgotājus no Apes novada dalībai Vatselinnas gadatirgū, kas notiks 17.-18. jūnijā. Dalība jāpiesaka līdz 25.maijam. Vietu skaits ierobežots.

Sīkāku informāciju par projektu vai pieteikt savu dalību projekta aktivitātēs aicinām pie Lienes Ābolkalnes, +37126547110, liene.abolkalne@ape.lv vai Baibas Vadones, +3712 29436225, baiba.vadone@ape.lv

Atgādinām, ka projekta aktivitātes tiek vērstas uz četru uzņēmējdarbības nozaru aktivizēšanu un tās ir: 1) ogu un augļu audzētāji un ražotāji; 2) gaļas un piena produktu ražotāji; 3) dārzeņu, garšaugu un augu audzētāji un ražotāji; 4) amatnieki.

Informāciju sagatavoja
Baiba Vadone
Apes novada uzņēmējdarbības speciāliste 

 

Dalīties:
3. maijs, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen